Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Tendinopatier runt fotleden och i underbenet

En överbelastad sena kan leda till smärta, svullnad och nedsatt funktion i fotleden eller underbenet. Tillståndet kallas för tendinopati.


Uppdaterad den: 2022-07-11

Annons

Vad är tendinopatier runt fotleden och i underbenet?

En sena består av bindvävnad och dess funktion är att förbinda muskeln till skelettet. I underbenet finns det olika muskler som fäster sig på olika skelettdelar i foten via olika senor. Dessa senor löper på olika anatomiska platser i underbenet, fotleden och i foten.   

En tendinopati definieras som en skada i en sena som uppstår på grund av överbelastning. Tillståndet kännetecknas av smärta, svullnad och nedsatt funktion i det område där senan finns. Termerna tendinopati, tendinit och tendinos förväxlas ofta med varandra och används ibland som synonymer.

Vid en tendinopati ses en degeneration (försämring) av senan och senans läkningsförmåga har påverkats. Vid en tendinit finns en inflammation i senan. Inflammation kan dock även förekomma i början av en tendinopati och kallas då för akut tendinopati. Tendinos är ett annat begrepp som används för att beskriva ett tillstånd där de kollagena fibrerna (långa tvinnade fibrer) i senan är påverkade utan en betydande inflammation.

Det finns olika tendinopatier som kan uppstå vid fotleden och underbenet: 

Akillestendinopati och tibialis posterior dysfunktion är de vanligaste formerna av tendinopatier runt fotleden, medan peroneustendinopati förekommer mindre ofta och tibialis anterior tendinopati är ovanlig. 

Annons
Annons

Symtom

Beroende på vilken sena som blivit överbelastat kan besvär i form av smärta och svullnad upplevas på insidan eller utsidan av fotknölen eller i hälområdet. Om hälsenan har överbelastats kan man även uppleva en stelhet i området där hälsenan fäster på hälbenet. Ibland kan det knastra i området där senan löper. 

Orsak

Akut akillestendinopati är ett tillstånd som sannolikt beror på en inflammatorisk process, medan kronisk akillestendinopati vanligen beror på degeneration (försämring) av senan utan tecken på inflammation.

Utvecklingen av tendinopati sker först och främst på grund av en överbelastning av senan. Andra faktorer, som till exempel en påverkad läkningsförmåga av senan kan även vara viktiga för att kronisk tendinopati kan uppstå.

En sena kan bli överbelastat av att man påbörjat en ny idrottsaktivitet eller tränat intensivt. Överbelastning kan också ske på grund av andra orsaker som till exempel felställning i fotleden, tidigare stukning eller skelettskada i fotleden.

Vissa andra underliggande faktorer kan bidra till att en tendinopati utvecklas. Rökning, övervikt, diabetes eller inflammatorisk ledsjukdom är exempel på sådana faktorer. 

Annons
Annons

Diagnosen

Diagnosen ställs med hjälp av läkarundersökningen och sjukdomshistorien. Underbenet, fotleden och foten undersöks och i de flesta fall behövs inte några ytterligare undersökningar.  

Det finns andra tillstånd som kan ge liknande besvär som tendinopati. Några av dessa är  stressfraktur i benet, hälseneruptur eller benutväxter i hälen (Haglunds häl). Om läkaren är osäker på diagnosen kan man ibland göra en röntgen- eller ultraljudsundersökning.

Behandling av tendinopatier runt fotleden och i underbenet

Grundbehandlingen vid tendinopatier är rehabilitation och övningar. Övningarna kan skilja sig åt beroende på vilken sena som är påverkad och en fysioterapeut kan hjälpa till med att utforma ett behandlingsprogram med riktade övningar. Ibland kan hjälpmedel vara av värde. En kil under hälen kan till exempel lindra besvären vid akillestendinopati.

Det är viktigt att avbryta smärtprovocerande aktiviteter och att avlasta foten. Fullständig vila rekommenderas dock inte då det kan minska muskelmassan och muskelstyrkan och  påverka de mekaniska egenskaperna av senan.  

Läkemedel som ibuprofen eller naproxen är så kallade antiinflammatoriska läkemedel. De kan motverka inflammation vid akut tendinopati (i början av förloppet) och har även en smärtstillande effekt. Behandlingstiden är i de flesta fall mellan 7 och 14 dagar. 

Injektion med kortikosteroid kan eventuellt lindra besvären tillfälligt men medför risk för att senan kan gå sönder och ge kronisk smärta varför denna behandlingsmetod inte används särskilt ofta i fotleden.

Prognos

En tendinopati tar ofta längre tid att läka. Besvären kan kvarstå i över tre månader och ibland kan det till och med ta längre tid för besvären att helt försvinna eller bli tydligt bättre. Det är viktigt att anpassa träningsaktivitet och övningar enligt träningsprogram från en fysioterapeut samt att undvika för snabb återgång till full belastning. För de flesta är prognosen god men enskilda individer kan få svårt att återgå till tidigare idrottsutövande i samma utsträckning som tidigare.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.