Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Inåtrotation av underbenet


Uppdaterad den: 2012-10-16

Annons

Infothet

Infothet är ett vanligt fenomen hos små barn och barn upp till tio års ålder. Den vanligaste förklaringen är ökad anteversion av lårbenshalsen, ett tillstånd som nästan alltid växer bort av sig själv. En annan vanlig orsak till infothet är inåtrotation av underbenet (medial tibiatorsion). Det här tillståndet förekommer i regel i bägge benen och blir synligt när barnet börjar gå.

Tillståndet är lika vanligt bland flickor som bland pojkar. Troligtvis kan benens position under fosterlivet ha påverkat felställningen.

Annons
Annons

Diagnos

Vanligen föreligger infothet på bägge fötterna. I vissa fall kan dock tillståndet vara ensidigt och då oftast på det vänstra benet. När barnet går och står pekar knäskålarna rakt fram medan foten är inåtvänd. Detta visar att orsaken sitter nedanför knäleden. Genom att undersöka foten och utesluta en felställning i framfoten går det att dra slutsatsen att rotationsfelställningen sitter i själva underbenet. Röntgen är vanligtvis inte nödvändigt.

Behandling

I de allra flesta fall korrigeras felställningen av sig själv. Det sker vanligen innan åtta till tio års ålder. Fysioterapi och annan icke operativ behandling påverkar inte felställningen. I uttalade fall kan det bli aktuellt med en operation för att korrigera felställningen. Efter operation krävs ett par månaders gipsbehandling.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.