Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akuta fotledsskador, stukning eller vrickning

Akuta fotledsskador är vanliga och innebär att vävnaderna runt fotleden skadas. Oftast uppstår skadan genom att man trampar snett så att foten vrids inåt och ger en sträckning av ledbanden på utsidan av fotleden.


Uppdaterad den: 2023-08-21

Annons

Vad är en akut fotledsskada?

En akut fotledsskada innebär att vävnaderna runt fotleden skadats. Ibland kan det även uppstå en liten blödning i ett närliggande muskelfäste vilket gör att det uppstår en svullnad. Det är en vanlig skada, speciellt inom en rad idrotter. I Sverige förekommer cirka 45 000 fotledsskador per år och man räknar med att cirka 10 % av alla de akuta skador som behandlas vid kirurgiska polikliniker är just akuta fotledsskador.

Annons
Annons

Symtom

Typiska fynd vid fotledsskador är svullnad framför och nedanför vristen på utsidan av fotleden.

Orsak

Fotleden består av två leder som gör det möjligt att både böja och vrida/rotera fotleden. Stabiliteten i leden säkerställs genom ledband på insidan och utsidan av fotleden. På utsidan finns tre fristående ledband – främre, mittersta och bakre ledbandet. På insidan bildar fyra ledband en enhet som uppfattas som ett enda ledband. Musklerna i området bidrar också till stabiliteten i fotleden.

En fotledsskada uppstår oftast genom att man kliver snett så att foten vrids inåt vilket ger en sträckning av ledbanden på utsidan av fotleden. Mer sällsynt är att foten vrids utåt och uppåt med sträckning på ledbandet på insidan av fotleden.

Annons
Annons

Diagnos

Det viktigaste är att avgöra om det uppstått en ledbandsskada på utsidan av fotleden eller ett benbrott. Genom att känna på de aktuella benstrukturerna och ledbanden kan läkaren bilda sig en uppfattning om skadan och dess omfattning. Vid ledbandsskador är i regel ledbandet ömt, medan själva vristkulan är relativt oöm. Vid ett benbrott är ofta yttre fotknölen öm. Skadan har ofta orsakat en blödning vilket kan göra det svårt att utesluta frakturer enbart genom läkarundersökning. Då måste fotleden röntgas.

Om det går flera veckor utan att man känner sig bättre, behövs en ny läkarundersökning. Läkaren utför då olika tester och bedömer behovet av bildundersökningar eller remiss till specialist.

Vid kroniska besvär kan det bli aktuellt att genomföra datortomografi, magnetkameraundersökning, eller artroskopi (där man undersöker leden med titthålsteknik.

Behandling

I början kan man ha ganska ont, och det kan då vara av värde att äta receptfria smärtstillande tabletter så man inte blir alldeles för stel i fotleden. Det är nämligen viktigt att börja röra foten som vanligt snabbt efter skadan. Man kan tejpa eler linda foten, men det är viktigt att lindan är elastisk och när det gäller tejp verkar så kallad kinesiotejp fungera bäst. Detta då man inte bör ha foten helt stilla.

Träning med balansbräda kan minska smärta, ge bättre fotledsfunktion och leda till snabbare återhämtning. Det finns olika övningar som kan förbättra rörligheten i fotleden efter en akut fotledsskada. Dessa beskrivs i denna broschyr (på engelska)

Prognos

Full smärtfri rörlighet uppnås ofta inom några veckor. Förlust av muskelstyrka kan troligen undvikas helt om träning sätts in på ett tidigt stadium. Under tiden är det lättare att dra på sig nya skador eftersom man är mindre uppmärksam på vilken ställning fotleden befinner sig i. Att läka ett skadat ledband kan ta upp till ett halvår. Ortos eller tejp kan ge ett visst skydd under den utsatta perioden.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.