Fakta | Leder & muskler

Akuta fotledsskador, stukning eller vrickning

Akuta fotledsskador är vanliga och innebär att vävnaderna runt fotleden skadas. Oftast uppstår skadan genom att man trampar snett så att foten vrids inåt och ger en sträckning av ledbanden på utsidan av fotleden.

Uppdaterad den: 2015-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en akut fotledsskada?

En akut fotledsskada innebär att vävnaderna runt fotleden skadats. Ibland kan det även uppstå en liten blödning i ett närliggande muskelfäste vilket gör att det uppstår en svullnad. Det är en vanlig skada, speciellt inom en rad idrotter. I Sverige förekommer cirka 45 000 fotledsskador per år och man räknar med att cirka 10 % av alla de akuta skador som behandlas vid kirurgiska polikliniker är just akuta fotledsskador.

Orsak

Fotleden består av två leder som gör det möjligt att både böja och vrida/rotera fotleden. Stabiliteten i leden säkerställs genom ledband på insidan och utsidan av fotleden. På utsidan finns tre fristående ledband – främre, mittersta och bakre ledbandet. På insidan bildar fyra ledband en enhet som uppfattas som ett enda ledband. Musklerna i området bidrar också till stabiliteten i fotleden.

En fotledsskada uppstår oftast genom att man kliver snett så att foten vrids inåt vilket ger en sträckning av ledbanden på utsidan av fotleden. Mer sällsynt är att foten vrids utåt och uppåt med sträckning på ledbandet på insidan av fotleden.

Annons
Annons

Diagnos

Det viktigaste är att avgöra om det uppstått en ledbandsskada på utsidan av fotleden eller ett benbrott. Typiska fynd vid fotledsskador är svullnad framför och nedanför vristen på utsidan av fotleden. Genom att känna på de aktuella benstrukturerna och ledbanden kan läkaren bilda sig en uppfattning om skadan och dess omfattning. Vid ledbandsskador är i regel ledbandet ömt, medan själva vristkulan är relativt oöm. Vid ett benbrott är ofta yttre fotknölen öm. Skadan har ofta orsakat en blödning vilket kan göra det svårt att utesluta frakturer enbart genom läkarundersökning. Då måste fotleden röntgas.

Om det går flera veckor utan att man känner sig bättre, behövs en ny läkarundersökning. Läkaren utför då olika tester och bedömer behovet av bildundersökningar eller remiss till specialist.

Vid kroniska besvär kan det bli aktuellt att genomföra datortomografi, magnetkameraundersökning, eller artroskopi (där man undersöker leden med titthålsteknik.

Annons
Annons

Behandling

Akut behandling

För att minska blödning och svullnad är det viktigt att börja med behandling direkt efter det att skadan inträffat. Då minskar skadans omfattning och läkningstiden förkortars. Under de första 48 timmarna gäller RICE-principen (Rest, Ice, Compression, Elevation). Den innebär:

  • R – (Rest/vila) fullständig avlastning av benet.
  • I – (Ice/avkylning) placera en ispåse över vristen.
  • C – (Compression/tryckförband) fäst ispåsen med en elastisk binda.
  • E – (Elevation/upphöjning) placera benet högt, över hjärthöjd.

Om det inte finns någon misstanke om fraktur fortsätter behandlingen enligt RICE-principen. Kryckor bör användas och under de första två dagarna efter skadan bör man ta det lugnt och sitta med foten högt, över hjärthöjd Kylbehandlingen ska pågå i 20 minutersintervaller var tredje till fjärde timme under de första 48 timmarna. Antingen med hjälp av ispåsar eller rinnande kallt vatten från kranen. Ispåsarna kan placeras mellan lagren på en elastisk binda. De bör inte läggas direkt på huden, eftersom den kan skadas av kylan. Genom att linda den skadade kroppsdelen med en elastisk binda minskar blödningen och skadan kommer att läka fortare. Det är bra att linda hårt till att börja med för att minska svullnaden. Den elastiska bindan ska spännas maximalt mellan varje varv och lossas när det har gått femton minuter. Om foten domnar ska bindan lossas på en gång. Det kan vara bra att ha ett förband runt skadan så länge det känns svullet eller gör ont.

Från 48 timmar till några dagar

När blödningen i vävnaden stannat upp är målet att återfå normal och smärtfri rörlighet och att dämpa eventuell svullnad. Nu är det dags att börja träna upp fotleden igen, gärna två gånger per dag, som inleds med lätta töjningar (böjning av fotleden uppåt och nedåt). Cykling är en bra övning att börja med eftersom det ger en lätt belastning. Nedkylning och tryckförband upprepas efter träning ända tills svullnaden lagt sig. Belastning utan kryckor är tillåten. Det kan vara klokt att använda tejp eller ortos (ett slags hårt stöd) under träning.

Från några dagar till några veckor

Den bästa övningen är träning med balansbräda. Det kan man oftast börja med en till tre veckor efter skadan. Träningen bör utföras i tio minuter fem gånger per vecka i tio veckor. Stå på ett ben på en balansbräda med det andra benet upplyft med rät vinkel i knäleden och håll samtidigt armarna i kors över bröstet. Till att börja med kan man göra övningen på golvet. Att blunda eller stå barfota på ett instabilt underlag, som till exempel en skumgummimadrass, gör övningen svårare. Idrottare kan efter hand börja med övningar som imiterar den aktuella idrotten.

Förebyggande åtgärder

Det är bra att använda tejp eller ortos i 6–12 månader efter en akut fotledsskada eftersom det troligen stimulerar ledkänseln. Det rent mekaniska stödet har förmodligen mindre betydelse.

Prognos

Full smärtfri rörlighet uppnås ofta inom några veckor. Förlust av muskelstyrka kan troligen undvikas helt om träning sätts in på ett tidigt stadium. Under tiden är det lättare att dra på sig nya skador eftersom man är mindre uppmärksam på vilken ställning fotleden befinner sig i. Att läka ett skadat ledband kan ta upp till ett halvår. Ortos eller tejp kan ge ett visst skydd under den utsatta perioden.


Annons
Annons
Annons