Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Tobakens innehåll


Publicerad den: 2013-02-05

Annons

Vad innehåller tobak? Moderna cigaretter är högteknologiska industriprodukter i vilka smak, nikotininnehåll och andra faktorer bestäms under produktionen. Det finns olika tobakstyper och olika sätt att förädla tobaken på. Snus, cigaretter och rulltobak var till en början rena naturprodukter. Moderna tobaksprodukter innehåller många tillsatsämnen.

Tjära, nikotin, och koloxid

Ur hälsosynpunkt är det mindre intressant vad som finns i cigaretten innan den tänds. Under förbränningsprocessen, då temperaturen kan komma upp i cirka 400 grader, skapas nya kemiska föreningar. Grovt sett innehåller cigaretter tjära, nikotin och koloxid. Nikotin är den beroendeframkallande komponenten i tobak. Koloxid binder till de röda blodkropparna och minskar därmed syretillförseln till cellerna i kroppen. I olika tjärföreningar finns en rad giftiga och cancerframkallande ämnen och föreningar.

Annons
Annons

Rester av växtskyddsmedel

En del av de ämnen som finns i tobak är rester efter växtskyddsmedel från odlingen. Av tillsatsämnena är en del fuktighetsbevarande ämnen, medan andra är tillsatta för att justera smaken. Enstaka söta ämnen tillsätts för att minska den skarpa smaken av nikotin. Tidigare tillsattes olika ammoniakföreningar i en del cigaretter för att öka upptaget av nikotin.

En översikt över huvudkomponenterna i cigarettrök:

Kemisk förening Mängd per cigarett (% av total mängd)
Kväve 280–320 mg (56–64 %)
Syrgas 50–70 mg (11–14 %)
Koldioxid 45–65 mg (9–13 %)
Koloxid 14–23 mg (2,8–4,6 %)
Vatten 7–12 mg (1,4–2,4 %)
Argon 5 mg (1,0 %)
Väte 0,5–1,0 mg
Ammoniak 10–130 µg
Kväveoxider (NOx) 100–600 µg
Vätecyanid 400–500 µg
Vätesulfid 20–90 µg
Metan 1,0–2,0 mg
Andra flyktiga alkaner 1,0–1,6 mgb
Flyktiga alkaner 0,4–0,5 mg
Isopren 0,2–0,4 mg
Butadien 25–40 µg
Acetylen 20–35 µg
Bensen 6–70 µg
Toluen 5–90 µg
Styren 10 µg.
Andra flyktiga aromatiska vätekarbonater 15–30 µg
Myrsyra 200–600 µg
Ättiksyra 300–1 700 µg
Propionsyra 100–300 µg
Metylformat 20–30 µg
Andra flyktiga syror 5–10 µgb
Formaldehyd 20–100 µg
Acetaldehyd 400–1 400 µg
Akrolein 60–140 µg
Andra flyktiga aldehyder 80–140 µg
Aceton 100–650 µg
Andra flyktiga ketoner 50–100 µg
Metanol 80–180 µg
Andra flyktiga alkoholer 10–30 µg
Acetonitril 100–150 µg
Andra flyktiga nitriler 50–80 µgb
Furan 20–40 µg
Andra flyktiga furaner 45–125 µgb
Pyridin 20–200 µg
Pikoliner 15–80 µg
3-Vinylpyridin 7–30 µg
Andra flyktiga pyridiner 20–50 µgb
Pyrrol 0,1–10 µg
Pyrrolidin 10–18 µg
N-Metylpyrrolidin 2,0–3,0 µg
Flyktiga pyraziner 3,0–8,0 µg
Metylamin 4–10 µg
Andra alifatiska aminer 3–10 µg
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.