Plåster och nikotintabletter effektivast

Annons

Nikotintabletter kombinerat med nikotinplåster var den enda av fem rökavvänjningsstrategier som lett till signifikant minskad rökning ett halvår efter rökstopp. Det visar en amerikansk studie där forskare jämfört olika kombinationer av rökavvänjningsmedel. Totalt inkluderar studien 1 504 vuxna, varav 58 procent kvinnor, som hade rökt minst 10 cigaretter om dagen under det senaste halvåret. Deltagarna lottades till fem olika grupper där olika rökavvänjningsstrategier användes. En grupp fick endast nikotintabletter, den andra gruppen fick nikotinplåster eller Zyban (bupropion), den tredje gruppen fick både nikotinplåster och nikotintabletter, den fjärde gruppen gavs Zyban plus nikotintabletter, och den femte gruppen gavs placebo. Därutöver fick samtliga gå på sex individuella rådgivningssamtal.

När forskarna följde upp deltagarna visade det sig att alla de undersöka rökavvänjningsstrategier gav bättre effekt än placebo. Men när forskarna genomförde en analys som tog hänsyn till olika bakgrundsfaktorer framkom det att endast kombinationen av nikotinplåster och tabletter lett till signifikant minskad rökning sex månader efter rökstoppet. Forskarna, som är verksamma vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, USA, drar därför slutsatsen att nikotinplåster tillsammans med nikotintabletter är den mest effektiva metoden.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons