Passiv rökning - nästan som att röka

Passiv rökning, sidorök, miljötobaksrök – i vanliga fall är det kärt barn som har många namn. Men något positivt finns det inte med passiv rökning. Det finns risk för att drabbas av likadana sjukdomar som en rökare kan få. Och det utan att själv ha rökt en enda cigarett själv.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Terese Alvén

Annons

En rökare får i sig en fjärdedel av röken från cigaretten. Resten går ut i omgivningen, visserligen i en mer utspädd form, men fortfarande i en skadlig mängd. Sidoröken omkring rökaren innehåller dubbelt så mycket partiklar och nikotin per volymenhet än den rök som rökaren får i sig. Samtidigt som röken sugs in ökar draget, värmen och förbränningen och röken passerar genom ett filter. Men mellan blossen sänks värmen och röken går direkt ut utan att passera något skyddande filter.

Enligt en uppdaterad rapport av Statens folkhälsoinstitut 2007 exponeras drygt var tionde person i åldern 19-81 i Sverige dagligen för passiv rökning. Dessutom dör varje år 500 personer på grund av sjukdomar som uppkommit från passiv rökning.

Annons
Annons

Lag minskar passiv rökning

Under 2005 blev det förbjudet att röka i alla restauranger och krogar, lokaler inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafiken och idrottsarenor. Inga anställda ska heller behöva utsättas för tobaksrök på arbetet. Resultatet av denna nya lag innebär att färre blir utsatta för passiv rökning, men många rökare röker fortfarande i sina hem vilket i sin tur drabbar barnen. Detta problem kan överkommas genom att föräldrarna i fråga förstår innebörden av att utsätta sina barn för tobaksrök.

Källor: Tobaksfakta.org, Riksdagen - motion 2007/08:So312, Statens Folkhälsoinstitut


Annons
Annons
Annons