Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Infertilitet hos män

Infertilitet hos män och kvinnor kan orsaka ofrivillig barnlöshet. I de flesta fall finns hjälp att få.


Uppdaterad den: 2024-03-04

Annons

Vad är infertilitet och ofrivillig barnlöshet?

Infertilitet är när man inte blir gravid efter att ha försökt i minst ett år. Cirka 15 % av alla par är infertila.

Infertilitet innebär nedsatt eller utebliven befruktningsförmåga. En del par som enligt definitionen är infertila kan ändå bli gravida utan behandling. Därför används ofta beteckningen subfertilitet som betyder nedsatt befruktningsförmåga. De flesta blir gravida med hjälp, endast en liten andel är sterila.

Denna text handlar om infertilitet hos män. I ungefär hälften av fallen hittar man en orsak till infertilitet hos mannen. Infertilitet hos kvinnor, se text: Infertilitet.  

Ofrivillig barnlöshet kan också orsakas av att förutsättningarna för graviditet saknas, till exempel om man lever ensamstående eller i en samkönad relation. Se även: Pappa och hbtqi (RFSL).

Annons
Annons

Orsak

I hälften av fallen med infertilitet hos män hittar man ingen orsak. I vissa fall finns orsaker hos kvinnan eller hos både mannen och kvinnan.

Dålig timing när det gäller samlag, det vill säga för lite sex nära tidpunkten för ägglossning hos kvinnan kan vara en anledning till infertilitet. 

Nedsatt mängd normala spermier i sädesvätskan kan också vara en förklaring. Spermierna kan vara avvikande, för få eller ha dålig rörlighet.

Blockering av sädesledaren kan vara en annan orsak till manlig infertilitet. Det kan uppstå efter en sexuellt överförbar infektion som gonorré. Även klamydia kan orsaka infertilitet hos både kvinnor och män.

Åderbråck i pungen, varikocele, kan i vissa fall påverka fertiliteten hos män. Om spermierna är påverkade kan fertiliteten förbättras efter operation.  

I några fall har infertilitet genetiska orsaker, exempelvis vid Klinefelters syndrom.

Vad kan man göra själv?

För att säkrare pricka in samlag i relation till ägglossning hos kvinnan, kan man använda sig av ägglossningsstickor som finns att köpa på apoteket. Kvinnan är som mest fertil 1–2 dagar före ägglossning. Det kan vara bra att undvika glidmedel om möjligt då det kan kan ha negativ effekt på spermierna. 

Droger, rökning och alkohol kan påverka spermiekvaliteten. Effekterna av snusning är inte så väl studerade. Man har sett påverkan på spermiekvaliteten generellt hos män som dricker fem enheter alkohol eller mer per vecka men det finns otillräcklig kunskap kring individuella fall och vid vilka alkoholmängder påverkan sker, därför är det bra att begränsa alkoholintaget när man planerar graviditet.

En hälsosam livsstil med regelbunden motion och hälsosam mat är rekommenderat. Övervikt och fetma kan påverka fertiliteten negativt både hos kvinnor och män. 

Det finns en föreställning om att varma bad kan minska fertiliteten. Man vet att värme kan påverka spermierna negativt, men det finns inga vetenskapliga bevis för att bad- eller duschtemperatur påverkar fertiliteten. Teoretiskt handlar det främst om längre tids uppvärmning, vilket skulle motsvara mycket frekventa och varma bad.

Annons
Annons

När ska man söka vård?

Vanligtvis är rekommendationen att ett par väntar med att söka hjälp tills de har försökt att bli gravida under minst ett års tid. 

Utredning kan vara aktuell tidigare om kvinnan är över 35 år, eller om det finns andra bakomliggande faktorer. Hos män kan dessa faktorer vara om de har, eller har haft, en infektion som kan ha gett komplikationer, en icke nedvandrad testikel (retentio testis) eller åderbråck i pungen (varikocele). Det kan också vara om man fått behandling med cellgifter/strålning eller genomgått operation i urinvägar eller könsorgan. 

Det är viktigt att både mannen och kvinnan utreds.

Diagnos

På vårdcentralen kan man se över om det finns påverkbara faktorer hos både mannen och kvinnan vad gäller livsstil, sjukdomar eller läkemedel som kan påverka fertiliteten. Vårdpersonal brukar ställa frågor kring detta och om hur samlivet fungerat samt om eventuella tidigare graviditeter.

Ofta görs en allmän undersökning av könsorgan, penis och pung hos mannen, och i vissa fall tas blodprover. I de flesta fall sker vidare utredning med spermaprov via fertilitetsklinik. Genom en spermaanalys får man information om antal spermier och deras kvalitet, vilket är viktigt i bedömningen av fertiliteten.

Behandling

Behandlingsalternativ för assisterad befruktning hos par med infertilitet är induktion av ägglossning, intrauterin insemination eller in vitro-fertilisering (IVF). 

Insemination innebär att sperman placeras i kvinnans livmoder för att förbättra chansen till befruktning. IVF innebär att ägget befruktas utanför kvinnans kropp för att sedan sättas in i livmodern efter befruktningen. IVF kan ske med olika tekniker. Vid intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) kan spermier injiceras direkt in i äggcellen. Spermier kan med speciella tekniker plockas direkt från mannens testiklar eller bitestiklar.

Ungefär hälften av alla som genomgår IVF får barn.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.