Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Penisimplantat vid erektionssvikt

Penisimplantat är en möjlig metod för att uppnå en konstgjord erektion.


Publicerad den: 2013-01-25

Annons

Organisk erektionssvikt

Nedsatt förmåga att få erektion är en allvarlig belastning som medför reducerad sexualitet, påverkat samliv och sämre självförtroende.

Hos en del män där orsaken är en fysisk sjukdom, så kallad organisk erektionssvikt, hjälper varken tabletter eller insprutningar av medicin i penis, det vill säga intrakavernös injektion. För dessa personer kan det vara lämpligt att erbjuda ett penisimplantat. Ett implantat ger ett gott resultat hos de allra flesta.

Annons
Annons

Utvärderingar före ingreppet

Innan ett implantat kan sättas in måste alla relevanta läkemedelsbehandlingar ha prövats. Det vill säga både tabletter med sildenafil samt intrakavernösa injektioner med alprostadil som förs in i urinröret.

Och du som patient måste ha en mycket stark önskan om att återfå förmågan att få stånd och att kunna genomföra samlag. Det är viktigt att du är fullständigt informerad om vad operationen innebär och vad du kan förvänta dig att uppnå. Bäst resultat får man hos män som lever i ett välfungerande parförhållande och där båda parter saknar att kunna ha samlag.

Ingreppets utförande

Operationen utförs under spinalbedövning eller narkos, och patienten är inlagd på sjukhus i två till tre dagar. Under operationen ersätts svällkropparna (den kavernösa vävnaden) på båda sidor av penis av två cylindrar som kan expanderas. Det läggs ett snitt på undersidan av penis precis intill roten. Via den här åtkomsten sätter man in en cylinder på vardera sida. När cylindern är helt vätskefylld uppnås erektion med en nästintill normal kaliber. Cylindrarna kopplas till en vätskereservoar som läggs in i fettvävnaden längst ned i buken. Mellan cylindrarna och reservoaren placeras en liten pump ungefär lika stor som en valnöt. Pumpen läggs ned i pungen där den är lättillgänglig. När erektion önskas trycker man ihop pumpen upprepade gånger, vilket gör att vätska leds in i cylindrarna från reservoaren. Efter användning trycker man ihop pumpens bas, och vätskan kan då tryckas tillbaka från cylindrarna till reservoaren genom att man klämmer åt kring penis.

Efter operationen ses oftast en del svullnad i pungen där pumpen har lagts in, och det är vanligt med missfärgning i operationsområdet på grund av blödning. Antibiotika ges i samband med operationen och de första fyra dagarna efteråt.

Annons
Annons

Uppföljning

Patienten skrivs ut efter ett par dagar och får stygnen borttagna i hemmet. Patienten uppmanas att försöka använda pumpen för att fylla cylindrarna en gång om dagen så snart svullnaden och ömheten har dämpats och får även skriftlig information med teckningar som visar hur implantatet är placerat och hur det fungerar. Efter fyra veckor kommer de tillbaka för att lära sig att använda implantatet och för att få en bedömning av om tillståndet har normaliserats så pass att de kan ha samlag. Sedan uppmanas patienten att kontakta läkare om det uppstår några problem.

Som vid all annan kirurgi finns det en viss risk för komplikationer. Den allvarligaste komplikationen är infektion eller "skavsår" som gör att cylindrarna måste tas bort. Detta inträffar hos ett par procent. Eftersom svällkropparna förstörs när protesen sätts in leder detta ofta till en ännu sämre situation för patienten än före operationen. I enstaka fall kan ett nytt implantat opereras in när infektionen har läkt. Det förekommer fortfarande tekniska komplikationer och funktionssvikt hos vissa som har en protes. Efter i genomsnitt fyra år har cirka 10 % genomgått ett nytt kirurgiskt ingrepp som nästan alltid leder till normal funktion i implantatet.

Resultat

Erfarenheter från olika delar av världen visar att cirka 85 % av patienterna är mycket nöjda med resultatet. Cirka 75 % av patienternas partners tycker att penisen är tillräckligt stor och fungerar tillfredsställande efter operationen. Och över 50 % av patienternas partners tycker att deras icke-sexuella förhållande har förbättrats efter operationen. Detta stämmer överens med svenska erfarenheter.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.