Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Peniskrökning


Uppdaterad den: 2018-08-22

Annons

Vad är peniskrökning?

Urinvägar och manliga könsorgan

Med peniskrökning menas att penisskaftet vinklas vid erektion.

Det finns två varianter:

  • Medfödd krökning av penis (kallas också för krummerik).
  • Peyronies sjukdom med inflammation och ärrbildning i bindvävskapseln runt svällkropparna hos medelålders eller äldre män.

Förekomsten av medfödd peniskrökning är <1 % och förekomsten av Peyronies sjukdom har angetts till 0,5 %–7 %.  

Annons
Annons

Symtom

Vid medfödd peniskrökning är krökningen vid erektion ofta lindrig och försvårar inte samlag.

Peyronies sjukdom har två faser:

  • I den första, inflammatoriska, fasen finns smärtsamma erektioner och en tilltagande deformation (krökning) av penis. I den inflammatoriska fasen av Peyronies sjukdom kan smärtor och ömhet i penis begränsa lusten/möjligheten till sexuell aktivitet.
  • I den andra, fibrotiska, fasen stabiliseras deformationen och smärtorna försvinner.

Den inflammatoriska fasen går ofta över inom ett år och kan efterlämna en ärrliknande förtjockning i penisvävnaden, ett så kallat plack, som ibland breder ut sig över peniskroppen. Funktionellt kan det medföra försämrad erektionsförmåga, en timglasformad erigerad penis, eller en peniskrökning. I en del fall är samlag omöjligt eller smärtsamt för både patient och partner.

Orsak

Medfödd peniskrökning anses bero på en asymmetrisk utveckling av bindvävskapseln runt svällkropparna och ger eventuella besvär först i puberteten.

Orsaken till inflammation i bindvävskapseln runt svällkropparna vid Peyronies sjukdom är inte helt klarlagd, men man tror att inflammationen utlöses av små skador. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen baseras på typiskt utseende på penis vid erektion (till exempel fotografier i olika vinklar) tillsammans med patientens berättelse. 

Behandling

Om peniskrökningen är så besvärlig att den måste behandlas remitteras man till en specialist i urologi. Läkaren kan be att få foto i olika vinklar av penis i erigerat tillstånd för att bedöma deformiteten. Bedömning av penis kan också göras efter att erektionsframkallande medel sprutats in i svällkropparna.

Peyronies sjukdom

När det gäller systemiska läkemedel (läkemedel som påverkar hela kroppen, inte bara lokalt) har man prövat flera olika sorter under inflammationsfasen av Peyronies sjukdom i syfte att minska obehaget och senkomplikationerna. Det finns dock inga studier av tillräckligt hög kvalitet för att säkert kunna rekommendera något av dessa läkemedel.

Lokalbehandling med injektion av enzymer som bryter ner kollagen i de ärromvandlade placken har i två välgjorda studier visat god effekt och kan prövas i vissa fall. Behandlingen ges som två injektioner med två dagars mellanrum – därefter trettio dagars uppehåll då penisen sträcks/töjs för att bryta upp kollagenförbindelserna. Behandlingen upprepas vid behov upp till åtta injektioner (4 x 2).

Kirurgi kan bli aktuellt om annan behandling inte har hjälpt, vid större krökning eller betydande erektionsproblem. De flesta snedställningarna kan korrigeras tillfredsställande med kirurgi, men hos en del kan det uppstå en ny krökning som gör att man måste operera igen.

Vid Peyronies sjukdom ska det gå minst ett år från det att krökningsprocessen har upphört till operation.

Medfödd peniskrökning

Om operation behövs görs den efter puberteten.

Prognos

Både medfödd peniskrökning och Peyronies sjukdom är ofarliga tillstånd.

Utvecklingen av Peyronies sjukdom varierar från spontan förbättring till uttalad penisdeviation och erektil dysfunktion som omöjliggör samlag. Smärtor och ömhet i penis upphör spontant hos de flesta inom ett år.

Resultatet av kirurgi, både vid medfödd peniskrökning och Peyronies sjukdom, är generellt goda.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.