Fakta | Potensproblem

För tidig utlösning (prematur ejakulation)

Huvudsymtomet på för tidig utlösning är att utlösningen sker innan båda partnerna vill det. När för tidig utlösning sker under flertalet av samlagen skapar det oro, stress och frustration.

Uppdaterad den: 2015-02-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är för tidig utlösning?

Många män får då och då utlösning tidigare under samlaget än vad de själva och deras partner önskar. Så länge detta bara sker någon gång ibland är det ingenting att oroa sig för. Om man däremot regelbundet får utlösning tidigare än man själv och partnern vill, till exempel före samlaget eller strax efter att det har inletts, har man sannolikt tillståndet prematur ejakulation.

För tidig utlösning är ett vanligt sexuellt problem. Siffrorna över förekomst varierar, men vissa experter tror att detta drabbar så många som 20–30 % av alla män. Trots att det är ett vanligt problem som kan behandlas, är det många män som inte vågar prata med sin läkare om det eller söka behandling.

Tidigare var uppfattningen att detta var ett rent psykologiskt fenomen, men experter vet nu att biologiska faktorer också spelar en viktig roll vid för tidig utlösning. Hos vissa män är för tidig utlösning kopplat till problem med att få stånd, så kallad erektil dysfunktion.

Annons
Annons

Det finns behandling mot för tidig utlösning – mediciner, psykologisk rådgivning och inlärning av sexualtekniker som fördröjer utlösningen kan förbättra sexlivet för dig och din partner. För många män uppnås bäst resultat genom en kombination av flera behandlingar.

Symtom och tecken

Det finns ingen medicinsk standard för hur lång tid det ska ta en man att få utlösning. Huvudsymtomet på för tidig utlösning är att utlösningen sker innan mannen och hans partner vill det, och att det sker under de flesta samlag, vilket skapar oro, stress och frustration. Problemet kan förekomma i alla sexualsituationer, även i samband med onani, men ibland förekommer det bara i samband med samlag.

Läkare delar ofta in för tidig utlösning i en primär och en sekundär typ:

Annons
Annons
 • Primär form av för tidig utlösning föreligger om man har haft problem så länge man har varit sexuellt aktiv.
 • Sekundär form av för tidig utlösning föreligger om tillståndet har uppstått efter att man tidigare har haft ett tillfredsställande sexliv utan utlösningsproblem.

Orsak

Experterna vet inte säkert vad det är som orsakar för tidig utlösning. Tidigare var uppfattningen att förklaringen var uteslutande psykologisk, men i dag är det känt att fenomenet för tidig utlösning är mer komplicerat och innebär ett komplext samspel mellan psykologiska och biologiska faktorer.

Psykologiska orsaker

Vissa läkare tror att tidiga sexuella erfarenheter kan etablera mönster som är svåra att ändra senare i livet, till exempel:

 • Situationer där man kanske har varit tvungen att skynda sig att nå klimax för att undvika att bli upptäckt.
 • Skuldkänsla som ökar tendensen att skynda sig under samlaget.

Andra faktorer som kan spela en roll för för tidig utlösning är:

 • Erektionsproblem: Män som oroar sig för att de inte ska kunna uppnå eller behålla sin erektion under samlaget kan utveckla ett mönster där de skyndar sig för att nå utlösning. Det kan vara svårt att ändra ett sådant mönster.
 • Ångest: Många män med för tidig utlösning kan också ha problem med ångest som antingen är specifikt kopplad till den sexuella prestationen eller beror på andra saker.

Biologiska orsaker

Även om biologiska orsaker hör till undantagen så tror experter att en rad biologiska faktorer kan bidra till för tidig utlösning, till exempel:

 • Hormonrubbningar: Onormala mängder av de signalämnen som hjärnan skickar ut och/eller hormoner som endokrina (hormonproducerande) körtlar skickar ut.
 • Onormal reflexaktivitet i ejakulationssystemet (nervcentret).
 • Inflammation och infektion i prostatan eller urinröret.
 • Nedärvda drag.

I sällsynta fall kan för tidig utlösning bero på:

 • Skador i nervsystemet från kirurgi eller skador.
 • Avbrutet narkotikamissbruk.

Även om både biologiska och psykologiska faktorer sannolikt spelar en roll i de flesta fall av för tidig utlösning, tror experterna att en primär biologisk orsak är det mest sannolika om problemet har funnits hela livet. Diagnosen beskrivs då som "primär prematur ejakulation".

Faktorer som ökar risken för för tidig utlösning

Olika förhållanden kan öka risken för för tidig utlösning, som:

 • Erektil dysfunktion. Det kan finnas ökad risk för för tidig utlösning om man ibland eller för det mesta har problem med att uppnå eller behålla erektion. Rädsla för att förlora erektionen får mannen att skynda sig genom samlaget. Så många som en av tre män med för tidig utlösning kan ha problem med att behålla en erektion.
 • Hälsoproblem. Vid sjukdom som får den drabbade att känna sig orolig under sex, till exempel hjärtproblem, kan det bidra till att man skyndar på för att nå utlösning.
 • Stress. Känslomässig eller mental stress inom något område i livet kan spela en roll vid för tidig utlösning och begränsar förmågan att slappna av och koncentrera sig under samlaget.
 • Vissa läkemedel. I sällsynta fall kan läkemedel påverka kemiska signalämnen från hjärnan och leda till för tidig utlösning.

När ska man söka läkarhjälp?

Man bör prata med sin läkare om man under de flesta samlag får utlösning tidigare än vad man själv och partnern önskar. Även om man känner att man borde kunna fixa det här själv, kanske man behöver behandling för att kunna få ett bättre sexliv.

Diagnos

Det är i regel enkelt att ställa diagnosen, men läkaren kan vilja att man besvarar en rad mycket personliga frågor och kanske vill läkaren att partnern ska delta i samtalet. Även om det kan kännas jobbigt att prata öppet om sex kan de detaljer som framkommer hjälpa läkaren att fastställa orsaken och komma med goda råd.

Läkaren ställer frågor för att utreda sjukdomshistorik och gör även en fysisk undersökning. Aktuella frågor kan vara:

 • Hur ofta får du för tidig utlösning?
 • Har du för tidig utlösning endast med en viss partner eller med flera personer?
 • Får du för tidlig utlösning varje gång du har sex?
 • Hur ofta har du sex?
 • Hur påverkar den för tidiga utlösningen ditt sexliv och din livskvalitet?
 • Har du problem med att få stånd eller att behålla erektionen?
 • Använder du några läkemedel regelbundet?

Vid behov av att gå in på djupet ytterligare kan läkaren även ställa frågor som:

 • Kan symtomen ha något samband med eventuell religiös övertygelse?
 • Tidiga sexuella erfarenheter?
 • Tidigare och nuvarande sexuella förhållanden?
 • Konflikter eller oro som är kopplad till ditt nuvarande förhållande?

Om man både har för tidig utlösning och svårigheter med att få eller behålla erektion kan det vara aktuellt att läkaren utreder med hormonprover och andra blodprover.

Komplikationer

Även om för tidig utlösning inte ger högre risk för några allvarliga hälsoproblem så kan det skapa stress i det personliga livet, som till exempel:

 • Problem i förhållandet med partnern som också får reducerad glädje av sexlivet.
 • Barnlöshet: För tidig utlösning kan ibland försvåra eller omöjliggöra befruktning hos par som försöker att bli med barn.

Behandling

Behandlingsmöjligheterna omfattar sexualterapi, läkemedel och psykoterapi. För många män är det en kombination av dessa behandlingar som fungerar bäst.

Sexualterapi

I vissa fall innebär sexualterapi flera steg som exempelvis att onanera en timme eller två före samlaget så att man lättare kan fördröja utlösningen under sex. Läkaren kan också rekommendera att man undviker sex under en period och ber paret att fokusera på andra typer av sexuella lekar för att minska pressen kring de sexuella mötena.

Start-stopp-tekniken

Läkaren kan instruera paret att använda en metod som kallas "Start-stopp-tekniken". Metoden går ut på följande:

 • Steg 1. Inled den sexuella aktiviteten som vanligt, inklusive stimulering av penis, tills du känner att det är nära att det går för dig.
 • Steg 2. Gör ett avbrott i den sexuella aktiviteten. Få din partner att klämma åt över penis strax nedanför ollonet. Håll detta grepp i ett par sekunder tills behovet att ejakulera går över.
 • Steg 3. Efter att klämningen har upphört väntar du i cirka 30 sekunder och fortsätter sedan förspelet. Du kan uppleva att penis är mindre styv efter klämningen, men när den sexuella stimuleringen återupptas uppnår du snabbt full erektion igen.
 • Steg 4. Processen bör upprepas i minst tio minuter eller 3–4 gånger innan det går för dig.

När man har använt den här metoden en tid kan känslan av hur man kan fördröja utlösningen bli till en vana och man behöver då inte längre använda metoden. Man kan även träna start-stopp-tekniken vid onani.

Läkemedel

Läkaren kan ordinera tabletter med den aktiva substansen dapoxetin som är speciellt framtaget för att behandla för tidig utlösning. Läkemedlet är besläktat med antidepressiva SSRI-preparat.

 • Vanlig dos är 30 mg. Läkaren kan höja dosen till 60 mg.
 • Ta endast läkemedlet en till tre timmar före förväntad sexuell aktivitet.
 • Ta inte dapoxetin oftare än en gång per dygn (var 24:e timme).
 • Svälj tabletterna hela för att undvika en bitter smak, med minst ett helt glas vatten.
 • Kan tas oberoende av måltider.
 • Ska inte användas av män under 18 år eller män som är 65 år eller äldre, eller av män som har problem med lågt blodtryck.
 • Diskutera behandlingen med läkaren efter de första fyra veckorna eller efter sex doser, för att avgöra huruvida man ska fortsätta med behandlingen. Om behandlingen fortsätter ska man träffa sin läkare kontinuerligt var sjätte månad för att diskutera fortsatt behandling.

Lokalbedövning

Lokalbedövande salva sätter ned känsligheten i penis och hjälper på så sätt till att fördröja utlösningen. Salvan ska smörjas på en kort tid före samlag och sitta på under upp till 20 minuter, och kan sedan lätt torkas av när penis har tappat tillräckligt mycket känsel för att utlösningen ska bli fördröjd.

Vissa män som använder lokalbedövande salva uppger att de förlorar lite av sexualnjutningen på grund av den nedsatta känsligheten. Även om salvan torkas av före samlag rapporterar även en del kvinnor att deras känslighet i könsorganen försvagas och njutningen dämpas. I undantagsfall kan medlet även ge allergiska reaktioner.

Psykoterapi

Denna behandling innebär att man pratar om sina förhållanden och erfarenheter med en psykoterapeut. Samtalsterapi kan hjälpa till att minska prestationsångest eller hjälpa till att hitta effektiva sätt att hantera stress och lösa problem. För många par som upplever för tidig utlösning kan gemensamma samtal med en terapeut ge bäst resultat.

Förebyggande åtgärder

I vissa fall kan för tidig utlösning bero på dålig kommunikation mellan mannen och hans partner och bristande förståelse för skillnaderna mellan hur män och kvinnor fungerar sexuellt. Kvinnor behöver i regel längre stimulering än män för att nå orgasm, och denna skillnad kan skapa "sexuella konflikter" mellan könen och sätta press på sexlivet. För många män ökar risken för för tidig utlösning om de känner att de har press på sig under samlaget.

Öppen kommunikation samt vilja att prova olika metoder för att hjälpa varandra att uppnå tillfredsställelse, kan bidra till att lösa eventuell konflikt och dämpa prestationsångesten. Om man inte är nöjd med sexlivet bör man prata med sin partner om problemet. Försök att lösa problemet på ett kärleksfullt sätt och undvik att beskylla varandra för utebliven tillfredsställelse. Om man inte klarar av att lösa det sexuella problemet på egen hand kan man kontakta en läkare. Läkaren kan ge kloka råd eller ge en remiss till en sexualterapeut med mer erfarenhet.

Hantering av problemet

Många män som upplever för tidig utlösning känner sig frustrerade och kan till och med känna skam. Då kan det hjälpa att veta att det är ett vanligt problem som ofta kan rättas till. Man bör prata med sin läkare och/eller partner om man har detta problem.

Medan man provar de olika behandlingsmöjligheterna bör man tona ned sexlivets betydelse i förhållandet. Vissa läkare rekommenderar total avhållsamhet från sex under en kort period och uppmanar till att lägga större vikt på andra former av samvaro under denna tid. Genom att tona ned samlagets betydelse går det att dämpa oron för för tidig utlösning, vilket hjälper för att lägga grunden till ett bättre fungerande sexliv.


Annons
Annons
Annons