Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Problem att få orgasm och utlösning hos män

Vissa personer har svårt att få orgasm eller utlösning. Det kan bero på många olika orsaker, såsom ett minskat intresse av sex eller som en biverkning av läkemedelsbehandling.


Uppdaterad den: 2022-05-02

Annons

Vad är problem med orgasm och utlösning?

När man blir sexuellt upphetsad sker det ett antal saker i kroppen. Män får ofta stånd eller erektion, och om man fortsätter att stimulera penisen genom masturbation eller sex kan det resultera i orgasm och utlösning:

  • Orgasm kan beskrivas som en intensiv upplevelse av njutning efter sexuell stimulering. Det är en reflex där man inte kan styra över vissa kroppsfunktioner såsom förhöjd hjärtfrekvens och muskelsammandragningar.
  • Utlösning eller ejakulation är processen där sädesvätskan trycks ut genom urinröret med hjälp av kraftiga sammandragningar i bäckenets muskler. 

Även om orgasm och utlösning är två mekanismer som för de flesta hör ihop är det ändå två skilda saker. Man kan alltså få utlösning utan orgasm och man kan få orgasm utan utlösning.

Vissa män har en normal förmåga till erektion men har svårt att få utlösning eller orgasm. Man talar då om problem med utlösning eller orgasm. Även om man i denna text talar om att det är män som kan få dessa problem gäller texten för alla som har penis. 

Annons
Annons

Symtom på problem med utlösning och orgasm

Män som har problem med utlösning kan uppleva minskad njutning eftersom många känner att utlösningen är viktigt förutom orgasmen. Det kan också påverka sexlivet mellan mannen och en partner, med eventuellt minskad livskvalitet som följd. Dessutom kan en total oförmåga till utlösning leda till minskad fertilitet.

Problem med orgasm är ovanligare och går ofta ihop med problem med utlösning. Vissa personer upplever att orgasmen saknar upplevelse av njutning och känner därför att de saknar något som andra har. 

Orsak

Vid utlösning sker en serie sammandragningar av olika muskelgrupper i området kring könsorganen. För att man ska kunna få utlösning behövs en intakt nervbana mellan penis och ryggmärg. Personer som har fått allvarliga nervskador kan ofta ändå få utlösning, vilket beror på att utlösningen är en reflex, en automatisk nervimpuls, som kan utlösas genom stimulering av vissa nerver i underlivet. 

Män kan ha olika typer av nedsatt sexuell funktion som beskrivs nedan.

Problem med att få stånd

Erektionsproblem eller impotens är oförmågan att få stånd som gör att man kan genomföra sexuell aktivitet. Det kan uppstå på grund av till exempel hormonförändringar, biverkningar av läkemedel, psykologiska problem, neurologisk sjukdom eller sämre blodflöde till underlivet.

Problem med att få utlösning

Problem med utlösning kan bestå av fördröjd utlösning, för tidig utlösning, oförmåga att få utlösning, tömning av sädesvätska i urinblåsan (retrograd ejakulation), smärtsam utlösning och svag utlösning.

Fördröjd utlösning betyder att man måste stimulera penisen mer än vanligt för att kunna få utlösning (och ofta även orgasm). Det kan bero på psykologiska orsaker, svårigheter att bli tillräckligt upphetsad, sjukdomar i nervsystemet och användning av läkemedel. Det är ganska vanligt att det finns en viss prestationsångest, vilket gör att mannan flyttar fokus från en behaglig upplevelse till något ångestfyllt. Det leder i sin tur till svårigheter att få utlösning. En annan orsak är att penis känslighet kan avta med åren vilket också kan påverka förmågan att få utlösning och orgasm. 

För tidig utlösning kallas också för prematur ejakulation och innebär att man får utlösning för snabbt. Det är det vanligaste problemet och beskrivs i en egen artikel.

Oförmåga att få utlösning beror ofta på sjukdomar i nervsystemet eller intag av läkemedel. Även alkoholkonsumtion kan leda till svårigheter med att få utlösning. Orgasmen behöver inte vara påverkad.

Retrograd ejakulation betyder att sädesvätskan trycks ut i urinblåsan istället för genom urinröret. Det finns många olika orsaker till retrograd ejakulation, såsom sjukdomar i nervsystemet, sjukdomar i urinvägar, läkemedel och kirurgi av urinblåsa eller prostata. Retrograd ejakulation är ett ofarligt tillstånd men påverkar fertiliteten. 

Smärtsam utlösning kan bero på infektioner, obstruktion i urinvägarna, psykologiska orsaker och smärta i bäckenbottenmuskler. 

Svag utlösning betyder att utlösningen är svag och det kan gå ihop med en nedsatt lustupplevelse vid orgasm. Svag utlösning har ingen effekt på fertiliteten. Tillståndet kan bero på sjukdomar i nervsystemet, kirurgi i bäckenområdet och sjukdomar i urinvägarna. 

Problem med att få orgasm

Oförmåga att få orgasm beror ofta på psykologiska orsaker.

Orgasm utan lustupplevelse är mycket ovanligt. Det kan bero på minskad sexuell lust, hormonella orsaker, ämnesomsättningssjukdomar, psykologiska orsaker och läkemedel.

Minskad sexuell lust

Minskad sexuell lust kan beskrivas som frånvaro eller nedsatt känsla av sexuellt intresse eller sexuell lust, inkluderande frånvaro av sexuella tankar eller fantasier. Det behöver inte alltid vara ett problem för personen i fråga. Det kan bero på många olika faktorer, såsom smärtsyndrom, läkemedel, testosteronbrist, sjukdomar i underlivet, sjukdomar i nervsystemet, psykiska sjukdomar såsom depression, cancersjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar.

Annons
Annons

Diagnos

Vid problem med utlösning och orgasm görs vanligen en grundlig genomgång av sjukdomshistorien. Det är viktigt att kartlägga när problemen började, hur sexuallivet fungerar, om en partner/partners påverkas, hur ofta man får orgasm/utlösning, om man risk för en sexuellt överförbar sjukdom, om man har negativa erfarenheter av sex och om man har utvecklats normalt (framför allt under puberteten). 

Sjukvården kan ställa en del frågor för att ta reda på om man har några bakomliggande sjukdomar eller om man har fått behandlingar som kan förklara symtomen. Det är också viktigt att veta om det finns en önskan att få barn. 

Syftet med läkarundersökningen är att klargöra om det kan finnas vissa bakomliggande orsaker. Det är viktigt att undersöka underlivet, inklusive undersökning av känseln i underlivet och en bedömning av prostata.

Nyttan med att ta prover såsom testosteron är omdiskuterad och har sannolikt ringa betydelse. Urinprover kan tas vid misstanke om en infektion eller om man misstänker att sädesvätskan hamnat i urinblåsan.

Behandling

Vissa förändringar av levnadsvanor har gynnsam effekt vid ett flertal tillstånd, såsom minska intag av alkohol, rökstopp, drogfrihet och regelbunden fysisk aktivitet. Man kan också försöka öka upphetsningen på olika sätt. Ibland kan det fungera att förlägga tiden för masturbation/sex till andra tider på dygnet.

Vid nedsatt känslighet i könsorganen kan kraftigare stimuli vara lösningen. Användning av en kraftig vibrator kan ofta ge ejakulation och orgasm.

Psykoterapi är särskilt aktuellt hos personer vars sexliv påverkas av depression, ångest och stress. Behandlingen innebär rådgivning och eventuellt övningar som både mannen och hans partner deltar i. Psykoterapi är särskilt gynnsamt när prestationsångest är huvudproblemet.

Ibland kan läkemedel ha effekt, till exempel vid retrograd ejakulation eller vid fördröjd utlösning. Det är dock inte säkert att det har effekt hos alla. Behandling med testosteron rekommenderas endast om man har påvisad brist på testosteron

I enstaka fall kan man få utlösning genom att använda särskilda apparater som vibrerar runt penis eller avger elektriska signaler i ändtarmen. Det kan vara en lösning hos personer med nedsatt känsel i penis eller som har fått nervskador vilket gör det omöjligt att få utlösning genom sex.

Prognos

Prognosen är helt beroende på orsaken. Om läkemedel ger besvär kan utsättning eller byte av läkemedel ge bra resultat. Om det finns allvarliga skador i nerverna är prognosen sämre. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.