Fakta | Könssjukdomar

Genital klamydiainfektion


Uppdaterad den: 2015-03-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är genital klamydiainfektion?

Chlamydia trachomatis. Mikroskopisk undersökning.

Klamydia är en infektion i underlivet som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Infektionen ger inga symtom i 50–70 % av fallen. De vanligaste symtomen är sveda vid vattenkastning och/eller flytningar, hos både kvinnor och män. Män har ofta klåda i urinrörsöppningen. Kvinnor kan dessutom få oregelbundna blödningar. Tillståndet kan också medföra smärtor i nedre delen av buken och feber. I sällsynta fall kan patienten också få övergående ledsmärtor.

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara bakteriella infektionen i Sverige. Diagnosen ställs varje år för cirka 38 000 personer i Sverige, varav cirka 43 % är män. Den högsta förekomsten av klamydia finns hos kvinnor under 25 år.

Det rekommenderas att alla sexuellt aktiva personer bör testas vid varje partnerbyte om oskyddat sex förekommit. I praktiken har det visat sig att tonårsflickor testas i mindre utsträckning är vad som rekommenderas enligt riktlinjerna.

Annons
Annons

Orsak

Infektionen beror på smitta vid sexuell kontakt med en annan person. Eftersom en klamydiainfektion ofta förlöper utan symtom kan smittan ha överförts långt tidigare än vid den tidpunkt då patienten blir uppmärksam på infektionen.

Bakterien kan överföras mellan personer som har oskyddat sexuellt umgänge. Den slår sig ned och förökar sig i slemhinnan i urinledaren hos kvinnor och män och på livmoderhalsen hos kvinnor. Bakterierna kan sprida sig från urinröret till prostatan eller bitestikeln respektive till livmoderhalsen och äggledarna. I sällsynta fall kan patienten få en immunologisk reaktion på den genitala klamydiainfektionen. Den reaktionen kan leda till inflammation med smärta och svullnad i lederna.

Diagnos

Vid typiska symtom bör personen undersökas av läkare som kan utesluta andra orsaker till besvären. Vid undersökningen tas prov från livmodertappen eller slidan hos kvinnan. Mannen får lämna ett urinprov efter undersökningen.

Annons
Annons

Nyare forskning visar att urinprov inte är tillräckligt för kvinnor. Prov från kvinnan tas med en bomullspinne från livmoderhalsen. Detta prov kan ersättas av ett slidprov som tas djupt inne i slidan, vilket patienten själv kan utföra.

Urinprov tas genom att patienten kissar i en plastmugg. Det är av avgörande betydelse att bara den första mängden urin (15–20 ml) samlas upp. Botten på plastmuggen (cirka 2 cm upp) fylls med urin och resten av urinen får hamna i toaletten. Den lilla urinmängden i plastmuggen töms därefter över i transportröret. Urinen bör ha stått i blåsan i minst en timme före provet.

När bör prov tas?

Eftersom många inte har några symtom, rekommenderas provtagning i följande situationer:

  • Före abort
  • Hos unga kvinnor och män som har haft oskyddat sex med ny partner
  • Hos unga kvinnor med ökade flytningar
  • Hos gravida under 25 år
  • Vid förnyelse av p-pillerrecept
  • Hos yngre kvinnor med symtom på bäckeninfektion
  • Vid mellanblödningar eller andra blödningsstörningar (också hos p-pilleranvändare) Hos kvinnor med urinvägssymtom där odling varit negativ. Hos män med urinvägssymtom

Behandling

Antibiotika dödar bakterien. Förstahandsbehandling är doxycyclin 100 mg, två tabletter första dagen och därefter en tablett dagligen i åtta dagar. Vid graviditet är doxycyklin förstahandspreparat fram till och med vecka 14. I senare delen av graviditeten kan azitromycin ges. Även partnern ska behandlas, oavsett provsvaret. Det måste dröja en vecka efter behandlingen innan oskyddat samlag sker, eftersom bakterier kan finnas kvar några dygn. Sjukdomen definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom och ger rätt till gratis behandling och medicin.

  • Användning av kondom förebygger smitta.
  • Klamydia omfattas av smittskyddslagen (SmL 2004;168) vilket innebär att den smittade har vissa skyldigheter och vissa rättigheter. Den infekterade ska ges förhållningsregler muntligt och skriftligt om bland annat att inte ha oskyddat sex förrän behandlingen är avslutad. Inträffat fall anmäles till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Den behandlande läkaren ansvarar för att kontaktspårning utförs.

Återbesök för kontroll efter behandlingen?

Det är vanligt att rekommendera ett återbesök efter genomförd behandling. Vid kontrollen undersöks det om infektionen är utläkt. Om så inte skulle vara fallet beror det oftast på återsmitta eller att patienten inte tagit behandlingen som ordinerat.

Det bör gå minst fyra veckor från behandling till kontroll.

Prognos

Du kan vara sjuk utan att ha symtom. Det tar 5–14 dagar från det att du smittas tills du eventuellt utvecklar symtom. Om du går med sjukdomen utan behandling blir du antagligen bra av dig själv inom några år. Nästan alla blir bra efter en antibiotikakur. Vid bristfällig eller sen behandling av kvinnor kan en inflammation uppstå i äggledarna. Detta kan leda till infertilitet. Eftersom det är vanligt att inte ha några besvär av sjukdomen är det naturligt att många har haft sjukdomen under lång tid när de söker läkare. Nyare statistik tyder på att infertilitet förekommer hos mindre än 5 % av alla som går med en obehandlad infektion.

Inflammation med ärrbildning i äggledarna ökar risken för senare graviditet utanför livmodern. Vissa kvinnor kan också utveckla kroniska smärtor i underlivet till följd av bristande behandling av klamydia. Infektionen kan överföras till barnet under förlossningen och medföra ögoninflammation eller lunginflammation, men orsakar inte farliga fosterskador.

Vid bristande behandling hos män kan klamydia leda till inflammation i bitestiklarna och resultera i infertilitet.


Annons
Annons
Annons