Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Genital klamydiainfektion

Klamydia är en vanlig könssjukdom hos både kvinnor och män. De flesta får inga symtom när de får infektionen, men det är inte bra att bära på sjukdomen under en lång tid, så det är viktigt att testa sig exempelvis vid partnerbyte.


Uppdaterad den: 2019-09-18

Annons

Vad är genital klamydiainfektion?

Klamydia är en infektion i underlivet som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Infektionen ger inga symtom i den stora majoriteten av fallen. De vanligaste symtomen är sveda vid vattenkastning och/eller flytningar, hos både kvinnor och män. 

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara bakteriella infektionen i Sverige. Diagnosen ställs varje år för cirka 30 000 till 40 000 personer. Infektionen ses oftast hos personer under 25 år, och är något vanligare hos kvinnor som oftast också är lite yngre än vad män i genomsnitt är vid infektionen.

Det rekommenderas att alla sexuellt aktiva personer bör testas vid varje partnerbyte om oskyddat sex förekommit. 

Annons
Annons

Symtom

De flesta får inga symtom alls vid infektion. De vanligaste symtomen är sveda vid vattenkastning och/eller flytningar, hos både kvinnor och män. Män har ofta klåda i urinrörsöppningen. Kvinnor kan dessutom få oregelbundna blödningar. Tillståndet kan också medföra smärtor i nedre delen av buken och feber. I sällsynta fall kan får man övergående ledsmärtor.

Orsak

Infektionen beror på smitta/överföring av bakterier vid sexuell kontakt med en annan person. Eftersom en klamydiainfektion ofta förlöper utan symtom kan smittan ha överförts långt tidigare än vid den tidpunkt då man eventuellt märker av infektionen.

Bakterien kan överföras mellan personer som har oskyddat sexuellt umgänge. Den slår sig ned och förökar sig i slemhinnan i urinledaren hos kvinnor och män och på livmoderhalsen hos kvinnor. Bakterierna kan sprida sig från urinröret till prostatan eller bitestikeln respektive till livmoderhalsen och äggledarna. I sällsynta fall kan man få en immunologisk reaktion på den genitala klamydiainfektionen. Den reaktionen kan leda till inflammation med smärta och svullnad i lederna.

Annons
Annons

Diagnos

Vid typiska symtom bör dels provtagning ske, men i många fall också en undersökning för att se om det finns någon annan förklaring till besvären. 

Provtagning sker genom att man lämnar ett urinprov, och för kvinnors del även ett prov från vaginan. Det provet kan man ta själv genom att stryka en bomullspinne mot vaginans väggar. Om läkaren provtar vid en gynekologisk undersökning brukar provet istället tas från livmoderhalstappen. Båda provtagningssätten är lika bra. 

I många regioner i Sverige kan man beställa hem gratis hemtest. Testet skickas i anonyma kuvert och man utför samma provtagningssteg hemma, och återsänder urinprovet och svabb för kvinnor i ett särskilt kuvert. Provtagningen analyseras på samma sätt som ett prov taget på en vårdinrättning, det vill säga skickas till laboratorium. Det är kostnadsfritt.

Man kan också köpa snabbtest via apotek, men dessa är inte lika säkra som laboratorieundersökta tester. Dessutom är det en kostnad man egentligen inte behöver stå för själv, och vid positivt test behöver man oavsett kontakta vården.

Urinprov tas genom att man kissar i en plastmugg. Det är av avgörande betydelse att bara den första mängden urin (15–20 ml) samlas upp. Botten på plastmuggen (cirka 2 cm upp) fylls med urin och resten av urinen får hamna i toaletten. Den lilla urinmängden i plastmuggen töms därefter över i  ett transportrör. Man bör inte ha kissat på minst en timme, helst två, för att provet ska vara tillförlitligt. 

När bör prov tas?

De flesta har inga symtom, så provtagning bör vid risk eller misstanke för smitta oavsett om man känner av något eller inte. Det rekommenderas provtagning i exempelvis följande situationer:

 • Hos kvinnor med ökande mängd flytningar
 • Hos män vid uppkomst av flytningar
 • Hos personer som har haft oskyddat sex med ny partner
 • Hos yngre kvinnor med symtom på bäckeninfektion
 • Vid mellanblödningar eller andra blödningsstörningar (också hos p-pilleranvändare)
 • Före planerad abort
 • Hos män med urinvägssymtom eller bistestikelinflammation
 • Hos kvinnor med urinvägssymtom där urinodling varit negativ 
 • Prov måste tas vid smittspårning, det vill säga att någon som blivit smittad uppgett en som sexualpartner senaste året

Det måste gått minst sju dagar sedan misstänkt smitta för att provet ska hinna bli positivt. Innan dess kan man inte lita på resultatet, det kan visa negativt fastän smitta skett. 

Behandling

Antibiotika dödar bakterien. Förstahandsbehandling är doxycyklin 100 mg, två tabletter första dagen och därefter en tablett dagligen i åtta dagar. Vid graviditet är doxycyklin förstahandspreparat fram till och med vecka 14. I senare delen av graviditeten kan azitromycin ges. Även partnern ska behandlas, oavsett provsvaret. Det måste dröja en vecka efter behandlingen innan oskyddat samlag sker, eftersom bakterier kan finnas kvar några dygn. Sjukdomen definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom och ger rätt till gratis behandling och medicin.

 • Användning av kondom förebygger smitta.
 • Klamydia omfattas av smittskyddslagen (SmL 2004;168) vilket innebär att den smittade har vissa skyldigheter och vissa rättigheter.
 • Den infekterade ska ges förhållningsregler muntligt och skriftligt:
  • Man måste komma på återbesök om läkaren säger det
  • Om man har sex med någon innan eller under behandling måste man ge information om klamydia och använda kondom
  • Man måste uppge sexualpartners senaste året så dessa kan kontaktas, antingen av en själv eller anonymt via vårdinrättningen (läkaren ansvarar för att kontakten blir gjord, oftast sker det via brevutskick. Det står inte vem som är den smittade), så dessa personer kan provtas
  • Behandlingen är gratis

Återbesök för kontroll efter behandlingen?

Man behöver inte komma på återbesök om det inte är några särskilda omständigheter, såsom graviditet. Man brukar ta nytt urinprov för att se om infektionen försvunnit. Nytt prov får tas tidigast fyra veckor efter behandlingsstart, så en kontroll bör inte ske innan dess. 

Prognos

Man kan vara sjuk utan att ha symtom. Det tar 5–14 dagar från det att man smittas tills man eventuellt utvecklar symtom. Om man går med sjukdomen utan behandling så läker kroppen till slut ut bakterien själv, men detta kan ta flera år.

Nästan alla blir bra efter antibiotikabehandling.

Om kvinnor går med infektionen utan behandling under en längre tid kan inflammation uppstå i äggledarna. Detta kan leda till infertilitet. Eftersom det är vanligt att inte ha några besvär av sjukdomen är det naturligt att många har haft sjukdomen under lång tid när de söker läkare. Nyare statistik tyder dock på att infertilitet förekommer hos mindre än 5 % av alla som går med en obehandlad infektion.

Inflammation med ärrbildning i äggledarna ökar risken för senare graviditet utanför livmodern. Vissa kvinnor kan också utveckla kroniska smärtor i underlivet till följd av bristande behandling av klamydia. Infektionen kan överföras till barnet under förlossningen och medföra ögoninflammation eller lunginflammation, men orsakar inte farliga fosterskador.

Vid bristande behandling hos män kan klamydia leda till inflammation i bitestiklarna, vilket i vissa fall också kan resultera i infertilitet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.