Fakta | Könssjukdomar

Bitestikelinflammation (epididymit)

Epididymit är en inflammation i ena bitestikeln och är ett tillstånd som främst uppträder efter puberteten.

Uppdaterad den: 2013-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är epididymit?

Epididymit är en inflammation i ena bitestikeln. Den befinner sig vid testikelns övre pol inne i pungen. Typiska symtom vid inflammation i bitestikeln är:

  • Gradvis ökande tyngdkänsla och smärta i pungen Smärtan strålar ofta upp i magen.
  • Frossa och feber på mellan 39 och 40 °C.
  • Snabb utveckling (under timmar) av svullnad och ömhet i ena bitestikeln.
  • Sveda vid urinering, frekvent urinering, ibland flytningar.

Tillståndet förekommer främst efter puberteten. Tillståndet är inte vanligt, men inte heller helt ovanligt.

Orsak

Testikelns anatomi

Epididymit är ofta en komplikation till könssjukdomar som orsakas av bakterierna klamydia och gonorré hos sexuellt aktiva män. Tillståndet är ovanligare hos pojkar och det är mindre vanligt att påvisa bakterier i urinen. En studie från 2011 har visat att trots att 91 % av pojkarna i åldern 2 månader till 17 år fick antibiotika mot inflammationen, var det bara i 4,1 % av fallen som man kunde påvisa bakterier i urinen. Hos unga pojkar och ungdomar kan epididymit uppstå efter infektion med virus (enterovirus, adenovirus) eller bakterier (mycoplasma pneumonia) som i det typiska fallet ger luftvägsinfektioner. Inflammationen kan bero på bakterier som ger urinvägsinfektion och som därefter sprider sig via sädesledaren ned till ena bitestikeln. Epididymit kan också vara en komplikation vid ingrepp (operation, kateterisering, undersökning) i urinvägarna.

Annons
Annons

Diagnosen ställs baserat på typiska symtom och fynd. Läkaren tar som regel också ett bakterieprov. Detta tas genom att en bomullspinne förs in cirka 0,5 cm in i urinröret. Därefter skickas provet till ett mikrobiologiskt sjukhuslaboratorium för närmare undersökning.

Andra undersökningar kan vara aktuella om det råder osäkerhet kring diagnosen eller om behandlingen inte hjälper som den ska. Aktuella undersökningar är ultraljud, röntgen av urinvägarna och cystoskopi. En ultraljudsundersökning visar innehållet i pungen och kan bekräfta diagnosen. Röntgen av urinvägarna och cystoskopi (ett smalt instrument med belysning, så kallat cystoskop, som förs in genom urinröret) görs vid misstanke om sjukdom i urinrör eller urinblåsa.

Behandling

Du bör stanna i sängen de första dagarna. Eventuellt kan du använda en provisorisk suspensoar som stabiliserar testiklarna. Kalla omslag lindrar i den akuta fasen.

Annons
Annons

Vid läkemedelsbehandling används antibiotika. Vilken typ av antibiotika som väljs beror på vilken bakterie som misstänks eller har påvisats. NSAID-preparat som till exempel ibuprofen eller acetylsalicylsyra, verkar febernedsättande, smärtstillande och inflammationsdämpande och kan vara till nytta som komplement till antibiotika.

Prognos

Behandlingen är nästan alltid effektiv. Svullnaden i pungen kan vara från några veckor till månader. Om man inte behandlar kan patienten bli steril.


Annons
Annons
Annons