Forum Psykiatri


Vart finns den logiska psykiatriker???? är alla dessa okunniga

Vart finns den logiska psykiatriker????
hm,, när ska det koppla tro!!!
Ja man kan undra när farbror psykiatriker ska förstå!!!
att jag kan mera om känslor och beteenden än denna!!
 
Och hur man rehabiliterar sig ifrån känslor och beteenden,
eller för den delen beroenden,
 
Detta psykiatriker hittar på svåruttalade ord kring och försöker lösa kemiskt,
leka experter kring,
 
Ser fram emot då!!!
de ska förklara vad de menar med att jag skulle vara en av deras diagnoser,
det de själva ej förstår,
ej kan förklara:
men upplever människor vara;;
och sedan försöker lösa med kemikalier,
 
Jag är mera inne på linjen att människor behöver lära sig genom personlig utveckling,.
att frigöra sig från känslor som skapar problem i deras liv dvs självskadande tankar,
självskadande beteenden,
skapa egen värde själv känsla med terapeutisk hjälp så att självskadande upphör,
 
Jag är mera inne på linjen att människor med rätt terapeutisk hjälp kan bryta både 
våldsbeteenden antisociala beteenden och attityder,
även beroenden av substanser eller alkohol beroenden,
ja detta sysslar ju människor utanför psykiatrin redan med sedan ett par årtionden,
vi kallar sådant rehabilitering,
 
vad rehabiliterar de då,
ja allt detta psykiatri hittar på ord som ingen förstår, klassificeringar, diagnoser, 
kring.,
och försöker lösa med kemikalier,
((((ja känslor,,,))))
 
Ja förutom detta med onaturliga upplevande,
psykotiska upplevande andliga upplevande eller schizofrena upplevande,
detta psykiatri ej förstår,
men upplever sig fram till att klassificera individer som lider av sådant,
ja även den biten kan ju jag bättre,
hur man rehabiliterar sig ifrån,
jag har ju löst alla mina sådana upplevelser för över tio år sedan,
inte ens detta når man fram med,
undrar när det ska koppla,,
 
 
beteende rehabilitering sker i typ personlig utveckling då människor skapar bättre 
egen värde bättre själv känsla,
då upphör de att skapa egen värde självkänsla genom beteenden,
 
beteenden rehabilitering sker i andliga tron ja sinne sjukdoms läror,
där återställs individens egen värde självkänsla därav upphör våld och antisociala beteenden 
att vara ett verktyg för att skapa egen värde,
det är därför människor hävdar sig med sådant,
de skapar egen värde självkänsla,
 
att rehabilitera sådant har man redan förstått i tolvstegs programmet,
ja de ser ej skillnad på drogande och drogbeteenden,
lösningen är det samma.,
skapa egen värde självkänsla så att man bryter det negativa sättet att skapa egen värde själv känsla,
 
 
psykiatrisk metod är att påtvinga människor kemiska preparat,
försöka dominera bort oönskade beteenden,
detta går ej för individen måste bygga upp sig känslomässigt för att beteenden skall upphöra,
för att våld skap upphöra,
man kan ej trycka ned människor och deras känslor med våld med kemiska preparat för att lösa beteenden eller våld,
de behöver byggas upp ej tryckas ned,
hm.. undrar när det ska koppla!!!
 
 
men vad vet väl jag,
jag ju obotligt sinne sjuk, säger de, he he
 
all form av rehabilitering,från beteenden eller beroenden är uppbyggligt är att utvecklas,all form av påtvingande av kemiska preparat är att trycka ned,är att skapa just beroenden,detta som ändå ej förändrar beteenden eller våld.gör bara individer beroende av kemiska preparat som ändå ej löser deras beteende problematik,våldsproblematik,
 
 
i all form av beteenden rehabilitering eller beroende rehabilitering,så är kemiska preparat något som ej ses som användbart,för dessa hämmar känslomässig utveckling ifrån beteenden våld eller beroenden,
 
 
så psykiatri löser ej problem, de skapar nya problem, nya beroenden,just detta som man i all rehabilitering avråder ifrån,ja beteenden terapeuter eller beroende terapeuter,avråder ifrån alla kemiska preparat,
 
 
Är beroende av att vårdtagarens känslor är o-medicinerade för att rehabilitering ska fungera ultimat,känslor är våra beteenden,då man rehabiliterar människor ifrån beroenden eller beteenden så är det känslor man rehabiliterar,
 
 
därför är det mera eller mindre noll policy för alla slag av kemiska preparat,de sysslar med att bygga upp människor känslomässigt,för att beteenden eller beroenden skall upphöra,
 
 
psykiatri försöker med kemiska preparat dominera bort beteenden eller beroenden,dvs dominera känslor till att bete sig annorlunda,ja då de aldrig förstått sig på haft kunskap för att rehabilitera människor från ens alkohol eller drogmissbruk,så förser de människor med lagliga droger,dvs problem löses ej, beroenden löses ej, det är bara droger som förändras från illegala till legala,
 
 
i riktiga drog rehabiliteringar så har man förstått att allt handlar om känslor,där är det noll policy nolltolerans,ja inte ens lagliga droger accepteras under rehabiliteringstid för de sysslar med att utveckla människor känslomässigt till frigörelse från beroenden,,
 
 
det är lika med beteenden,antisocial beteenden eller våld,det är känslor precis som beroenden,för att rehabilitera från beteenden eller våld kan man ej heller då vara påverkad av droger illegala eller legala,då är man ej mottaglig för att utvecklas känslomässigt så att våld eller beteenden upphör,
 
 
psykiatri försöker omvänt okunnigt lösa beteende problem precis som de alltid gjort med beroende problem,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons