Forum Psykiatri


Psykiatriker är okunniga Den okunniga ser bara beteendet/

Psykiatriker rent okunniga
Den okunniga ser bara beteendet/ 
 
Förstår ej identitets utvecklingen som en behovs utveckling,
därav agerar den emot beteendet,
försöker hämma impulser genom makt tvång och kemikalier,
dvs hämma våld genom sådant,
hämma antisociala beteenden genom sådant,
 
Detta funkar ej,
jag ska försöka påvisa en jämförelse,
vi säger att en människa utbildar sig till ett yrke tex snickare roll,
den utvecklar detta under några år utbildar sig under några år,
praktiserar sedan detta som ett yrke,
 
Den har aldrig sysslat med annat, den lärde sig barn redan att detta var ett egen värde,
något att vara stolt över,
snickaren kommer nämligen från en lång rad av snickare,
som bara umgås med snickare,
snickrande sågande är en status en själv bild en identitet,
 
Den upplever känner definierar sig som en snickare, det är en identitet,
individen har sin självkänsla sitt egen värde knutet till snickare rollen identiteten,
 
Låt oss säga två olika aspekter av detta sedan försvinner från snickare yrket,
att hamra/ spika. och att såga,
ja detta ska ej längre snickare praktisera, detta görs av andra,
 
Men snickaren har lärt sig att bekräfta dessa beteenden som sin identitet,
snickrar identitet,
den är duktig på att hamra och såga,
den är bekräftad av sig själv och sin omgivning som en duktig hammrare och sågar,
hamrandet sågande är knutet till snickarens själv bild, egen värde,
den har aldrig sysslat med annat känner ej till något annat sett att vara någon vara något,
det är den enda identitets bilden den skapat under livet,
den kan inget annat, andra saker gör den otrygg den har ingen till tro till att klara av andra saker,
snickrande sågande är ett behov ett beroende, är trygghet.
 
Låt oss säga,
sedan bestämmer man att om snickaren hamrar sågar så bryter den emot lagen,
vi kriminaliserar hamrande och sågande,
 
Snickaren har svårt att låta bli,
ja den mår ju själv bra av att hamra såga, den har en stolthet i detta,
den är något någon inför sin omgivning då den hamrar sågar för den är riktigt duktig på detta,
hela dess liv dess själv bild dess egen upplevelse dess egen värde är hamrande sågande,
 
Psykiatri,
agerar så här,
jävlar vi måste hämma hamrande impulser, sågande impulser,
ja så kan vi lösa problemet med att den antisociala störning bryter emot lagen med sitt hamrande sågande,
går det att lösa problemet hamrande sågande med kemikalier???
 
Nej,
för detta är en identitets bild en identitets upplevelse där egen värde självkänsla är knutet till ett beteende,
det spelar ingen roll av vi kriminaliserar beteendet,
straffar beteendet medicinerar beteendet,
vi kommer ej att förändra utveckla individens identitets upplevelse genom straff kemikalier,
därav misslyckas vi alltid med sådana metoder,
 
Vad tex program gör, personlig utveckling gör andlig tro gör,
är att de hjälper individen att skapa sig en annan livsroll en annan identitet,
en annan trygghet,
ja det är så enkelt att man slutar ej hamra såga så länge man identifierar sig själv som en snickare,
man slutar ej vara våldsverkare antisocial kriminell så länge man identifierar sig som sån,
 
Vad gör våra straff system, våran psykiatri för att bryta identitets roller,
ja människor slutar ej med våld eller antisociala beteenden genom straff eller kemiska preparat,
dessa bryter ej individens behov av att ha en identitet, en trygghet i en livsroll,
 
Utan att utveckla bort identitets rollen, själv speglingen som antisocial kriminell eller våldsverkare
kan man ej lösa beteenden,
så detta med att låsa in människor och som enda vård,
droga dem,
det är ren enfald, ren idioti, ren okunskap, det löser ej beteende problemen löser ej våldet,
 
Ska något se enkelt vara så svårt att erkänna,
ja jag tänker på alla mina vänner som suttit på våra så kallade rätts psykiatrisk vård,
ingen av dem har utvecklat en annan identitet,
 
Alla fortgår efter straff tid att agera i den identitets utvecklingen av beteenden de var i då de blev inlåsta,
alla som sitter här medicinerade tänker känner upplever identifierar sig precis som de gjorde då de blev inlåsta,
spelar ingen roll om man sitter här 10 år tjugo år trettio år,
och är medicinerad hela vägen,
 
Har man ej utvecklats i sin själv identifikation under sin straff tid vård tid,
så återfaller man,
så länge man har ett behov av att hävda sig inför andra genom sina beteenden, genom sitt våld,
vilket människor ej får möjlighet att utvecklas ifrån under sin tid tex här på Karsudden,
 
Så slutar de ej spika och hamra,
nä spikandet och hamrandet är ju vem de är, det enda de lärt sig att få bekräftelse genom,
enda de lärt sig att bekräfta sig själv igenom,
det går ej att lobotomera bort ett spikande eller ett hamrande,
hos en snickare,
det är snickare identiteten, den behöver växa ifrån, för att snickrande och hamrande ska upphöra vara ett behov
att vara någon i något med,
 
Likadant är det med asociala beteenden kriminella beteenden eller våld,
att göra som psykiatriker, som ej har förstått problemet är djupare än beteendet, beteendena,,
 
Du är denna och denna klassificering,
är att ge en bekräftelse på det man vill vara, ser sig som, hävdar sig med, ja den antisociala identitets rollen,
använder då man kommer ut härifrån att sola sig med,
ja är denna och denna farlighets klass, jag är denna och denna diagnos,
detta stärker den antisociala identitets upplevelsen av utanför skap,
detta stärker vålds beteende utvecklingen,
 
Vad människor behöver,
är att växa ifrån sina genom livet inlärda själv identifikationer av våldsverkare av kriminell för att lösa dess beteenden,
ej som man gör idag,
ger människor en bekräftelse på beteendet,
en diagnos att hävda sig med, något som stärker den antisociala identitets upplevelsen,
 
Att då tro att man kan å ena sidan stärka grund problemet,
sedan lösa ett beteenden som är en utveckling pga av grund problemet,
det är ju ren enfald,
det är ej så konstigt att återfalls statistiken är så gott som entydig,
 
Jag har ju sett facit av alla jag känner som gjort sin vård tid eller straff tid här.
denna straff eller så kallade vård tid har bara stärkt den antisociala identitets utvecklingen,
den klassificering dessa människor har fått, använder de som en bekräftelse utåt sett på sin farlighet,
ja rädslor o-egenvärde gör så,
detta psykiatriker ej förstår att man behöver utvecklas ifrån,
så i sitt försök att lösa ett beteenden problem så gör denna okunnigt det raka motsatta,
stärker detta,
 
därför funkar ej psykiatrisk vård,
därför vägrar jag att erkänna detta som vård,
människor utvecklas ej ifrån sina identitets utvecklingar,
sina inlärda livsroller genom förvaring och kemiska preparat,
 
vad olika former av program kognitiva program tolvstegs program andliga läror eller så kallad individuell personlig utveckling skapar, är att detta hjälper individen att avprogrammera sig identitets rollen antisocial kriminell våldsverkare, genom detta så¨upphör beteendena vara något man hävdar sig med skapar egen värde med trygghet med själv känsla med, detta har ej psykiatri eller kriminalen vård riktigt hajat, nä de tror att man med våld och makt straff förvaring droger kan förändra identiteter, det går ej, sådant måste utvecklas bort dvs man måste avprogrammera sig sådant, den former av vård den enda fungerande har jag ej sett röken av på karsudden, ändå påstår de vård, därför ser man återfallsstatistiken vara entydig, människor får ingen hjälp att utvecklas ifrån livsroller skapade på¨otrygga känslor och rädslor, dvs beteenden är behov, så länge man ej får hjälp att skapa en annan identitet skapa ett egen värde självkänsla som ej är knutet till våld eller brott, droger skapar fan inte sånt, ej heller förvaring den enda jävla vård som finns, det är som att man inbillar sig att människor ska växa ifrån identitets utvecklingar på ett magiskt sett med bara kemikalier och tid, det är inte logiskt, totalt ologiskt därför funkar det ej,
 
den antisociala identitets rollen är byggt på rädslor otrygga känslor o-egenvärde, att tro att man kan straffa bort detta är att vara en dåre då det är en behovs utveckling, att tro att man kan kemiskt lobotomera bort det tyder på en stor o-intelligens, ja detta gör ju psykiatri med allt som är rädslor o-egenvärde otrygghet, ja alla beteenden själv-skadanden eller antisociala vålds beteenden är just pga av otrygga känslor o.egenvärde rädslor, ser man till detta som sedan är påstått vara sinne sjukdom, ja andliga upplevelser onaturliga upplevelser, så är det samma sak där, man drogar detta, alltså man har som enda agenda att droga bort känslor lösa känslomässiga problem med kemikalier, och detta går ej, för man kan skapa trygghet, icke rädsla egen värde, med kemikalier, därav löser man ej vare sig själv-skadanden, antisociala beteenden våldsbeteenden eller onaturliga upplevande med kemikalier, enda sättet att lösa sådant är att utvecklas känslomässigt från rädsla o-egenvärde, till detta behöver man sin tanke, ett program, en terapeut en vägledare, ja en som vet hur man skapar känslor som mot pol till beteenden eller onaturliga upplevande som annars skapar känslor av rädslor paranoia ångest, man löser endast sådant genom att växa känslomässigt ifrån problem känslor, psykiatri agenda är ej att utveckla människor känslomässigt, det är istället att bedöva dem känslomässigt och hoppas på att detta löser beteenden problem eller onaturliga upplevande vilket det ej gör, så i sak så säger man rädslor är normalt men man gör allt för att kränka rädslor och o-egenvärdes känslor, vilket är våra beteenden, man gör allt för att sinnessjukdoms förklara människor som upplever onaturligt andligt och av detta har starkare rädslor och ångest, detta löser ej deras känslo problem därav löser det ej beteenden problem, men enda lösningen fortgår vara kemisk lobotomi och förvaring trots att det ej löser problem,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons