Forum Psykiatri


känslor är okunskap hos psykiatri

Ja detta psykiatri döper till psykotiska upplevelser eller schizofrena upplevelser,
ja upplever människor onda andar demoner djävulen,
ej kan hantera detta utan styrs av ångest rädslor paranoia,
 
Är detta något som kan lösas med kemikalier???
ja rädslor ångest paranoia,
 
detta är känslor individer behöver vägledning hjälp av ta kontrollen över växa ifrån och över,
kemikalier hjälper ej till med detta,
det stänger av människor,
 
dessa upplevelser av så kallat psykotisk paranormalt andligt eller schizofren 
är känslor och känslo relaterade,
då människor övervinner sin egen ångest sin egen rädsla sin egen paranoia,
slutar de uppleva schizofrena hallucinationer,
paranormala hallucinationer, andliga hallucinationer, psykotiska hallucinationer,
 
då dessa är ett och samma,
 
kemikalier hjälper ej människan att övervinna sina egna känslor,
därav slutar ej heller människor uppleva känsloupplevda hallucinationer,
då dessa ej alls uppkommer i huvudet psykiatriker tror.
utan genom våra känslor,
 
 
ser man till allt våld så är detta också känslor,
då människor inkommer inom psykiatri och agerat med våld,
så ger man dem kemikalier,
kemikalier förändrar ej individens rädslor o-egenvärde svartsjuka,
så efter straff vård tid då individen ej har utvecklats känslomässigt av kemikalier,
så faller det tillbaka i samma våldsbeteenden eller flera våldsbeteenden,
eller grövre våldsbeteenden,
då kemikalier ej utvecklar människor känslomässigt,
dvs löser ej de underliggande behoven eller rädslorna,
 
våld ser psykiatriker som att de sitter i huvudet,
våld är känslor och kan bara lösas genom känslomässig utveckling,
 
 
själv skadanden sitter ej heller detta i hjärnan,
studerar vilka känslor skapar vilka tankar hos dessa människor,
förstå att då de utvecklas till att känna på andra sett så tänker de på andra sett,
beter sig på andra sett slutar skada sig,
 
kemikalier fixar ej att skapa andra känslor hos dessa människor,
därav löser ej kemikalier deras o-egenvärdes känslors ageranden till själv skadanden,
de behöver terapeutisk hjälp att förändra tankar och känslor,
ej kemikalier,
 
 
allt psykiatri sysslar med är känslor,
då de ej förstår att sådant behöver människor växa i,
växa ifrån tidigare känslor växa över tidigare känslor,
så drogar de människor för allt som är känslor de ej förstår hur de ska hjälpa människor
utvecklas ifrån eller över,
 
därför löser ej kemikalier onaturliga upplevande som är känslor,
våld som är känslor,
självskadanden som är känslor,
eller beroenden som är känslor,
även detta för psykiatri över människor från illegala preparat till lagliga preparat för de förstår ej beroenden,
och hur man utvecklas känslomässigt ifrån sådant,

 
om vi säger så här!! psykiatri är att alla som ej passar in i den känsloupplevda mallen för en psykiatriker får en klassificering, ja det är ju bara en känsloupplevelse ifrån psykiatrikern som avgör vilken klassificering en individs känsloliv ska ges, sedan används kemiska preparat för att fixa känslorna hos individen, eller beteendena hos individen, vilket också är känslorna hos individen, de kemiska preparaten gör vare sig till eller ifrån, de stänger av känslor, så att människor ej ska styras av rädslor paranoia ångest till att skada andra då de upplever sådant, det löser ej problemet ändå, människor slutar ej uppleva tex hallucinationer som skapar rädsla ångest paranoia, de upplevs bara mindre lidande av sådant, jag tror på att de ska behöva utvecklas ifrån dessa känslor för att lösa hallucinationerna, allt annat är bara något de som skapar kemikalier tjänar på, vare sig individer eller samhället tjänar på kemikalierna, sådant går att lösa utan kemikalier, vad kostar det samhället att ombesörja förvaring och livstids långa kemiska lösningar för sådant och vad kostar det individen livskvalitetsmässigt eller livslängdsmässigt??? människor behöver andra lösningar för att sluta plågas av styras av uppleva hallucinationer, det kemiska löser ej detta, under den tiden de sitter inlåsta upplever personal en lugnare miljö att arbeta i då de drogad ned upplevare av hallucinationer, visst arbets klimatet blir bättre. men detta löser ej individen problem och kostnaderna för samhället är enorma, sedan har vi alla våldsbrott, va fan hycklar vi för det enda som finns är ju kemikalier, de får ingen annan vård som skulle vara att växa ifrån de känslor som skapar våldet växa sig tryggare, därav återfaller de i våldet igen och igen och igen, så att ej vilja utveckla bättre metoder ej vara öppen rak ärlig ifråga om att den kemiska lösningen ej fungerar, det är ren feghet och det tjänar ej samhället på ej heller de potentiella framtida våldsoffer, ej heller individen vi lobotomerar kemiskt under sin strafftid som ena lösningsmetod, den kan ej med dessa metoder utvecklas känslomässigt så att våldet upphör, sedan har vi alla de självs-kadanden vi använder den kemiska lösningen på, ska vi vara ärliga detta hjälper ej dem att växa känslomässigt ifrån sina självskade problem, möjligtvis blir arbetes klimatet enklare även för det liksom för de onaturliga upplevelserna och all den ångest paranoia detta skapar, liksom för våldet vi hämmar då människor sitter inlåsta och vi drogar dem, då fungerar det till synes, men detta hjälper ändå ej individerna att utvecklas ifrån vare sig självskadanden våld eller att plågas av onaturliga upplevande, så var är samhällsvinsten eller den individuella vinsten för de människor vi använder kemikalierna emot, vem tjänar egentligen på att vi bara har dessa lösningsmetoder, tjänar samhälle på det tjänar potentiella framtida våldsoffer på det, tjänar individen vi drogar på det?? om det ej tjänas på det har vi då råd att bara fortgå som vanligt, har ej vi ett ansvar för att samhället ska tjäna på det, eller det samma individerna ska tjäna på det så att samhället tjänar på det genom att de i framtiden ej kostar ej skadar ej lider, varför ska et vara så svårt att erkänna vi behöver andra metoder, att de vi har kostar mera än de smakar, och att vare sig individen eller samhället tjänar på att det är som det är,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons