Forum Psykiatri


Forumtråd: Hjärtklappning och svaghetskänsla - Sertralinsyndrom?

Min dotter har sedan 2 år tillbaka problem med hög puls/hjärtklappning och är i samband med det sjukligt trött/svaghetskänsla. Detta tillstånd uppträder under 2-6 dagar med olika densitet 2 gånger per månad. Hon har tagit många prover på vårdcentralen som inte visar något fel. Sedan tidig tonår har hon haft återkommande djupa depressioner som varat 4,5 – 6 månader. Hon äter 150 mg Sertralin sedan 11 år tillbaka. Sedan 4 år tillbaka har hon varit fri från depression. Är osäker på om Sertralin varit till någon hjälp då depressioner återkommit med samma densitet trots medicinering. Då hon får svåra utsättningssymptom har hon varit så rädd för att sluta med medicinering. Nuvarande svåra symptom med hjärtklappning och trötthet har ändå gjort att hon under våren 2019 valt att trappa ner väldigt försiktigt med en % metod. Min fråga är om hennes symptom kan vara Sertralinsyndrom? Önskar råd för hur vi ska gå vidare!

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons