Forum Psykiatri


Föreningar

Länkar till lite olika föreningar som har med psykiska sjukdomar/handikapp att göra.. ANANKE Förening för personer med tvångssyndrom (OCD). www.ananke.org mailbox@ananke.org Tel: 08-628 30 30 FÖRENINGEN BORDERLINE www.borderline.nu ANHÖRIGFÖRENINGEN BORDERLINE www.anbo.com anborder@hotmail.com ASPERGERCENTER För personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism. www.aspergercenter.nu habilitering@sll.se Tel: 08-690 56 34 RIKSFÖRENINGEN AUTISM För personer med autism, Aspergers syndrom. www.autism.se info@autism.se Tel: 08-702 05 80 DUFiS De ”utbrändas” förening. www.dufis.nu dufis@spray.se Tel: 0704-80 27 55 FENIX Mötesplats för personer som söker gemenskap. www.fenix.org.se info@fenix.org.se Tel: 08-681 06 24 FÖRENINGEN BALANS Förening för personer med depressionssjukdomar. www.foeningenbalans.nu info@foreningenbalans.nu Tel: 08-618 13 33 RIKSFÖRENINGEN ANOREXI/BULIMI För personer med Anorexi/Bulimi och andra ätstörningar. www.abkontakt.se stockholm@abkontakt.se Tel: 08-20 72 14 RIKSFÖRBUNDET ATTENTION För personer med neuropsykiatriska funktionshinder. www.attention-riks.se info@attention-riks.se Tel: 08-709 22 60 RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. www.rsmh.se rsmh@rsmh.se Tel: 08-772 33 60 SCHIZOFRENIFÖRBUNDET www.schizofreniforbundet.org.se office@schizofreniforbundet.se Tel: 08-545 559 80 SPES För alla som mist någon genom självmord. www.spes.nu info@spes.nu Tel: 08-34 58 73

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons