Forum Depression och ångest


Varför ger man fortfarande elchocksbehandlingar?

Man kan verkligen undra varför man fortfarande ger elchocker, ECT i Sverige år 2012. Inte nog med det - användningen har eskalerat de senaste åren och nu är vi värst i världen per capita. Upp till 60 000 st per år enligt undersökningar från Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Efter varningar från KMR och uppmärksamhet i media har antalet minskat med ca 30% den senaste tiden. Det finns länder och delstater där ECT används ringa eller inte alls. Hundratals människor har rapporterat svåra skador efter ECT. Jag har personligen varit i kontakt med många av dem. Flera av dessa fall har tagits upp i media, Uppdrag Granskning etc. Deras vittnesmål skär i mitt hjärta och kan inte bara nonchaleras. Flera ledande experter har uttalat sig emot ECT. Det finns flera vetenskapliga dokument som fördömmer ECT. Det finns bevis för att patienterna inte har blivit korrekt informerade om riskerna innan sin behandling, vilket Socialstyrelsen har erkänt. Läkarna måste numera informera patienterna och anhöriga innan ECT att det finns en risk för bestående minnesskador. Det finns ingen uppföljning kring de långsiktiga verkningarna från ECT. Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocker som ges varje år, vilket de har blivit JO-anmälda för av KMR. Många människor drar sig för att anmäla sina skador från ECT till Socialstyrelsen. De behandlas inte med respekt av psykiatrin. Många är så illa däran att de inte kan anmäla de har minnesförluster – minns helt enkelt inte vad som har hänt en del skäms några orkar inte rota i det gamla flera vill inte stöta sig med sin läkare många är osäkra och rädda för vad som kan hända, en del vill inte bli indragna i psykiatrin igen. Vem tar hand om och hjälper dessa personer nu? Det finns alltså stora frågetecken kring "behandling" med elchocker. Elchocksbehandlingen för människor uppfanns 1938 i Italien efter att en psykiatriker hade sett hur man använde elchocker för att bedöva grisar innan slakt. Numera har behandlingen i PR-syfte naturligtvis snyggats till. Patienten sövs ner och ges muskelavslappnade medel annars finns det risk för frakturor pga kramper och kast. Så våldsam är elchocken! Denna elchock drabbar personens känsliga tankeverksamhet och hjärna. Till följd av skadorna kan personen känna en eufori – känt bland neurologer – och kan även tillfälligt glömma sina problem. Eurofin släpper dock och problemen kommer tillbaka – då ger man fler elchocker. Risken finns att personen glömmer stora delar av sitt liv. Man ger även elchocksbehandling under tvång vilket skulle omedelbart förbjudas. Elchocker skulle självklart förbjudas till barn, gravida och äldre människor. Vidare tycker jag att en oberoende kommission skall undersöka de långsiktiga verkningar av ECT grundligt. Det är också intressant att notera att ingen läkare eller psykiatriker själv skulle prova på ECT-behandling, även om de ibland brukar säga så. Frågan kvarstår: Varför fortsätter man att ge elchocksbehandlingar i Sverige? Läkare och psykiatriker har gett hundratusentals elchocker i Sverige. De lär inte lättvändigt erkänna att de har gjort något fel. Då kommer de att förlora sin makt och grepp över allmänheten och politikerna. Snabbt går det då på samma sätt för ECT som det gjorde för tvångssteriliseringen på 1970-talet. Allmänheten är för okunnig och passiv. Politikerna är fega. Låt oss lyfta fram denna fråga och tvinga politikerna att ta ansvar! Peter Larsson, medlem i KMR http://www.elchocker.se/

Jag har också länge uppmärksammat bruket av elchocker, ECT i vårat land och den totala brist på öppenhet kring alla fasansfulla biverkningar som denna ovetenskapliga metod är orsaken till. Jag har i min nära omgivning sett hur både unga som gamla fått sina liv förstörda pga att man istället för human hjälp elchockat deras hjärnor samt överröst dom med anti-depressiva mediciner. Varför är det så tyst om farorna kring dessa elchockbehandlingar? I ett öppet samhälle, som vi gärna vill se vårat, borde det vara en självklarhet att även psykiatrin har ett öppet förhållningssätt till vad deras behandlingar egentligen leder till. Om en behandlingsmetod leder till att en person får större skador än vad det ursprungliga problemet orsakade är det ett brott mot läkaretiken och måste leda till att denna metod försvinner och inte som nu faktiskt istället ökar som behandlingsmetod. Var finns logiken? Elchocker kallas ECT (Electric convulsive therapy) vilket ger det en mjukare mer ofarlig klang. Sanningen är inte bättre än att man skickar in ström, dvs rå kraft likt ett slag mot huvudet och menar på att detta skulle vara en hjälp mot ett psykiskt problem. Dock utan några som helst vetenskapliga bevis. Det finns överallt på internet människor som vittnar om hur elchocker förstört deras eget eller någon nära anhörigs eller väns liv. Jag har med egna ögon sett hur livskraften och minnesförmågan ebbat ut hos människor som fått återkommande elchocker. De är mer medgörliga och apatiska, men målet med terapi kan väl knappast vara detta? Målet borde väl vara mer livsdugliga, kapabla, dynamiska och självständiga människor? Hur kan man inbilla människor att elchocker på något sätt skulle kunna göra en människa mer livsduglig? /G


Vad beträffar ECT så är det bland det värsta och mest hänsynslösa som Psykiatrin kommit på. En modern form av Lobotomi som efter sig i värsta fall lämnar stadigvarande minnesförlust och hjälplöshet och samt familjetragedier efter sig och fastän psykiatrin vet om alla biverkningar tycker de att det är bättre att ge sina patienter hjärnskador istället för medicinera eller ta till alternativa metoder. ECT är snabbt så sjukvården sparar pengar på att inte ha sängar bundna. Men, är man inlagd betalar man 80 kr dagen så gratis ligg är det inte. Jag är överens med Peter att en oberoende kommission behövs men det är frågan om politikerna har det modet eller väljer att sticka huvudet i sanden? Jag vet att många utredningar har gjorts och andra ämnen med 1-3 man och de har kommit ut med tumstjocka pocketböcker där man har kommit fram till det och det. Men som jag har läst kan psykiatrin göra efter egen vilja, alltså inte samarbeta eller gömma sig bakom någon diffus regel. Men en sanningskommission skulle vara högst önskvärd. Medicinalstyrelsen kan inte vara ovetande om vad som sker/skett.


usch, vill inte läsa... fram för KÄRLEKEN och NJUTNINGEN!!!!!


Kan inte annat än att hålla med. Jag var inlagd pga kraftiga depressioner och blev kvar i ett par veckor. I samband med min inläggning ville överläkaren att jag skulle genomgå en ECT behandling på grund av att jag svarade så dåligt på min medicin. Fick en liten folder i handen, och det var när jag läste om den som jag fick kalla kårar. Av just det du skriver om, biverkningarna var inte direkt välbeskrivna. Gick ut på nätet och började läsa och fattade efter det mitt beslut om att INTE genomgå den behandlingen. Läkaren försökte övertyga mig om att omvärdera, men inte ens när jag rakt ut ställde frågan om vad han skulle ha gjort i mina skor kan han ha svarat ärligt på min fråga. För vem vill riskera att man inte blir mentalt återställd efteråt om det fortfarande finns andra tänkbara alternativ utan såpass allvarliga biverkningar. Dock var det ca hälften av dem som var intagna på samma avdelningen som fick denna behandling.. Känns sorgligt..


I Ryssland ger dom smiskterapi på vissa platser. Man smiskar patienterna på stjärten pga dåligt mående!!!! Vad jag menar, är att allt är samma sak - men ur olika vinklar utifrån samhällsvärderingar. Man vill inte förändra, för det kräver ett långsiktigt arbete som samhället inte vill lägga resurser på. Bättre då att ha en del deprimerade och sjuka, så att sjukvården har att göra, osv. Hemskt men sant. Sen är det upp till människorna själva. Men jag kan inte låta bli att tänka - men om man inte är i stånd att själv fatta rätt beslut då? Och läkaren övertalar en? Borde faktiskt vara ett brott. Men i Sverige saknar vi ansvarsförsäkringar för läkare och vårdare. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd finns, men vilket skämt... Och det är tyvärr inte roligt.


Även om man skulle kunna hitta en psykiater som genomgår ECT så innebär inte det att ECT inte skadar hjärnan, ty vissa människor är självdestruktiva och vill även skada andra genom att propagera för en hjärnskadlig behandlingform. Det finns även sham-ECT, d.v.s. bluff-ECT, som innebär att man genomför hela proceduren med narkos, muskelavslappnande medel m.m. utan att koppla in strömmen och orsaka något epileptiskt anfall. Patienter som frivilligt vill ha ECT upplever sig må bättre av sham-ECT. Detta indikerar att den positiva effekten är en placeboeffekt eller beror på narkosen eller det muskelavslappnande medlet. Minnesförlusten vid verklig ECT beror på spridd nervcellsdöd i hjärnan orsakad av små blödningar och överstimulering (s.k. excitotoxicity). Främst skadas den del av hjärnan som utsattes för ECT, d.v.s. den icke-dominanta hjärnhalvan (högra för högerhänta personer). Även hippocampus skadas och det påverkar när-/arbetsminnet negativt. Att läkarna utsätter den icke-dominanta hjärnhalvan för ECT är för att hjärnskadorna skulle varit än mer uppenbara om man utsatt den dominanta. Naturligtvis behöver vi människor en fullt fungerande icke-dominant hjärnhalva för att leva ett optimalt liv i annat fall skulle kroppen inte ödslat energi på att bygga upp och underhålla den. Alla de typer av tänkande som den icke-dominanta hjärnhalvan är bra på försämras efter ECT. Hjärnan är också viktig för immunförsvaret och en person med en ECT-skadad hjärna bör lättare drabbas av sjukdomar som bl.a. leder till förtidigt åldrande.


Jag hade under 80 talet jobbat med personer som hade fått elchocker. Det är mycket svårt att förstå hur man försätta en människa i sådant tillstånd. Jag såg hur fogliga, underlydande dom var . Man kunde tydligt se att dom hade förlorat viljan att ha ett glatt liv. För mig var det uppenbart att man hittat ett sätt skapa den "ultimata människan "som aldrig opponerar sig, har en åsikt eller på något sätt försöker hävda sig. Att man kan tillåta en sådan typ av tortyr att fortgå i Sverige är obegripligt. Att man sedan kallar behabndling????? /GP

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons