Sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar


Uppdaterad den: 2012-12-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är sjukdomar i tårvägarna och tårkörtlarna?

Tårapparaten består av en huvudtårkörtel som ligger under övre ögonlocket på ögats utsida och flera mindre körtlar i ögonlocket. En tårsäck samlar upp tårvätska i ögonvrån vid näsroten och en tårkanal leder tårarna från ögat och ned i näsan. Sjukdomarna i tårvägarna och tårkörtlarna kan delas in i tre olika typer:

  • Tårvägsstenos, som innebär stopp i tårvägarna.
  • Tårsäcksinflammation.
  • Tårkörtelinflammation.

Tårvägsstenos hos små barn kännetecknas av återkommande vätska, ofta var, från ögat/ögonen. Vätskan kommer från ögonvrån närmast näsan. Inflammation i tårsäcken eller tårkörteln ger varierande grader av smärta, svullnad och vätskning kring ögonen.

Tårvägsstenos är mycket vanligt hos spädbarn och är ett medfött tillstånd.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Inflammation i tårsäcken kan leda till att tårkanalen, som ska fungera som ett avlopp för tårarna från ögat till näsan, blir för trång. Detta är den vanligaste orsaken till konstant tårflöde hos vuxna. Inflammation i tårkörteln är mer sällsynt, men kan förekomma samtidigt med en virusinfektion, till exempel påssjuka,mässling,influensa eller scharlakansfeber.

Orsak

Trånga tårvägar hos små barn beror på en försenad utveckling av tårkanalen – barnet har fötts med en trång tårkanal. Trånga tårkanaler predisponerar för inflammation i tårsäcken. Inflammation i tårsäcken beror oftast på en bakterieinfektion.

Tårsäcken ligger i området mellan ögonvrån och näsan.

Annons
Annons

Inflammation i tårkörteln är sällsynt, och beror oftast på virus, men när det redan finns en virusinflammation i tårkörteln kan det även uppstå en bakterieinfektion.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Hur diagnostiseras sjukdomar i tårvägarna och tårkörtlarna?

Diagnosen ställs med hjälp av patientens sjukdomshistoria och ögonfynd. Ofta går det att pressa ut var från tårsäcken om den är inflammerad, genom att man trycker i ögonvrån. Ibland droppar läkaren färgdroppar på ögat för att se om vätskan rinner ned i näsan genom tårkanalen.

Hur behandlar man sjukdomar i tårvägarna och tårkörtlarna?

Hos de allra flesta spädbarn öppnas tårkanalen av sig själv. Det kan dock ta flera månader innan det händer. Den enda behandlingen under tiden är noggrann tvätt med ljummet vatten om det förekommer var som lägger sig på ögonlocken. I enstaka fall, om det utvecklas en infektion, kan lokal behandling med ögondroppar som innehåller antibiotika behövas. I övrigt kan du vid trånga tårkanaler hos barn försiktigt massera området vid tårsäcken, som ligger mellan ögonvrån och näsan, för att tömma ut var.

I sällsynta fall vid inflammation i tårsäcken kan det bli nödvändigt att öppna tårkanalen med ett instrument och tappa ut var. Om det inte går att skapa en bestående passage på det här sättet kan det bli nödvändigt med operation för att göra en konstgjord kanal från tårsäcken till näsan.

Virusinflammation i tårkörteln, som nästan bara förekommer hos vuxna, kan på försök behandlas med NSAID-preparat som är inflammationsdämpande läkemedel i tablettform. Man kan också använda lokalverkande antibiotika för att undvika att det uppstår en bakterieinfektion utöver virusinfektionen. Vid misstanke om att en inflammation i tårkörteln beror på bakterier ges antibiotika i tablettform.

Prognos

Medfödd tårvägsstenos hos spädbarn läker vanligtvis av sig själv inom det första levnadsåret och behöver sällan behandlas. Inflammation i tårsäcken kan bli kronisk på grund av att det bildas förträngningar i tårvägarna. I så fall behövs operation.

Vid inflammation i tårsäcken eller tårkörtlarna kan det i sällsynta fall utvecklas svullnad eller en varböld och infektionen kan spridas till vävnaden runt omkring. Detta kräver mer intensiv behandling med antibiotika och eventuellt även operation.