Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar

Det finns olika tillstånd som kan orsaka rodnad och svullnad runt ögat och ökad tårflöde hos barn och vuxna.


Uppdaterad den: 2022-09-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är sjukdomar i tårvägarna och tårkörtlarna?

Tårapparaten. (1) Tårkörteln (2) Tårsäcken (3) Näshålan

Tårapparaten består av en huvudtårkörtel som ligger under övre ögonlocket på ögats utsida och flera mindre körtlar i ögonlocket. En tårkanal leder tårarna från ögat och ned i näsan. Tårkanalen utvidgas i en tårsäck vid den inre ögonvrån ned mot näsroten. Sjukdomarna i tårvägarna och tårkörtlarna kan delas in i tre olika typer:

  • Tårvägsstenos, som innebär stopp i tårvägarna. 
  • Tårsäcksinflammation/infektion (dakryocystit).
  • Tårkörtelinflammation (dakryoadenit).

Tårvägsstenos är ett relativt vanligt tillstånd hos spädbarn med god chans till att läka ut av sig själv under det första levnadsåret.  

Annons
Annons

Symtom

Hos små barn kännetecknas tårvägsstenos av ett öga som är lite mer tårfyllt och lite kladdigt. Vätskan i ögat kommer från ögonvrån närmast näsan. Besvären kan vara ensidigt eller ses vid båda ögonen och brukar ses inom de första levnadsmånaden (inte direkt från födseln). Vid tårvägsstenos brukar ögonvitan inte bli röd och ögonlocken blir inte svullna. 

Om man som vuxen får en infektion i tårsäcken eller tårkörteln är det vanligt med varierande grad av smärta och svullnad kring ögonen samt ökat tårflöde. 

Orsak

Hos barn beror tårvägsstenos på stopp i tårvägarna och är medfött. Kladdiga ögon uppstår på grund av att tårar innehåller fett, slem och vätska och inte kan rinna vidare från tårsäcken ned till näsan. 

Tårsäcken ligger i området mellan ögonvrån och näsan. En inflammation i tårsäcken kan vara akut eller kronisk, och beror på att tårsäcken blir inflammerad och infekterad på grund av obstruktion av tårkanalens nedre del, som i normala fall fungerar som en passage för tårarna från ögat till näsan. Tårvätska, hudavlagringar och bakterier  ansamlas i tårsäcken och infektion kan uppstå.

Inflammation i tårkörteln är sällsynt och kan vara akut eller kronisk. Den vanligaste bakterien som orsakar akut tårkörtelinflammation är stafylokocker. 

Kronisk tårkörtelinflammation beror på andra tillstånd som reumatiska/inflammatoriska sjukdomar (till exempel reumatoid artrit) eller Sjögrens syndrom. Tillståndet ses vid båda ögonen och symtomen är främst torra ögon.  

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen på de olika tillstånden ställs med hjälp av patientens sjukdomshistoria och undersökning av ögonen. Vid en inflammation i tårsäcken kan man ibland pressa ut sekret (pus) från tårsäcken till ögonvrån. Vid en tårvägsstenos kan man ibland droppa fluorescein (färg) i ögat för att se om vätskan rinner ned i näsan genom tårkanalen. Spolning av tårvägen kan ibland göras på ögonkliniken för att hjälpa till med att sätta rätt diagnos. 

Behandling av sjukdomar i tårvägarna och tårkörtlarna

Hos de allra flesta spädbarn öppnas tårkanalen av sig själv. Det kan dock ta flera månader innan det händer. Den enda behandlingen under tiden är massage över tårsäcken och tvätt med ljummet vatten om det finns kladdigt sekret.

Om det skulle utvecklas en infektion med symtom kan i sällsynta fall ögondroppar som innehåller antibiotika behövas. 

Vid infektion i tårsäcken och bakteriell infektion av tårkörteln behövs ofta behandling med antibiotika. Varma kompresser tillsammans med massage i inre ögonvrån även lindra besvären vid inflammation/infektion i tårsäcken. Små barn med symtomgivande tårsäcksinflammation med feber och allmänpåverkan behöver ofta läggas in på sjukhus för behandling. 

Vid en kronisk infektion i tårsäcken kan man ibland behöva göra en operation för att skapa en passage mellan tårsäcken och näsan (dacryocystorhinostomi) eller helt operera bort tårsäcken (dacryocystectomi). 

Prognos

Tårvägsstenos hos spädbarn läker vanligtvis av sig själv inom det första levnadsåret och behöver oftast ingen behandling. Om besvären finns kvar vid ett års ålder görs en bedömning om man behöver sondera (öppna upp) tårvägen i narkos på ögonklinik.

Inflammation i tårsäcken kan bli kronisk och vara en orsak till rinnande ögon hos vuxna. I sällsynta fall kan en inflammation i tårsäcken eller tårkörteln utvecklas till en varböld och infektionen kan sprida sig till vävnaden runt omkring. Detta är ett allvarligt tillstånd och kräver intensiv behandling med antibiotika.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons