Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Åldersförändringar i gula fläcken


Publicerad den: 2014-05-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är åldersförändringar i gula fläcken?

Åldersförändringar i gula fläcken, också kallat åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), är ett tillstånd som leder till varaktig skada i näthinnans gula fläck (makula). De första förändringarna märks genom att synen blir suddig, raka linjer blir krokiga och vissa bokstäver faller bort när man försöker läsa. Färgerna blir ofta mindre klara än vanligt. Det är det centrala synfältet (gula fläcken) som försvagas, men det perifera seendet är bevarat.

Makuladegeneration är den vanligaste orsaken till blindhet eller allvarlig synnedsättning i västvärlden. Om sjukdomen får pågå tappar man det centrala seendet, men behåller en viss sidosyn.

Annons
Annons

Orsak

Det finns ingen enskild faktor som kan förklara sjukdomen. Det sker en gradvis förstöring av pigmentceller och ljuskänsliga celler som följd av normalt åldrande. De normala ålderförändringar som inte direkt skadar synen ökar med ökande ålder. Sådana åldersförändringar, som kan utvecklas till sjukdomen makuladegeneration, förekommer hos cirka 50 % av alla personer över 65 år.

Ärftliga faktorer spelar en roll för utvecklingen av den här typen av sjukdomar. Det är tydligt att makuladegeneration är vanligare hos rökare, och sjukdomen har ett visst samband med hjärt-kärlsjukdom. Det har visat sig att regelbundet intag av fet fisk kan minska faran för att utveckla makuladegeneration, men det har ingen avgörande effekt när man väl utvecklat sjukdomen.

Makuladegeneration indelas i två olika typer. En så kallad "torr typ" som finns hos 1,2 % i åldersgruppen över 65 år. Det här tillståndet utvecklas långsamt, och leder till en gradvis synförlust under en lång tid (många år).

Den andra varianten kallas "våt typ" och påvisas hos 2,3 % i åldersgruppen över 65 år. Den beror på onormal inväxt av blodkärl strax under näthinnan, vilket leder till svullnad under näthinnan och snabbare utveckling av synförlust. Detta är alltså ett farligare tillstånd med tanke på risken för synfältsbortfall. Vid det här tillståndet kan man nu med modern behandling stoppa eller bromsa utvecklingen.

 

Diagnos

Vid misstanke om makuladegeneration rekommenderas undersökning hos ögonläkare. En kombination av syntester och undersökning av näthinnan kan som regel snabbt ge en säker diagnos.

Annons
Annons

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling mot torr makuladegeneration, men man tror att det hjälper att sluta röka. Extra tillskott av vitaminer, mineraler och antioxidanter av olika typer har ingen effekt.

Man har funnit att en del av patienterna med torr makuladegeneration kan utveckla våt typ, med snabbare synförlust. Alla med torr makuladegeneration rekommenderas därför att låta göra regelbundna kontroller för att upptäcka detta. Patienter kan själv få misstanke om en sådan utveckling genom att använda Amslers test regelbundet hemma.

Vid våt degeneration finns behandling. Det har visat sig att insprutning i ögonhålan av ett läkemedel som bromsar tillväxten av blodkärl kan stoppa utvecklingen, och även leda till att patienten återfår en viss förlorad syn. Behandlingen kräver upprepade insprutningar, med en till tre månaders mellanrum. Resultaten är goda, men det är för tidigt att säga något om effekten över lång tid. Det mest använda preparatet innehåller den verksamma substansen ranibizumab.

Prognos

Tillståndet angriper en liten del av näthinnan där det så kallade centrala seendet uppfattas. Det perifera seendet angrips inte. Makuladegeneration leder med andra ord inte till komplett blindhet utan till bortfall av synen i det centrala synfältet. Orienteringsseendet, och till en viss del gångsynen, kan upprätthållas, men förmågan att läsa, köra bil och liknande försämras efterhand som sjukdomen utvecklas.

Synhjälpmedel kan bli aktuellt. Syncentralen ger bidrag för hjälpmedel vid makuladegeneration.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons