Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Åldersförändringar i gula fläcken

Vid normalt åldrande sker en gradvis förstöring av pigmentceller och ljuskänsliga celler i ögats näthinna. Sådana åldersförändringar (makulopati) är vanliga bland äldre personer och kan så småningom utvecklas till förändringar i gula fläcken, även kallad åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).


Uppdaterad den: 2023-04-28

Annons

Vad är åldersförändringar i gula fläcken?

Makuladegeneration

Vid normalt åldrande sker en gradvis förstöring av pigmentceller och ljuskänsliga celler i ögats näthinna. Sådana åldersförändringar (makulopati) är vanliga bland äldre personer och kan så småningom utvecklas till makuladegeneration. Svåra åldersförändringar i gula fläcken kallas för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Det är ett tillstånd som leder till varaktig skada i näthinnans gula fläck (makula).

Makuladegeneration är den vanligaste orsaken till allvarlig synnedsättning i västvärlden. Om sjukdomen får pågå tappar man det centrala seendet, men behåller en viss sidosyn

Annons
Annons

Symtom

De första förändringarna märks genom att synen blir suddig, raka linjer blir krokiga och vissa bokstäver faller bort när man försöker läsa. Färgerna blir ofta mindre klara än vanligt. Det är det centrala synfältet (gula fläcken) som försvagas, men det perifera seendet (seendet ute i kanten) finns kvar.

Orsak

Riskfaktorer

Hög ålder och ärftlighet är betydande riskfaktorer för utveckling av makuladegeneration. Det finns också ett samband med hjärt-kärlsjukdom, och rökare har högre risk att utveckla makuladegeneration. 

Torr och vår typ 

Makuladegeneration indelas i två olika typer. Den vanligaste kallas för torr eller atrofisk typ. Torr typ utvecklas långsamt och leder till gradvis synförlust under lång tid (många år).

Den andra varianten kallas våt typ. Andra benämningar är exudativ eller neovaskulär typ. Ungefär 10 procent av personer med torr typ utvecklar våt typ. Den våta typen beror på onormal inväxt av blodkärl under näthinnan, vilket leder till svullnad under näthinnan och snabbare utveckling av synförlust. Synförlusten vid våt typ kan komma snabbt, under några dagar till veckor och ofta uppkommer krokseende, att raka linjer ses böjda och ansikten kan se förvrängda ut. Ett öga drabbas först, men inom några år är det inte ovanligt att också det andra ögat drabbas av den våta typen.

Annons
Annons

Diagnos

Vid misstanke om makuladegeneration bör ögonen undersökas hos ögonläkare. En kombination av syntester och undersökning av näthinnan kan som regel snabbt ge en säker diagnos.

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling mot torr makuladegeneration. Extra tillskott av vitaminer, mineraler och antioxidanter av olika typer har ingen effekt.

En del med torr typ har hög risk att utveckla våt typ. Den våta typen kan komma plötsligt med snabb synförlust som följd. För att upptäcka detta så tidigt som möjligt kan man bli rekommenderad att med sina läsglas hålla för ett öga i taget och sedan titta mot något som ska vara förväntat rakt, till exempel kökskakel, persienner, tavelramar eller flaggstänger. Detta kan göras regelbundet hemma. Vid våt makuladegeneration blir de raka föremålen böjda.

Våt makuladegeneration behandlas med sprutor i ögat med ett läkemedel som bromsar tillväxten av blodkärl. Behandlingen ges ofta en gång i månaden under tre månader för att sedan glesas ut. Behandlingen bromsar synförlusten så att bättre syn kan bevaras. Behandlingen kan också leda till att viss förlorad syn återfås. 

Prognos

Makuladegeneration angriper den lilla del av näthinnan där det centrala seendet uppfattas. Det perifera seendet angrips inte. Makuladegeneration leder med andra ord inte till komplett blindhet utan till bortfall av synen i det centrala synfältet. Orienteringsseendet, och till viss del gångsynen, kan upprätthållas, men förmågan att läsa, köra bil och liknande försämras efterhand som sjukdomen utvecklas.

Synhjälpmedel blir ofta aktuellt och syncentralen ger bidrag för hjälpmedel vid makuladegeneration.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.