Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Ögonskada vid hypertoni

Högt blodtryck kan leda till skador inne i ögat. Förebyggande behandling består av att minska blodtrycket, tillsammans med anpassning av ohälsosamma levnadsvanor.


Uppdaterad den: 2020-05-26

Annons

Vad är ögonskada vid hypertoni?

Ögonskada vid behandlingskrävande högt blodtryck (hypertoni) yttrar sig som förändringar i små blodkärl, så kallade arterioler, i ögats näthinna. Det tar oftast många år innan man kan påvisa förändringarna i näthinnan. Vid bristfällig behandling kan blodkärlsförändringarna presentera sig snabbt med synrubbningar. Tillståndet är ganska vanligt bland patienter som har riktigt högt blodtryck.

Annons
Annons

Orsak

Normal näthinna

 

Det höga blodtrycket leder till att de små blodkärlen i näthinnan utsätts för tryck och slitage. Åderförkalkning, ateroskleros, utvecklas snabbare hos de som har högt blodtryck jämfört med personer med normalt blodtryck. Blodkärlen blir slingrigare och trängre. I likhet med blodkärl på andra platser i kroppen kan dessa kärl spricka så att det blöder från dem. Men det kan också hända att blodkärlen täpps igen av små blodproppar. De områden av näthinnan som utsatts för blödning eller blodpropp blir varaktigt skadade. Ju mer omfattande dessa skador är, desto sämre blir synen.

Risken för att utveckla ateroskleros ökar om du dessutom röker, har höga blodfettsvärden, diabetes mellitus typ 1 eller typ 2, eller ärftliga anlag för sådana sjukdomar.

Diagnos

Tillståndet kan diagnostiseras i två olika situationer: Som ett led i rutinkontroll eller i samband med akut synförlust. En viktig del i rutinkontrollen av patienter med mångårigt högt blodtryck är regelbundna kontroller av ögonbotten. Med hjälp av ett instrument (oftalmoskop) kan läkaren lysa in i ögat och studera ögonbotten, ibland efter det att pupillen har vidgats. Om det finns begynnande ögonskador kan man i många fall upptäcka dem.

Den andra situationen är vid akut synförlust. I sådana fall är det viktigt för läkaren att få reda på att du har högt blodtryck. Ibland uppstår sådana situationer efter många år med högt blodtryck, andra gånger i samband med en kortvarig episod med mycket högt blodtryck.

Om sådana ögonskador konstateras ska de behandlas och följas upp av ögonläkare. I vissa fall kan det även vara aktuellt att lägga in dig på sjukhus, bland annat för att undersöka dig och behandla blodtrycket.

Annons
Annons

Behandling

Behandlingens syfte är att undvika skador på grund av det höga blodtrycket. Det allra viktigaste är striktare kontroll genom behandling av blodtrycket.

Viktiga förebyggande åtgärder är rökstopp, motion, sund kost och viktminskning. Som regel betyder det högre doser blodtrycksmedicin och ofta användning av flera typer av blodtryckssänkande läkemedel i kombinationer.

På sjukhuset kan det även i vissa fall bli aktuellt att behandla förändringarna i näthinnan med laser för att begränsa skadorna.

Prognos

Obehandlat är tillståndet allvarligt och kan resultera i blindhet. Näthinneförändringar kan dessutom vara tecken på att det är risk för andra komplikationer av det höga blodtrycket som stroke, njurskador, hjärtinfarkt och så vidare.

Tidigt konstaterande av förändringar på näthinnan och intensifiering av behandlingen minskar risken för ögonskador betydligt, och samtidigt minskas även risken för andra komplikationer av förkalkningar i blodkärlen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons