Fråga doktorn

Fråga   Njurar & urinvägar

Fråga: Bättre behandling mot Nokturi

Hej!

Har omfattande problem med nattkissning, har gått igenom undersökning för överaktiv blåsa, men inget besked om orsaken till mitt problem, urologen gav upp. Är överviktig och diabetiker, 62 år gammal. Har nu fått förskrivet Vesicare av min husläkare, men det enda som händer är att jag får mindre urinvolym på natten, men jag måste upp lika mycket som förut, ca. 5 ggr/natt. Är otroligt trött på dagarna av detta, dessutom får jag en otrolig muntorrhet av medicinen. Är Vesicare den enda behandlingen mot nokturi?

Svar:

Hej.

Det är svårt att veta orsaken till att du besväras av överaktiv blåsa men du har också diabetes. Tycker att du ska ta upp detta med din läkare igen och fråga om Minirin skulle vara lämpligt för dej. Viktigt också att du inte dricker för mycket.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.