Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Om HarduNattkissat.se

Det är ett stort mörkertal kring vuxnas nattkissning och barns sängvätning.  Upplysningskampanjen HarDuNattkissat.se visade att närmare hälften av dem som tvingas gå upp och kissa flera gånger per natt, eller som har barn som kissar i sängen, undviker att söka läkarhjälp. Många känner inte till att nattkissning kan behandlas, och en del känner skam inför att ta upp problemet.

Annons

nattkissat

Upplysningskampanjen visade tydligt att nattkissning är ett vanligt förekommande problem. Redan efter tre månader hade kampanjen nått över 20 000 unika besökare, och över 5 000 personer hade deltagit för att lära sig mer om nokturi och enures. Av dessa har närmare 3 000 personer svarat på frågor om sina egna eller sitt barns problem med nattkissning.

Undersökningen visade att de flesta vuxna med nokturi är uppe och kissar två-tre gånger varje natt. Den störda nattsömnen orsakar en rad problem. Över 75 procent uppger att de har svårt att somna om, och över 80 procent känner sig trötta på dagen. Ungefär hälften anser att prestationen på jobbet försämras och lika många att nattkissandet påverkar livskvaliteten negativt. Andra resultat från undersökningen är att ungefär hälften med nokturi upplever försämrat minne, mindre tålamod, försämrad koncentration, och likaså nedstämdhet och irritation.

Annons
Annons

Fakta om nattkissning hos vuxna, nokturi

 • Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa.
 • Den ökade nattliga urinproduktionen och urinblåsans kapacitet att lagra urin eller en kombination av dessa är de vanligaste orsakerna till nokturi.
 • Drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, och ökar med stigande ålder. Mer än hälften av alla över 50 år har nokturi.
 • En av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn.
 • Åtta av tio med nokturi har nattlig överproduktion av urin, så kallad nattlig polyuri.
 • Beror oftast på för låga halter av hormonet vasopressin, som är kroppens naturliga sätt att minska urinmängden på natten, så vi får sova ostört.
 • Bör utredas av allmänläkare.
 • Om nokturin beror på nattlig polyuri kan man överväga behandling med desmopressin, ett hormon som är snarlikt det kroppsegna hormonet vasopressin och som minskar urinmängderna på natten.

Även föräldrar till sängvätande barn (enures) drar sig för att söka hjälp. Över 40 procent säger i undersökningen att de inte talat med läkare om barnets sängvätning. De flesta barnen i undersökningen är i åldrarna 5-9 år, men vissa barn är 10-12 år och några över 13 år. Två tredjedelar av föräldrarna har uppgett att barnen kissar på sig varje, eller nästan varje natt. En del barn har provat med kisslarm eller läkemedel, men över hälften har inte fått någon behandling alls. Sängvätningen påverkar barnen negativt. Två tredjedelar har uppgett att deras barn känner skam över sängvätningen och närmare hälften vill helst inte sova borta.

Fakta om sängvätning hos barn, enures

 • Enures, eller sängvätning, föreligger när barnet regelbundet kissar i sängen på natten från fem års ålder.
 • Drabbar 5-10 procent av alla lågstadiebarn, och 2-3 procent av barn upp i tonåren. Något vanligare bland pojkar. Ärftliga samband finns.
 • Barn med enures är ofta svåra att väcka på natten, har ofta njurar som bildar för mycket urin på natten, och/eller har en urinblåsa som har för lätt att dra ihop sig.
 • Det är mycket viktigt att inte skuldbelägga barnet. Föräldrar måste aktivt förklara för barnet att sängvätningen inte är hans eller hennes fel.
 • Kan behandlas med enureslarm, en detektor som utlöser en ljudsignal så fort barnet kissar på sig.
 • Kan även behandlas med desmopressin, ett läkemedel som är snarlikt ett kroppseget hormon som minskar urinmängderna på natten.
 • ktiv behandling med enureslarm eller desmopressin är aktuellt från sex års ålder.

Upplysningskampanjen HarDuNattkissat.se lanserades i januari 2013 och pågick fram till september 2013. 

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons