Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Neurologi

Persisterande postural-perceptionell yrsel (PPPY)

Yrsel är ett vanligt symtom. Ibland uppstår en störning i kroppens balansapparat efter en omgång med yrsel, vilket leder till nya yrselbesvär.


Uppdaterad den: 2019-11-04

Annons

Vad är persisterande postural-perceptionell yrsel?

Persisterande postural-perceptionell yrsel (PPPY) är facktermen för ett långvarigt yrseltillstånd som försämras av upprätt hållning, vissa rörelser eller när man ser något som framkallar yrseln. 

Tillståndet är ganska vanligt och på en specialiserad mottagning för yrselsjukdomar kan upp till var femte person ha tillståndet. Man har också sett att cirka en av fyra patienter med akut yrsel, såsom kristallsjuka (godartad lägesyrsel) eller balansnervsinflammation (vestibularisneurit), uppfyller kriterierna efter 3-12 månader. Tidigare namn för tillståndet var kronisk funktionell yrsel eller fobisk postural yrsel.  

Annons
Annons

Symtom

De typiska symtomen är daglig yrsel i minst tre månader som förvärras i upprätt ställning och blir mildare eller försvinner när man sitter eller ligger. Den förvärras av kroppens rörelse och av komplexa visuella intryck, såsom många personer i ett köpcentrum eller en trafikerad gata. Det är normalt att yrseln varierar från dag till dag. En ostadig känsla är vanlig, men att ramla är inget som tillhör persisterande postural-perceptionell yrsel.

Orsak

Det är inte tydligt vad den exakta orsaken till sjukdomen är. Vanligtvis utlöses besvären efter en akut yrselepisod, vilket har lett till en teori om att vi omedvetet fortsätter att förebygga yrselbesvär efter att den akuta episoden är över. Balansen är beroende av sensorer i leder och muskler, visuella intryck och balansorganet i det inre örat. Vid en akut episod av yrsel som beror på en sjukdom i det inre örat försöker man korrigera obalansen genom att fokusera på de delarna som fungerar. Detta kan leda att bli extra fokuserade på hur vi använder synen och hur vi går. Det kan leda till en försiktig och osäker gång, vilket i sig kan framkalla yrsel, utan att det egentligen är något fel i balansapparaten.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan ställas med hjälp av en noggrann sjukdomshistoria. Andra undersökningar görs för att utesluta andra sjukdomar som kan leda till yrsel, såsom migrän eller kristallsjuka. Lågt blodtryck och lågt blodvärde kan ge liknande symtom och därför tas ofta ett blodtryck och några enklare blodprover. En neurologisk undersökning görs för att se att det inte finns några fel i nervsystemet.

Diagnosen ställs inte eftersom man inte vet vilken sjukdom det egentligen handlar om. Tillståndet har tydliga, internationella kriterier. Förutom en typisk symtombild ska det ha utlösts av tidigare episod med yrsel eller nedsatt balans. Det ska också orsaka betydande obehag och nedsatt förmåga att klara av normala dagliga aktiviteter. 

Behandling

I många fall är en bra förklaring till symtomen en viktig del av behandlingen. Att vara medveten om att det är en vanlig, accepterad och välkänd sjukdom kan leda till att man slappnar av och lyckas bryta en ond cirkel av att försöka kontrollera yrseln. 

En annan viktig åtgärd som har god effekt är vestibulär rehabilitering, eller träningsprogram för balansorganet. Det innebär att träna ögon-, huvud- och kroppsrörelser för att gradvis vänja kroppen vid att motstå de faktorer som utlöser besvären. Det är viktigt att börja långsamt och gradvis trappa upp övningarna. En fysioterapeut eller annan utbildad personal i balanssjukdomar kan hjälpa till med att lägga upp ett träningsprogram. Man rekommenderar att utföra övningarna dagligen i 6-12 veckor, antingen på egen hand eller med hjälp av sjukvårdspersonal.

Om besvären kvarstår kan kognitiv beteendeterapi, psykologisk behandling, ha positiv effekt. Även vissa läkemedel som används vid depression och ångest kan ha effekt. Symtomen finns inte på grund av depression, ångest eller psykisk sjukdom, men psykologisk behandling eller läkemedel mot psykisk sjukdom kan ändå ha effekt.  

Prognos

Tillståndet är ofarligt och de flesta kan förvänta sig att bli av med besvären så småningom. Det kräver dock motivation att genomföra träning av balansorganet. Hos vissa kan det bli ett långvarigt förlopp med en besvärande yrsel. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer

  • Godartad lägesyrsel (kristallsjuka)
  • Balansnervsinflammation (vestibularisneurit)
  • Yrsel
  • Persisterande postural perceptuell yrsel (PPPY)

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons