Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Orsaker till hjärntumörer


Publicerad den: 2013-02-08

Annons

Hjärntumörer delas in i primära och sekundära utifrån var de har uppstått.

Primära hjärntumörer

Primära hjärntumörer uppstår i hjärnan eller nära hjärnan, som till exempel i nervskallen, hjärnhinnan (meningene) eller i hjärnnerverna. De flesta hjärntumörer hos barn är primära. Omkring 25 % av alla hjärntumörer hos vuxna är primära. En del vanliga typer av primära tumörer – som ges namn efter vilken typ av hjärnceller de uppstår från – är akustikusneurinom, astrocytom, medulloblastom, meningiom och oligodendrogliom. Även om hjärntumörer kan uppstå i vilken ålder som helst är de vanligast bland barn i åldrarna 3–12 år och bland vuxna i åldern 40 till 70 år.

Det är i dagsläget okänt vad som orsakar de här tumörerna. Studier har utförts för att avgöra om arv, miljöförhållanden, virus eller andra faktorer spelar någon roll i tumörens utveckling. Bortsett från den ärftliga predispositionen, som är sällsynt, är joniserande strålning den enda riskfaktor som har ett säkert samband med utveckling av hjärntumörer. Bestrålning av kraniet (även små doser) ökar risken för utveckling av meningom med en faktor på tio och risken för utveckling av gliom med en faktor på tre till sju, med en utvecklingstid (latenstid) på 10–30 år efter att man har varit utsatt för strålningen. Inga säkra samband mellan ökad förekomst av primära hjärntumörer och tobak, alkohol, användning av mobiltelefon, exponering för högspänningsledningar, användning av hårfärgningsmedel eller huvudskador har kunnat påvisas.

Annons
Annons

Sekundära hjärntumörer

Sekundära hjärntumörer, metastaser, är tumörer som sprids från cancertumörer på andra ställen i kroppen, och som har spritt sig (metastaserat) till hjärnan. Cancer i lungorna (30 %), tjocktarmen, brösten (15 %) och hudcancer (malignt melanom) har störst benägenhet att sprida sig till hjärnan. Omkring 75 % av alla hjärntumörer hos vuxna är metastaser. Ibland är hjärnmetastaser det första tecknet på cancer på ett annat ställe i kroppen.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.