Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Första besöken hos neurologen – så går MS-utredningen till

I dagsläget finns inget enkelt test som kan ge svar på om en person är sjuk i multipel skleros (MS). För att komma fram till det krävs både provtagning och flera typer av undersökningar – något som kan ta tid. Perioden från första besök hos neurolog fram till att rätt diagnos ställs kan därför kännas lång och påfrestande. Men när beskedet väl kommer drar många en lättnadssuck.


Lovisa
Publicerad den: 2021-03-12

MS patient - vårdbesök
Annons

 

Att diagnostiseras med multipel skleros (MS) kan vara traumatiskt. Men även tiden innan diagnosen kan upplevas som påfrestande och orolig. Från det att du söker vård för misstänkta symtom till att en eventuell diagnos ställs är det flera steg som behöver checkas av.

Neurologen ställer diagnosen med hjälp av symtom och sjukdomshistoria, neurologisk läkarundersökning, magnetkameraundersökning och undersökning av ryggmärgsvätskan.

Annons
Annons

Det som framför allt kännetecknar multipel skleros är påverkan på de olika områdena i centrala nervsystemet. Beroende på vilken del av hjärna eller ryggmärg som påverkats varierar symtomen, exempelvis påverkad syn, skakighet i händer och yrsel. För att vara MS krävs att symtomen återkommer, det vill säga kommer i skov. För en person kan två månader gå innan det händer, för en annan tjugo år. Ibland kan faktiskt de första symtomen härledas hela femton år tillbaka i tiden från det att man fått diagnosen.

I och med variationen både när det gäller tid och symtombild, är det viktigt att du beskriver alla symtom du har och hur de har förändrats sedan de först upptäcktes när du söker hjälp. Något som kan underlätta är att i förväg skriva ner vad du vill ta upp, för att inte glömma bort något när du väl sitter hos doktorn.

Uteslut andra sjukdomar

För att bedöma påverkan på det centrala nervsystemet undersöks saker som reflexer, känsel och balans. Andra sjukdomar såsom borrelia, cancer och stroke kan uppvisa liknande symtom som vid MS. Det är alltid viktigt att utesluta andra diagnoser, vilket i sig kan bidra till en utdragen utredning.

Undersökning med magnetkamera

Ett annat sätt att komma fram till rätt diagnos och som används som undersökningsmetod är MRI (Magnetic Resonance Imaging). Detta är en smärtfri, dock högljudd, behandling som visar eventuella inflammationer och skador i kroppen. Dessa syns som fläckvisa förändringar i bilden. Magnetkameran kan också utesluta andra sjukdomar, som cancer.

Annons
Annons

Analys av ryggvätska

Ytterligare en metod, och ett stöd för neurologen, som används i MS-utredningen är analys av ryggvätska (lumbalpunktion). Vid MS visar vätskan förändringar som tyder på en kronisk inflammation i centrala nervsystemet, lätt ökat antal vita blodkroppar och det som kallas oligoklonala band.

Läkemedel kan bromsa multipel skleros 

Eftersom symtomen vid multipel skleros ofta är diffusa kan det göra att diagnosen försenas. Symtomen kan både misstas för att vara något annat, som stress, eller helt enkelt vara så milda att de ignoreras. Men när diagnosen väl ställs är det ofta en lättnad. För även om det är en sjukdom som idag ses som obotbar finns det moderna läkemedel som på ett mycket effektivt sätt kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Bara sjukdomen upptäcks i tid.

Läs fler texter om multipel skleros, MS:

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.