Fakta | Neurologi

Akuta epileptiska anfall


Uppdaterad den: 2013-03-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Det kan vara dramatiskt att bli vittne till ett akut epileptiskt anfall. Särskilt generaliserade tonisk-kloniska anfall är skrämmande för många. Det är därför viktigt att du som har epilepsi berättar lite för dina närmaste om hur sjukdomen yttrar sig, och vad de ska göra om du får ett sådant anfall.

Illustration av hjärnan

Vad kan närvarande personer bidra med under ett anfall?

De flesta epileptiska anfall varar i mindre än två minuter, och anfall som är kortare än tre till fyra minuter kräver vanligtvis ingen speciell behandling. Vittnen till anfallet kan inte göra något för att förhindra anfallet och de bör hålla sig lugna. Vanligtvis finns ingen anledning till panik. I motsats till vad många tror finns det ingen fara för att svälja sin egen tunga, men vissa kan bita sig själva hårt. Ändå ska man inte lägga något i munnen på personen under anfallet, även om avsikten är att skydda tungan. Vittnen ska inte heller försöka hålla fast epileptikern under kramperna utan istället lägga ett mjukt underlag under huvudet så att personen i fråga inte slår sig. Vassa och farliga föremål måste avlägsnas så att personen inte skadar sig.

Utöver detta är det enda man kan göra att vara på plats med den som har anfallet. Efter anfallet kan han eller hon vara mycket trött och förvirrad. Den drabbade kan ha bitit sig eller ådragit sig andra skador och har ofta behov av torra kläder.Stanna alltid kvar tills dess att personen är vaken och klar. Transport till sjukhus kan bli aktuellt om anfallet vara i mer än fem minuter, om skador har uppstått eller om det är första gången som personen får ett anfall.

Annons
Annons

Status epileptikus

I sällsynta fall varar ett akut epileptiskt anfall längre än fyra till fem minuter. Det kan också hända att personen vaknar upp från anfallet men redan efter en kort stund går in i ett nytt anfall. Detta tillstånd kallas status epileptikus.

Status epileptikus kan bli mycket allvarligt. Snabb behandling och transport till sjukhus kan bli nödvändigt.

Detta tillstånd behandlas vanligtvis först med ett läkemedel som kallas diazepam. Läkemedlet ges av ambulanspersonal eller när personen kommer till sjukhuset. Vissa personer drabbas ofta av status epileptikus. De kan få med sig ett läkemedel som närstående kan sätta in om detta tillstånd skulle uppstå.

Annons
Annons

Diazepam är inte alltid tillräckligt för att få kontroll över status epileptikus. Då kan man använda andra antiepileptiska läkemedel. Det kan ofta vara en fördel att ge syre genom mask. Vid svåra och långdragna anfall kan det vara nödvändigt att behandla patienten med narkos för att kunna kontrollera tillståndet.


Annons
Annons
Annons