Fråga Doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Kan man spåra Parkinsons sjukdom i blodet?

Jag har Parkinson med vissa tecken på ärftlighet. Kan man spåra sjukdomen i blodet på mina barn? Kan jag tänka på något ang kost eller så? Tror att jag själv stressat fram symtom i förtid.

Svar:

Det finns ett enkelt och ett komplicerat svar på frågan om blodprov. Det enkla svaret är: nej, det finns (ännu) inga blodprover som avslöjar om man har eller kommer att få Parkinsons sjukdom.

Det komplicerade svaret är: ja, det finns en möjlighet att göra en avancerad genetisk testning från blodprov. Det är mycket ovanligt med ärftlig Parkinson, men forskare i Lund har nyligen (2009) publicerat en vetenskaplig artikel om en svensk familj med en ovanlig variant av Parkinson. Men även om man bär på en ”parkinson-gen” är det inte alls säkert att man blir sjuk. Det finns 90-åringar som har sjukdomsanlag i sin arvsmassa men inte ett enda symtom på Parkinsons sjukdom. Oavsett om man har ”vanlig” Parkinson eller en ärftlig variant är behandlingen densamma i dagsläget, men forskare försöker hitta ”bromsmediciner”. Eftersom det alltså inte är så betydelsefullt med genetisk testning görs det bara i särskilda fall.

Vad gäller kost och livsstil finns det inga särskilda rekommendationer. Det finns rapporter om att kaffe skyddar mot Parkinson och demens. Långvarig stress är säkert inte bra, men det finns också många personer med Parkinson som har levt utan någon större stress och som har ”skött sig” på alla sätt, som ändå drabbas av sjukdomen. Viktigast är troligen att äta varierad kost, motionera regelbundet och hålla sig intellektuellt aktiv (”hjärngympa”).


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg