Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hur ställs diagnosen Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom diagnostiseras genom att utesluta andra tillstånd. För att ställa diagnosen Parkinsons sjukdom krävs läkarundersökningar och ibland bildundersökning av hjärnan. Man kan också prova att behandla med parkinsonläkemedel, för att se om de ger önskad effekt eller inte. Tidiga symtom är vaga och kan misstolkas, därför kan det ta tid att säkerställa att en person drabbats av just Parkinsons sjukdom och inte ett annat tillstånd som ger liknande symtom. 


Publicerad den: 2024-03-01

Annons

En svår diagnos att ställa

Tidigt i sjukdomsförloppet kan det ofta vara svårt att påvisa Parkinsons sjukdom. Symtomen är ofta vaga, och de kommer och går på ett oförutsägbart sätt. I början tolkas de ofta som åldersrelaterade problem.

Det finns heller inga blodprover eller bildundersökningar, till exempel röntgen, som kan påvisa sjukdomen. Därför blir patienter med Parkinsons sjukdom ofta missförstådda i början och får fel diagnos. Efterhand som sjukdomen framskrider och symtomen blir mer karakteristiska kan diagnosen Parkinsons sjukdom ställas med större säkerhet.

Annons
Annons

Kriterier för Parkinsons sjukdom

Diagnosen ställs först och främst mot bakgrund av de karakteristiska symtomen och genom en läkarundersökning där läkaren gör olika tester för att bedöma nervsystemets funktion. Kriterierna för att ställa diagnosen är att man har två eller flera av följande fyra symtom:

  1. Vilotremor (skakningar). Typiskt är en långsam tremor i handen, mest uttalad i vila.

  2. Rigiditet (stelhet i kroppen), oftast mest tydligt i armar och händer.

  3. Hypokinesi – vilket betyder svårigheter att starta och genomföra aktiviteter.

  4. Balansproblem – som kan yttra sig som falltendens eller ovanliga kroppshållningar, till exempel framåtlutad gång.

Man behöver utesluta andra sjukdomar

För att säkerställa att det är Parkinsons sjukdom är det ibland nödvändigt att göra undersökningar för att utesluta andra sjukdomar med liknande besvär. Det kan vara aktuellt att utföra till exempel datortomografi eller magnetkameraundersökning av hjärnan.

Ofta får man prova ett läkemedel som kallas levodopa. Om man har god effekt av denna behandling är det mycket sannolikt att diagnosen är just Parkinsons sjukdom. Andra sjukdomar som har liknande symtom, men som inte är Parkinsons sjukdom kan nämligen ge ett sämre svar på behandling med levodopa. 

Annons
Annons

Mer läsning om Parkinsons sjukdom


 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.