Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom - medicinsk behandling

Den medicinska behandlingen vid Parkinsons sjukdom består framför allt i att ersätta bristen på dopamin men också att förbättra verkan av dopamin genom att minska nedbrytningen av dopamin.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Dag Nyholm, Professor och specialistläkare i neurologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Akademiska sjukhuset

Annons

Fram till slutet av 1960-talet fanns inga mediciner som hade någon större effekt mot symtomen vid Parkinsons sjukdom. I slutet av 1960-talet började man, med mediciner, kunna ersätta den minskande halten av dopamin i hjärnan, och på detta sätt lyckades man radikalt förbättra situationen för de som drabbats av Parkinsons sjukdom. Mediciner som tillför dopamin till hjärnan är fortfarande den absolut mest använda behandlingen, men nya mediciner med andra sätt att verka kompletterar nu ofta behandlingen och ges ibland också som enda medicin.
Nedan följer en kort presentation av de läkemedel man använder vid Parkinsons sjukdom.

Läkemedel som tillför dopamin

Denna typ av behandling är den vanligaste och mest effektiva vid Parkinsons sjukdom. Den medicin man ger innehåller ett förstadium till dopamin (levodopa). Kroppen omvandlar levodopa till dopamin och på så sätt ersätter man bristen på dopamin i hjärnan. Medicinerna innehåller också en substans, dekarboxylashämmare, som gör att levodopa endast kan omvandlas till dopamin inne i hjärnan. Orsaken till att man inte vill att levodopa skall omvandlas till dopamin i hela kroppen är att dopamin inte kan passera från blodet till hjärnan och dessutom får man då svåra biverkningar i form av illamående och kräkningar. Mediciner där levodopa ingår är Madopark, Sinemet, Stalevo och Duodopa.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Läkemedel som minskar nedbrytningen av dopamin

Medicinering med så kallade MAO-B-hämmare gör att dopaminet får längre tid på sig att verka i hjärnan, alltså räcker det dopamin som finns längre. Denna typ av behandling brukar för det mesta användas som ett tillägg till behandling med levodopa. Ibland kan man också använda denna typ av mediciner som enda behandling. Exempel på denna typ av medicin är Azilect, Eldepryl och Selegilin.

Läkemedel som imiterar dopamin

Denna typ av mediciner kallas dopaminagonister eller dopamin-härmare och har sin verkan genom att ersätta dopamin när det uppstår brist. Medicinen påverkar alltså samma nervceller som dopamin. Denna typ av läkemedel brukar för det mesta användas som ett tillägg till behandling med levodopa. Ibland kan man även använda denna typ av mediciner som enda behandling, särskilt under sjukdomens första år. Exempel på denna typ av medicin är Pravidel, Requip, Cabaser, Sifrol, Neupro och Apo-go.

Läkemedel som ökar effekten av dopamin

Denna typ av läkemedel ökar mängden levodopa som kan omvandlas till dopamin i hjärnan. Detta leder till att man kan behöva mindre levodopa. Det gör också att effekten på symptomen blir längre efter varje tablettintag. Det är alltså en medicin man ger som tillägg till behandling med levodopa. Exempel på denna typ av medicin är Comtess och Tasmar. Stalevo är en kombination av levodopa och Comtess.

Annons
Annons

Andra läkemedel

Det finns även andra, äldre och mindre använda, medel mot Parkinsons sjukdom. Exempel på sådana mediciner är så kallade antikolinerga läkemedel (till exempel Pargitan). Antikolinerga läkemedel påverkar skakningarna men i stort sett inte alls övriga symtom.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen vid Parkinsons sjukdom måste anpassas individuellt eftersom sjukdomen kan ha olika symtomkombinationer och olika förlopp och eftersom reaktionen på olika läkemedel varierar. Det betyder att samma läkemedel inte alltid kan användas till alla patienter eller i hela sjukdomsförloppet. Generellt kan dock sägas att det är viktigt att inte ändra mängden av läkemedel alltför plötsligt, om så sker är risken för biverkningar större.

Det är viktigt att både patienten och de närstående engageras i beslut om vilken behandlingsstrategi som skall väljas och att man får noggrann information om både förväntad nytta och möjliga biverkningar av medicineringen.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Parkinsons sjukdom på NetdoktorPro »
Hitta ICD-10/diagnoskod för Parkinsons sjukdom »

Annons