Psoriasis – mer än bara en hudsjukdom

Psoriasis – mer än bara en hudsjukdom

Från att ha setts som hudsjukdom betraktas nu psoriasis alltmer som systemsjukdom, med kopplingar till sjukdomar i hjärta-kärl, leder och mage-tarm. En ny patientstudie på Akademiska ska nu utforska om koppling finns mellan psoriasis och förändringar i tarmslemhinnan.


Lovisa
Publicerad den: 2017-03-22
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

– Syftet med studien är att öka förståelsen för kopplingar mellan sjukdomar i huden och mag-tarmkanalen, och i förlängningen även möjliga mekanismer bakom stressutlöst psoriasis. Vi vill särskilt undersöka hur genomtränglig tarmslemhinnan är för bakterier och olika ämnen, säger Maria Lampinen, docent i experimentell klinisk kemi på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Läs också: Kön spelar roll vid behandling av psoriasis 

Två år lång studie 

Undersökningen påbörjades 2016 och kommer hålla på fram till 2018. Den omfattar 40-50 personer, varav hälften med psoriasis. Deltagarna få genomgå gastroskopi, då prover tas från 12-fingertarmen som är en del av tunntarmen. Likaså fiberskopi då prover tas från nedre delen av tjocktarmen. De får även lämna blod- och avföringsprov samt fylla i ett frågeformulär om eventuella hud- eller tarmsymtom och stress.

Annons
Annons

Vår vanligaste folksjukdom 

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar och kan påverka både hud och leder. Sjukdomen är dessutom ärftlig och i Sverige lever närmare 300 000 personer av med psoriasis i någon form.

Känd koppling mellan psoriasis och IBD 

Det är sedan tidigare känt att psoriasis är vanligare hos patienter med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Patienter med IBD har ofta en sämre fungerande tarmbarriär vilket leder till att bakterier och skadliga ämnen släpps in och orsakar inflammation.

Tidigare studier har även visat att stress kan förvärra symptomen. Likaså att stress kan påverka tarmbarriärens funktion.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar 2017-04-8 19:12 (3 år sen)

    Efter det jag gjorde Psoriasis artrit, och med den insikt om att jag eventuellt slulle kunna lida av SLE, och med funderingar om flera av mina anhörigas sjukdomsförlopp, så börjar jag se ett mönster i allt som har med reumatroida sjukdomars härkomst. Men med den samlade erfarenhet av att ha rätt i mina analyse om skeenden, i mitt arbetsliv tror jag att jag inte vill föra det vidare. När jag konstaterade vad som orsakade problemen under mitt arbetsliv, blev jag bara mobbad, när det senare visade sig att jag hade rätt blev jag ännu mer mobbad. När jag föreslog för min dotter biokemien doktor, att KONDYLOM, kunde förorssaka livmoderhalscancer blev jag behandlad som en idiot. När jag några år senare påpekade att det delats ut ett Nobelpris för upptekten då blev hon återigen att jag var dum i huvudet och inte kunde förvänta mig att få ett Nobelpris. Så numera håller jag alla mina funderingar om saker jag tror kan hänga samman med reumatisk ohälsa.


Annons
Annons
Annons