Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Diagnos?

Jag är en tjej som är och har altid varit rastlös i själen som mina nära & kära skulle uttrycka det. Undrar om det går att testa sig för ADHDÅ Många av mina vänner skämtar om att det måste ju vara så att jag är ett bokstavsbarn eftersom jag är så rastlös och måste alltid sysselsätta mig med något! Min mor har sagt att hon sökte för min hyperaktivitet redan när jag var ett barn men fick till svars att det var hon som hade för lite energi! Hur kan jag gå tillväga för att å detta utrett?

Svar:

Utredning av ADHD, görs lite olika i olika delar av landet. Men en säker väg är att du går till din distriktsläkare och berättar om din situation. De tar ställning till om det finns anledning att gå vidare med utredning. Om de så beslutar, kommer de sannolikt att ta kontakt med psykiatrin i ditt landsting genom en remiss. Du kallas då till specialist och får genomgå utredning.

Det är väsentligt att du innan du söker hjälp, funderar igenom om du behöver en diagnos och i så fall på vilket sätt. En av anledningarna kan vara att det underlättar för dig i kontakten med t.ex. Arbetsförmedlingen och i anpassad studiegång. Även vissa former av medicin kan hjälpa att minska symtom i en inte så liten andel av personer med ADHD, också i vuxen ålder. För dessa saker behöver du en diagnos.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons