Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mun & tänder

Tandgnissling – bruxism

Tandgnissling och tandpressning är vanligt. Gnisslingen sker oftast under natten medan tandpressning anses vara vanligare dagtid.


Uppdaterad den: 2019-05-27

Annons

Vad är tandgnissling?

Tandgnissling, eller bruxism, betyder att man gnisslar eller pressar tänder, antingen i sömnen eller i stressiga situationer. Gnisslingen sker oftast under natten och den kan vara så allvarlig att den påverkar partnerns sömn.

 • En del gnisslar starkare i sömnen än de kan göra i vaket tillstånd.
 • Hos andra kan gnisslingen vara ljudlös och upptäcks då först när det uppstår tand- eller käkproblem.

Gnisslingens omfattning varierar också. En del gnisslar lite och försiktigt, medan andra gnisslar intensivt varje natt. Tandpressning anses vara vanligare dagtid.

Tandgnissling och tandpressning är vanligt. Man räknar med att mellan 1 av 5 och 1 av 10 personer gnisslar eller pressar tänder. Endast snarkning och att prata i sömnen är vanligare tillstånd som stör sömnen.

Så många som en tredjedel av alla barn gnisslar tänder, särskilt i 5–6 års åldern. Experterna tror att detta har samband med tillväxt, ont i öronen, att nya tänder kommer fram och skolstarten vilken ställer nya krav på barnen. 

Annons
Annons

Symtom och tecken

Det största problemet vid bruxism är skador på tänderna och/eller käken. Den starka muskelsammandragningen under gnisslingen orsakar smärtor i kringliggande vävnader, leder och muskler – något som kan ge huvudvärk, nackstelhet och ömma käkar. Andra nackdelar med tillståndet är att andra tandproblem kan förvärras, tandfrakturer och att man stör sömnen för sin partner.

Följande kan vara tecken på att man gnisslar tänder:

 • Man lider av smärtande, spända eller ömma käkar. 
 • Man har ömma och känsliga tänder.
 • Man vaknar på morgonen med stel nacke eller huvudvärk. 
 • Man lider av ständig spänningshuvudvärk eller migrän. 

Annat som tyder på tandgnissling är:

 • Hörbar tandgnissling, antingen i vaket tillstånd eller i stressituationer.
 • Onormalt slitage på tänderna.
 • Klickande och andra ljud från käkleden.
 • Kindbitning.

Om man har något av dessa symtom eller  tecken kan det vara bra att kontakta tandläkare för att undersöka om tandgnissling är orsaken. 

Orsak

Man vet inte säkert vad som gör att en del personer gnisslar tänder, men hos vissa kan problemet orsakas av att man inte biter ihop underkäke och överkäke på ett normalt sätt.

Andra faktorer är psykologiska faktorer såsom spänningar, stress eller ångest, undertryckt ilska/frustration eller en aggressiv, konkurrensinriktad och eventuellt hyperaktiv personlighet. Koffein och nikotin kan öka adrenalinhalten i kroppen och på det sättet förvärra eventuell tandgnissling.

Det händer också att tandgnissling uppstår efter en hjärnskada eller sjukdom (särskilt sjukdom som har samband med ansiktets rörelser). Tandgnissling kan även vara en biverkning av en del läkemedel mot psykiatriska sjukdomar, till exempel läkemedel mot depression.

Annons
Annons

Diagnos

Ofta är det tandläkaren som upptäcker ett onormalt slitage på tänderna vid undersökning. Om tandläkaren misstänker tandgnissling eller pressning följs detta upp för att se om behandling behöver sättas in. Tandläkaren försöker också att klarlägga orsaken till gnisslingen genom att fråga efter personens vanor och läkemedel.

Tandläkaren undersöker tänderna och tar röntgenbilder för att se om tänderna är rätt placerade i förhållande till varandra.

I komplicerade fall, vid osäker diagnos eller vid misstanke om att andra fysiska eller psykiska problem kan vara orsak till tandskadan blir man oftast remitterad till specialist på bettstörningar eller läkare för bedömning.

Behandling

Behandling av tandgnissling beror på orsaken:

 • Vad gäller stress kan man prova olika avslappningsövningar. Det kan vara allt från självhjälpsmetoder till professionell hjälp (ofta psykiater/psykolog).
 • Problem med tändernas position: Förbättra tandkontakterna med bettslipning, tandställning eller att göra kronor eller broar på tänderna. En bettskena i plast som sätts in på kvällen skyddar tänderna och avlastar käkled och muskler. Skenor som skyddar tänderna vid tandgnissling kan man få hos tandläkaren. Skenan kan tillverkas individuellt. Det finns bettskenor att köpa men dessa blir aldrig lika bra.
 • Om gnisslingen orsakas av hjärnskada eller neuromuskulär sjukdom är det ofta svårt att göra något åt det. Skena eller liknande är vanligen den bästa behandlingen.
 • Om orsaken till gnisslingen är läkemedel kan patientens läkare föreslå byte till annan behandling. Om inte detta är möjligt eller inte är tillrådligt, kan epilepsimedicinen gabapentin ofta motverka gnissling som orsakas av läkemedel mot depression.

Vad kan man göra själv

Om stress är orsak till tandgnisslingen kan åtgärder som avslappningsövningar, att ta det lugnare i livet samt minskat intag av alkohol, tobak eller kaffe vara till hjälp.

Andra åtgärder som kan minska besvären av tandgnissling är:

 • Justering av dålig samstämmighet hos tänder/käke. Genom att vila tungan mot gommen med tänderna lite från varandra och läpparna slutna förhindras tandgnissling och spänningar i käken.
 • Regelbundna kontroller hos tandläkaren kan avslöja problemet, så att åtgärder kan vidtas.

Prognos

Hos de allra flesta växer problemet bort, men även om gnisslingen bara pågår under en kort period kan de permanenta tänderna skadas.

Tandgnissling verkar alltså avta med åldern, men varaktiga problem ses oftast hos personer i tonåren och upp till 40 års ålder.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons