Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Stomi

Urostomi


Uppdaterad den: 2019-03-06

Annons

Denna typ av stomi kan antingen vara kontinent (man tappar urinen genom att en kateter förs in i öppningen). Denna lösning kallas för Kocks blåsa. Urostomin kan också göras genom att man gör en avledning av urinen enligt Bricker. Detta innebär att man har en stomipåse på magen dit urinen kontinuerligt rinner.

En reservoar, gjord av tunn- eller tjocktarm, ligger i bukhålan innanför bukväggen. Reservoarens mynning förs ut genom bukväggen och töms flera gånger dagligen genom att en kateter förs in i reservoaren genom öppningen.

Vem kan få urostomi?

Den vanligaste orsaken till en urostomi är cancer i urinblåsan där denna måste opereras bort. Vid cancer rekommenderar man i första hand att man göra en avledning av urinen enligt Bricker och att man har ett stomibandage över stomiöppningen. Andra orsaker till att man behöver en urostomi kan vara störningar i nervsystemet som påverkar urinblåsans tömning. Dessa fall lämpar sig för en kontinent urostomi enligt Kock. Nedsatt njurfunktion är en faktor som vid kontinent urostomi ökar risken för saltbalansrubbningar, beroende på att urinen förvaras i reservoaren under flera timmar. Därför rekommenderas inte en kontinent urostomi vid njurfunktionsrubbningar.

Annons
Annons

Operationen

Urinblåsan avlägsnas. Vid den fortsatta operationen används del av tunn- eller tjocktarmen för att antingen göra en reservoar som förvarar urinen och konstruera en backventil för att förhindra spontant urinläckage. Reservoaren fästs på insidan av bukväggen och öppningen mynnar på utsidan av magen (kontinent urostomi). Vid en urostomi enligt Bricker gör man ingen reservoar och backventil av tarmen på insidan av bukväggen. Här syr man istället urinledarna till en del av tarmen som sedan kontinuerligt för ut urinen till stomipåsen på huden.

Bandage och andra hjälpmedel

Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättning att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare. Förskrivningsrätt har läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor som erhållit denna rätt efter genomgången kompletterande utbildning inom stomivård.

Annons
Annons

Komplikationer

Bandagerings- och hudproblem kan förekomma.

Samliv

Samlivet kan förändras efter operationen. Efter kirurgi i lillabäckenet finns det alltid viss risk för att den sexuella förmågan/känslan förändras hos både män och kvinnor. Hos mannen kan förmågan till erektion och utlösning minska. Läkaren som opererat kan, om besvären kvarstår efter de första månaderna, remittera till urolog för att prova ut hjälpmedel eller medicin.

Kvinnor kan få besvär med flytning och smärta vid samlag. Vissa, såväl män som kvinnor, kan också komma att lida av en förändrad kroppsuppfattning med försämrad självkänsla, vilket också påverkar samlivet. Det stora flertalet upplever trots allt inga besvär utan lever det liv de levde innan operationen ur alla aspekter.

Om man tycker att något händer som man blir orolig för efter en stomioperation, bör man kontakta sin stomisköterska och höra sig för.

Källa: ILCO, Tarm- uro och stomiförbundet


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.