Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Vätska i bukhålan, symtomguide


Uppdaterad den: 2018-03-12

Annons

Vad är vätska i bukhålan?

 • En onormal ansamling av vätska i bukhålan på utsidan av de inre organen – kallas ascites på fackspråk.

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd.

Bedömning av vätska i buken

 • Tillståndet kan vara svårt att diagnostisera och kan förväxlas med andra tillstånd som ger stor buk.
 • Kronisk leversjukdom och cancer som spridit sig till bukhålan är de dominerande orsakerna.
 • Bakomliggande orsaker är, i de flesta fall, alkoholorsakad leversjukdom eller annan leversjukdom med levercirros.

Kan förväxlas med

 • Fetma
 • Luft i mag-tarmkanalen
 • Graviditet
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • De flesta fall av ascites, cirka 75 %, orskas av leversjukdom som lett till skrumplever, så kallad cirros. 
 • Cirka 10 % av fallen beror på cancer som spridit sig till bukhålan, till exempel cancer i äggstockarna, livmodern, bukspottskörteln, magsäcken, tjocktarmen, lungorna.
 • Cirka 3 % av fallen beror på högersidig hjärtsvikt, man har då också kraftig svullnad i bägge underben och svullna halskärl. 

Sällsynta orsaker

 • Akut inflammation i bukspottkörteln:
  • Orsakas oftast av alkoholmissbruk eller gallsten
  • Ger akut smärta mitt i buken, smärta som strålar ut mot ryggen och möjligen också ut i vänster axel, patienten föredrar ofta att sitta framåtlutad, illamående, kräkningar, feber
 • Tuberkulos:
  • Förekommer oftast hos äldre patienter med primär infektion långt tillbaka i tiden, eller utlandsfödda från områden med hög förekomst av tuberkulos
  • Ger trötthet, viktnedgång, feber, nattliga svettningar, hosta – och hos vissa ascites
 • Nefrotiskt syndrom:
  • Ett tillstånd där stora mängder protein läcker ut i urinen, vilket ger låga nivåer protein i blodet och svullnad i kroppen, framförallt i underbenen.
 • Budd Chiaris syndrom:
  • Ett mycket ovanligt tillstånd där leverns blodavflöde hindras, vilket kan bero på en trombos (blodpropp) eller mekaniskt hinder utifrån, till exempel från en tumör.

När ska man söka vård?

 • Vätska i buken är ett tecken på allvarlig leversjukdom och kräver omedelbar kontakt med vården.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du känt dig svullen i magen?
 • Har du en hög alkoholkonsumtion?
 • Har du haft några andra leversjukdomar?
 • Har du andra sjukdomar?
 • Hur är ditt allmäntillstånd?

Undersökningar

 • Vid misstanke om vätska i buken, ascites, görs en grundlig undersökning av buken för att bekräfta eller avfärda diagnosen.
 • Om undersökningen bekräftar att det handlar om vätska i buken görs en grundlig allmän undersökning i sökandet efter en eventuell bakomliggande sjukdom.
 • En lång rad av blodprover blir aktuellt, bland annat prover som ger information om leverfunktionen.
 • I den fortsatta utredningen kan ett flertal bilddiagnostiska undersökningar bli aktuella, som ultraljud och datortomografi, DT.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons