Fakta | Mage & tarm

Varansamling i bukhålan


Uppdaterad den: 2013-01-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en abscess?

Abscess som töms på var

En abscess är en ansamling av var, en varböld. Den beror på att bakterier tränger in i vävnaden så att det uppstår en infektion. Vita blodkroppar strömmar till för att försöka stoppa infektionen. På grund av infektionen kommer en del av vävnaden att dö. Ansamlingen av bakterier, död vävnad och vita blodkroppar blir till slut en böld fylld med var. En sådan böld kan spricka och tömma sig. Om bölden sitter i huden, är detta bra eftersom bölden då tömmer sig ut ur kroppen. Men om den sitter i bukhålan, och innehållet därmed töms inuti kroppen, är det mycket allvarligt.

Hur uppstår en abscess i bukhålan?

Det finns flera orsaker till att det bildas en abscess i bukhålan. Den gemensamma nämnaren är att bakterier kommer ut i bukhålan. I cirka 1/3 av fallen utvecklas först en allmän inflammation i bukhinnan (peritonit), som senare leder till att det bildas en eller flera varbölder. Varansamlingarna kan flyta runt i bukhålan och det händer att de sjunker till nedre delen av buken, eventuellt ned i bäckenbotten.

Vid vissa sjukdomar i magtarmkanalen kan det helt enkelt gå hål på magsäcken, till exempel vid magsår, eller tarmen, till exempel vid Crohns sjukdom, divertikulit eller cancer i tjocktarmen. Eftersom innehållet i magtarmkanalen inte är sterilt, kommer tarmbakterier på det sättet ut i den bakteriefria (sterila) bukhålan och utlöser en inflammation som leder till att en böld bildas.

Annons
Annons

En abscess kan också uppstå som komplikation till en operation. Det beror oftast på att tarminnehåll läcker ut i buken under operationen, eller att det finns en inflammation, till exempel blindtarmsinflammation (appendicit) eller inflammerade tarmfickor (divertikulit). Även om bukhålan vid sådana "orena" ingrepp sköljs och rengörs grundligt, kan det ändå finnas så mycket bakterier i bukhålan att det bildas en abscess efter det att operationssåret har läkt.

Vid olyckor och våldshandlingar kan ett föremål tränga in i bukhålan, till exempel en kniv. Bakterier följer då med in och kan sätta igång en inflammatorisk process.

Infektioner i underlivet och i urinvägarna kan ibland också sprida sig till bukhålan så att en abscess bildas.

Annons
Annons

Diagnos

Som regel finns det en förhistoria. Det kan vara en sjukdom i magtarmkanalen, en nyligen genomgången operation eller en skada. Ihållande feber, nedsatt allmäntillstånd, obehag eller smärtor i buken väcker misstanke om att något är på tok. Blodprover stärker misstanken om att en infektion föreligger, till exempel om sänkan är hög och antalet vita blodkroppar är stort. Bilddiagnostik kan påvisa abscessen eller abscesserna. Både röntgen, ultraljud och datortomografi kan användas. Datortomografi (CT) är den bästa metoden att upptäcka varbildningen om den är dold bakom andra organ. När abscessen har lokaliserats kan man med hjälp av ultraljud eller datortomografi föra in en nål i abscessen och suga ut lite var som sedan skickas till mikrobiologisk undersökning. På det sättet kan man ta reda på vilka bakterier som har orsakat infektionen och avgöra vilken eller vilka läkemedel som hjälper bäst.

Ibland kan diagnosen vara svår att ställa. Det kan bero på behandling med antibiotika som dämpar inflammationen och lindrar symtomen. Ibland sitter abscessen djupt i bukhålan, och det kan också innebära att symtomen blir mindre uttalade.

En abscess i utrymmet mellan levern och diafragma kan ge smärtor i nedre delen av bröstet, andfåddhet, smärtor i skuldrorna och/eller hicka. Abscesser i nedre delen av bäckenet kan ge diarré och starka urinträngningar. Abscesser som ligger an mot den stora böjmuskeln i höften (psoasmuskeln i bukhålan) kan orsaka höftsmärtor, behov av att böja höftleden och smärtor vid försök att sträcka ut den.

Behandling

En abscess måste tömmas. Om den inte töms, kan det uppstå ett mycket allvarligt tillstånd som utan behandling leder till döden. Många abscesser sitter så till att man kan föra in en tjock nål genom huden, suga ut var och lägga in en kateter (dränage) som lämnas på plats några dagar så att varet töms ut. Andra gånger krävs det en operation för att nå in till abscessen, få bort så mycket som möjligt av den, lägga in dränage och sedan sluta buksnittet igen. Antibiotika måste alltid ges för att ta hand om eventuella kvarvarande bakterier. Ofta måste man ge flera typer av antibiotika samtidigt och inledningsvis måste de ges direkt i blodet (intravenöst).

Prognos

Med tidig och rätt behandling får man snabbt kontroll över infektionen, och inflammationen går tillbaka. Vid framgångsrik behandling förbättras tillståndet inom loppet av tre dagar, men återhämtningen kan ta flera veckor. De allra flesta blir helt bra och får få eller inga följder av inflammationen.

Utebliven förbättring är tecken på otillräckligt dränage, att det finns en annan källa som sprider bakterier, till exempel en abscess på ett annat ställe, eller svikt i andra organ som lungor, njurar eller lever, eller att det finns ett blödande sår i magsäcken. Då måste nya undersökningar göras.

Tillståndet kan kompliceras av blodförgiftning (sepsis), bildning av kanaler till andra organ (fistlar), blödning och bakterieförorening av bukhinnan som leder till allvarlig bukhinneinflammation.

Enstaka patienter dör av detta tillstånd. Om patienten är ung och frisk i övrigt, går det nästan alltid mycket bra. Äldre patienter med andra allvarliga sjukdomar har betydligt sämre utsikter. Om abscessen har uppstått på grund av en allvarlig sjukdom kan också det innebära att prognosen är sämre.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons