Legionärssjukan

Lunginflammation orsakad av bakterien Legionella pneumophilia kallas legionärssjukan. Namnet kommer av att många amerikanska veteransoldater (legionärer) insjuknade samtidigt i en svår lunginflammation under ett konvent i Philadelphia 1976.

37246dc3f6d3b7c5d6c666e0bc03fb0b.JPG
Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle

Annons

De hade samlats på ett stort hotell där många dog på grund av en dittills okänd bakterie som orsakade svår lunginflammation. Bakterien kallades Legionella pneumophilia och så småningom kunde man spåra den till vattnet i hotellets luftkonditioneringsanläggning. Legionärerna hade andats in den aerosol (spray) av små vattendroppar som kom ur luftkonditioneringsaggregaten, vilket resulterade i svår lunginflammation.

I Sverige har episoder av legionärssjuka inträffat då smittan spreds genom vattenduschning av frukt och grönsaker i livsmedelsbutik i Umeå. Även i Västerås spreds legionellabakterier via en fontän. Det tog ett tag att hitta sambandet mellan stadens fontän och legionärssjuka men då det kunde fastställas plomberades fontänen.

Rökare mer känsliga

Vid utbrottet av legionärssjuka i Philadelphia såg man att framförallt rökare drabbades vilket kan bero på att rökning ger en barriärskada i lungan. Då blir luftvägarnas slemhinnor både mer genomsläppliga och sämre på att transportera bort främmande ämnen som bakterier och sotpartiklar. Vanerökare kan därmed generellt få lokalt nedsatt motståndskraft i lungan.

Annons
Annons

Smittvägar för legionella

Legionärssjuka orsakas alltså av legionella, en vattenlevande bakterie som kan växa till sig i tex dåligt uppvärmt vatten. Det kan bli särskilt farligt för människan om det då sprids som aerosol via tex dusch, fontän och luftkonditionering.

Äldre människor och rökare är särskilt mottagliga.

Växer bakterien till sig i vattensystemet på ett sjukhus drabbas särskilt de patienter som har andra lungsjukdomar eller som ligger på intesivvårdsavdelning och får assisterad andning (intuberade).

Annons
Annons

Symtom på legionärssjukan

Lunginflammation med legionella är en allvarlig sjukdom som förutom feber och hosta kan ge allmänsymtom som magont med diarre och huvudvärk. Vätska i lungsäcken är vanligt vilket ger hållsmärtor.

Diagnos vid legionärssjukan

Den specifika diagnosen ställs numera genom urinprov. Man kan nämligen finna rester av bakterien i den drabbades urin, ett enkelt urinprov går snabbt att få svar på men utförs endast på större sjukhus.

Behandling

Behandlingen är antibiotika, erytromycin 500mg två gånger dagligen i dropp eller som tablett i 14 dagars tid. Dödligheten är fortfarande relativt hög eftersom patienterna ofta har andra sjukdomar och eftersom diagnosen är svår. Ofta behandlas patienten först med antibiotika mot vanligare bakterier men som inte biter på legionella och då förloras tid.

Förebyggande åtgärder

Legionärssjukan förebyggs bäst genom att varmvattnet på tex sjukhus är ordentligt upphettat. Då rökare är mer mottagliga för legionärssjuka kan även rökavvänjning vara bra i förebyggande syfte.


Annons
Annons
Annons