Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Underlivscancer hos kvinnor, ordlista


Uppdaterad den: 2021-09-23

Annons

Skrapning: Innebär att överflödig vävnad skrapas ut, oftast gäller det slemhinna från livmodern.

Atypiska celler: Onormala celler, inte typiska.

Biopsi: Vävnadsprov, en bit av vävnaden tas bort för att undersökas i mikroskop.

Cancer in situ (CIN III/CIS): Cellförändringar där cellerna inte börjat växa in i omgivande vävnad (Stadium 0).

Cellförändring: Celler som är avvikande, men som ännu inte har utvecklats till cancerceller.

Cervixskrapning: Skrapning från livmoderhalsen.

Cytostatika (cellgift): Gemensam beteckning på olika kemiska läkemedel som används var för sig eller i kombination.

Dysplasi: Tillväxtstörning.

Epitel: Vävnad, till exempel slemhinnor som klär yttre och inre ytor i kroppen.

Frysbehandling (Kryokirurgi): Operationsteknik där vävnaden förstörs genom kraftig nedkylning.

Gynekologi: Läran om kvinnosjukdomarna.

Humant papillomvirus (HPV): Sexuellt överförbart virus, tillhör samma familj som herpesvirus.

Hysterektomi: Livmodern tas bort genom operation.

Immunförsvar: kroppens försvarssystem mot infektioner.

Intrakavitär strålbehandling: Behandling där strålkällan placeras i kroppens naturliga hålrum, exempelvis slidan.

Intravenöst: Vätska som ges genom en ven.

Cytostatikabehandling: Behandling med kemiska ämnen (cellgift) som angriper cancercellerna.

Kolposkopi: Undersökning av slemhinnan i slidan och på livmodertappen med hjälp av ett slags mikroskop.

Konisering: Kirurgiskt ingrepp vid cellförändringar. En konformad bit av livmodertappen tas bort.

Lymfvätska: Vätskan som cirkulerar i lymfkärlsystemet. Vätskan genomtränger kroppens vävnader, tillför cellerna näring och för bort avfallsprodukter.

Lymfkörtlar: Ansamling av körtlar (bland annat i ljumske, armhåla och bukhåla) som filtrerar lymfa.

Lymfkärl: Ett nätverk av ådror som går till alla delar av kroppen, på samma sätt som blodomloppet.

Metastaser: Dottertumör som uppstår genom att celler från en tumör förs med blod, eller lymfvätska, till ett annat ställe kroppen och börjar växa där.

Omentektomi: Kirurgisk borttagning av ett bukhinneveck, som hänger ner från tjocktarmen.

Cancerfonden: Cancerfonden erbjuder råd och stöd till patienter och anhöriga. (Cancerfonden.se)

Klimakteriet: En period i kvinnans liv då produktionen av könshormon i äggstockarna avtar och menstruationen upphör.

Skivepitel: Epitel med platta celler, finns i slidan och på livmodertappen

Poliklinik: Mottagning på sjukhus där patienten kan undersökas och få behandling, men inte blir inlagd.

Portibiopsi: Vävnadsprov från den delen av livmodern som går ned i slidan (livmodertappen).

Progesteron/gulkroppshormon: Ett av de kvinnliga könshormonerna.

Röntgen: Joniserande strålning som kan användas för diagnostik och behandling. En röntgenbild ger information om organens form, storlek och täthet genom att olika vävnadstyper genomsläpper olika mängd röntgenstrålar.

Salpingo-oforektomi: Äggstock och äggledare tas bort i ett kirurgiskt ingrepp.

Strålbehandling: Samma som radioterapi: Energiöverföring via elektromagnetiska vågor eller partiklar (kallas också joniserande strålar).

Cylinderepitel: Epitel med cylinderformade celler, finns till exempel i livmoderhalsen.

Tumör: Medicinsk benämning för svulst, både godartad (benign) och elakartad (malign).

Ultraljud: Ljudvågor med högt svängningstal, en medicinsk undersökningsmetod.

Östrogen: Kvinnligt könshormon.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.