Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Kroniska smärtor i nedre delen av magen och bäcken hos kvinnor


Uppdaterad den: 2018-10-23

Annons

Vad är kroniska bäckensmärtor?

Med kroniska (långvariga) bäckensmärtor menas smärtor i magens nedre delar och/eller bäckenet, som har pågått under mer än sex månader, utan att man har hittat någon uppenbar förändring i underlivet som kan förklara smärtorna. Besvär som bara finns vid menstruation eller under samlag räknas inte som kroniska bäckensmärtor, eftersom dessa smärtor ofta har en uppenbar förklaring.

Tillståndet är inte ovanligt, men det finns inga exakta siffror i Sverige. Beroende på definition av tillståndet, varierar förekomsten mellan 6 % och 27 % bland kvinnor.

Annons
Annons

Symtom

Det vanligaste är att smärtor upplevs så gott som hela tiden. Men besvären kan också förekomma som ständigt upprepade perioder med mer akuta smärtor.

Smärtan upplevs ofta som att den sitter djupt ner i bäckenet och kan beskrivas som diffus, öm eller intensivt skärande i en eller båda ljumskarna och/eller tvärs över bäckenet. Ofta förvärras smärtan vid tunga lyft och rörelse och kan vara minst besvärande tidigt på morgonen.

Smärtan kan utlösas under samlag och kan då vara från några minuter till många timmar. Det är vanligt att kvinnors kroniska smärtor i nedre delen av magen och bäckenet också kan bero på andra smärttillstånd såsom endometrios, IBS eller interstitiell cystit.

Orsak

Man tror att tillståndet hos de flesta kvinnor har mer än en orsak. Det har visat sig att tidigare sjukdomar eller skador/belastningar i nedre delen av magen och/eller underlivet gör att man är mottaglig för att få dessa tillstånd. Detta gäller händelser som:

  • Operationer
  • Inflammation
  • Svåra förlossningar
  • Övergrepp
  • Misshandel 

Det förefaller vara så att ju fler av ovan uppräknade belastningar, desto större möjlighet för kroniska smärtor.

En teori som delvis kan förklara smärtorna är att nervtrådarna, som det finns extra många av i nedre delen av magen och bäckenet, blir överkänsliga på grund av skador, och att smärtor kan utlösas av stimuleringar som vanligen inte leder till smärtor. 

Annons
Annons

Diagnos

Det är viktigt med en grundlig undersökning av magen och gynekologisk undersökning för att säkert kunna utesluta andra orsaker till smärtorna. Man tar också blodprov och urinprov av samma orsak. Vid undersökning finns ofta ovanlig överkänslighet när läkaren känner på strukturerna i bäckenet.

Vid osäkerhet om diagnosen finns det ibland behov av tilläggsundersökningar, som till exempel ultraljud.

Behandling

Behovet av behandling är individuellt. Om muskelbesvären är påfallande kan varma bad, behandling i varm bassäng eller eventuellt avspänningsövningar hjälpa.

Det finns olika läkemedel som kan lindra smärtan, beroende på vilken karaktär smärtan har. NSAID-preparat, till exempel naproxen och ibuprofen, eventuellt i kombination med paracetamol, kan vara aktuellt vid smärtor som förvärras vid menstruation. Vid menstruations- eller ägglossningssmärta kan också hormoner ha viss effekt. Om smärtorna bedöms komma från nerver kan medicin som används vid epilepsi vara verksamt. Även en antidepressiv medicin, amitriptylin, kan hjälpa. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan ibland vara bra för att hitta lösningar som minskar stress och belastningar i syfte att minska smärtan. Även fysioterapi riktad mot ökad kroppsförståelse och generell träning kan vara verksamt.

Vid långvariga smärtor är det vanligt och naturligt att det uppstår tankar om att det kan vara cancer eller annan farlig sjukdom som är orsak till besvären. Grundlig information om tillståndens orsaker och natur och om vad man har funnit och inte funnit vid undersökning, kan vara bra behandling för många och tillräckligt för vissa patienter. 

Prognos

Erfarenheten visar att många, sannolikt de allra flesta, blir bättre med tiden. Det är därför viktigt att behålla ett optimistiskt synsätt.

Det är också viktigt att förebygga depression eller beroende av läkemedel, som alltid är en fara vid långvariga smärtor.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.