Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Bröstundersökning med mammografi

Idag inbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografiundersökning med 18 till 24 månaders mellanrum.


Uppdaterad den: 2015-01-20

Annons

Vad är mammografi?

Majoriteten av bröstcancerfallen i Sverige upptäcks i samband med screening (hälsoundersökning) med mammografi. Mammografi innebär att det tas röntgenbilder av brösten. Strålningsmängden är mycket liten.

Undersökningen går till så att bröstet vilar mot en platta medan röntgenapparaten trycks ner mot bröstet ovanifrån. Bröstvävnaden sprids ut och plattas till så att bilderna blir bättre. Själva proceduren tar bara ett par minuter, och hela undersökningen varar cirka 20 minuter.

Undersökningen kan vara lite obehaglig eftersom apparaten pressas ner mot bröstet, men detta är bara för en liten stund. Det kan vara en fördel att göra mammografin strax efter eventuell menstruation, eftersom bröstet kan vara mindre ömt vid den tidpunkten.

Eventuella cancerförändringar kan upptäckas på röntgenbilden eftersom förändringarna är tätare än den omkringliggande bröstvävnaden. Trots det kan mammografibilden, det så kallade mammogrammet, ge falska resultat. Tät körtelvävnad och förändringar efter tidigare inflammationer kan se ut som cancerförändringar. Därför måste misstänkta fynd på ett mammogram undersökas närmare med hjälp av ultraljudsundersökning och biopsi.

En biopsi är ett vävnadsprov från det aktuella området som undersöks närmare i mikroskop. En biopsi kan ofta tas med hjälp av en nål som sticks in i den misstänkta vävnaden.

Annons
Annons

Fördelar med mammografi

Vid screening med mammografi kan eventuella tumörer upptäckas innan man själv kan känna dem, och därmed kan cancern upptäckas innan den hunnit sprida sig. Stora internationella undersökningar har visat att regelbundna mammografiundersökningar minskar dödligheten i bröstcancer.

Nackdelar med mammografi

En svaghet med mammografiundersökning är att den inte ger ett hundraprocentigt skydd, och i ett fåtal fall hittas inte bröstcancer genom screening.

Mammografi kan också leda till onödig oro. Om bilderna som togs var otydliga eller om bilden visar en misstänkt bröstcancer, blir kvinnan kallad till kompletterande undersökningar. Om det sedan visar sig att det inte var cancer har dessa kvinnor varit oroliga i onödan under tiden de väntat på fortsatta undersökningar.

Det finns också tumörer som aldrig kommer att utvecklas till farlig cancer eller som växer så långsamt att de aldrig kommer att ge några besvär. Eftersom man inte vet i förväg vilka dessa tumörer är, så behandlas alla. Därför händer det att kvinnor får diagnos och behandling fast de inte hade behövt det.

Annons
Annons

Hur ofta görs mammografi?

Idag inbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografiundersökning med 18 till 24 månaders mellanrum.

Om det finns misstänkta knölar eller besvär från brösten remitterar undersökande läkare till mammografi.

Om flera personer i släkten har haft bröstcancer bör man fråga sin läkaren om man behöver särskild uppföljning, även om man är yngre än 40 år.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons