Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Druvbörd

De speciella celler som täcker utsidan av de tidigaste stadierna av fostret kallas trofoblastceller. I sällsynta fall kan de här cellerna växa okontrollerat och bilda en tumör, detta kallas druvbörd.


Uppdaterad den: 2013-04-15

Annons

Vad är druvbörd?

De speciella celler som täcker utsidan av de tidigaste stadierna av fostret kallas trofoblastceller. I sällsynta fall kan de här cellerna växa okontrollerat och bilda en tumör, detta kallas druvbörd. Troligtvis orsakas detta av ett fel som uppstår i arvsanlaget under befruktningen.

Tumören växer inne i livmodern, men den växer inte in i livmoderväggen. I vissa fall finns bara tumörvävnad, andra gånger har ett foster också bildats.

Druvbörd är inte vanligt, men det uppstår cirka 1–2 fall per 1 000 graviditeter, det vill säga cirka 100–200 fall per år i Sverige.

Annons
Annons

Vilka symtom ger druvbörd?

Trofoblasttumörer producerar ett hormon som kallas hCG (humant koriongonadotropin). Detta hormon produceras också under en normal graviditet, men vid en trofoblasttumör är mängden hormon i blodet högre än under en normal graviditet.

Blödning tidigt i graviditeten är det vanligaste symtomet. Blödning är vanligt i tidig graviditet och ger ofta misstanke om missfall. Många fall av druvbörd upptäcks just på det här sättet, vid en ultraljudsundersökning som görs på grund av misstanke om missfall. Det kan också visa sig att livmodern är större än förväntat utifrån graviditetens längd. Som en följd av de höga hCG-nivåerna kan det också bildas cystor på äggstockarna vilket kan bidra till tyngdkänsla i bäckenet. Trofoblasttumörer kan också predisponera för utveckling av graviditetsförgiftning.

Diagnos

Diagnosen misstänks först och främst på grund av en onormal blödning under graviditeten. En ultraljudsundersökning kan som regel fastslå eller ge misstanke om diagnosen. I vissa fall förekommer få symtom och misstanken kan då uppstå genom att livmodern växer snabbare än förväntat tidigt i graviditeten.

Blodprov med analys av mängden hCG i blod kan förstärka diagnosen, men en helt säker diagnos fås först efter att skrapning har genomförts och vävnadsproverna har undersökts.

Annons
Annons

Hur behandlas trofoblasttumörer?

Vid druvbörd genomförs alltid en kirurgisk behandling. Vid ingreppet töms livmodern genom en "skrapning" – det vill säga att gynekologen använder en form av vakuumsug som förs in i livmodern och suger ut innehållet i hålrummet. 

Efter ingreppet genomförs regelbundna mätningar av hCG för att kontrollera att allt har tagits bort.

Prognos

Druvbörd är en godartad tumör och i princip alla blir friska. I undantagsfall (cirka fem fall årligen i Sverige) kan trofoblastcellerna utveckla sig till elakartade celler. Även i fall där den utvecklas till elakartad sjukdom är andelen som tillfrisknar över 90 %. Om elakartad sjukdom uppstår används cellgiftsbehandling.

Alla som har haft druvbörd rekommenderas regelbundna kontroller där hCG mäts. Kontrollerna pågår under sex månader efter att hCG försvunnit. Under den tiden avråds kvinnan från att bli gravid. Det har visat sig att så gott som alla kan genomgå en normal graviditet senare.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.