Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kronisk mellanöreinflammation

Hos vissa uppstår det ett hål på trumhinnan som kan leda till nedsatt hörsel och risk för återkommande flytning från örat.


Uppdaterad den: 2019-08-02

Annons

Vad är kronisk mellanöreinflammation?

Översikt över trumhinna och mellanöra.

Trumhinnan skiljer mellanörat från örongången och ytterörat. Mellanörat ska i vanliga fall bestå av luft där hörselbenen kan röra sig fritt. Ibland uppstår det en långvarig inflammation i mellanörat som gör att det uppstår vätska i mellanörat. Andra gånger uppstår det ett hål i trumhinnan med en kronisk inflammation av slemhinnan i mellanörat. En nedsatt hörsel är då vanligt och det kan leda till att det tidvis rinner från örat.

 

Kronisk mellanöreinflammation förekommer oftare hos personer som har haft många akuta mellanöreinfektioner som barn eller som har haft mycket besvär med vätska i mellanörat. Det uppstår oftast hos barn under 5 år. 

Annons
Annons

Symtom

Symtom som kan uppstå vid ett hål i trumhinnan är ihållande hörselnedsättning och återkommande sekretion från örat. Andra gånger är hörseln nästan normal under en tid. Obehag eller öronvärk är mera ovanligt.

Orsak

Återkommande akuta infektioner i mellanörat kan ge ett bestående hål på trumhinnan. Ett sådant hål kan också uppstå som följd av en skada. Att ha vätska i mellanörat kan också skada trumhinnan med tiden.

När det går hål på trumhinnan förloras en viktig barriär mot bakterieangrepp. Bakterier kan spridas direkt från huden i örongången in i mellanörat. Vid långvarig inflammation kommer också slemhinnan i mellanörat att skadas och motståndskraften lokalt i örat att försvagas. En långvarig inflammationen kan leda till att hörselbenskedjan i örat förstörs och det bidrar till hörselnedsättningen.

Inflammationen leder till en ökad sekretproduktion och därmed kommer det att rinna sekret och var från örat.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av typiska symtom med återkommande rinnande öra och nedsatt hörsel. Oftast har riskfaktorer för tillståndet identifierats, såsom återkommande akuta mellanöreinflammationer. Vid undersökning kan hålet på trumhinnan ibland ses genom att belysa trumhinnan med en lampa. Ibland behöver örongången rengöras försiktigt för att få en översikt över trumhinnan. Ibland är det svårt att få bra insyn över trumhinnan och i så fall behövs specifika undersökningsmetoder som ibland endast finns hos specialister inom öronsjukdomar. 

Behandling

Det är viktigt att du undviker att få in vätska som innehåller bakterier i mellanörat. Patienter med hål på trumhinnan bör därför vara speciellt uppmärksamma när de badar. Om du skall dyka med huvudet undet vattnet bör du använda vattentäta öronproppar – dessa kan köpas på apoteket. Man ska också undvika att använda tops eller andra föremål i hörselgången. 

Med hål på trumhinnan finns risk för plötsliga symtom från örat. Detta kan arta sig i form av smärta eller rinnande av vätska/var från örat. Sådana episoder behandlas oftast hos specialist i öron-näsa-halssjukdomar. Behandlingen består av rengöring av örat, eventuellt sköljning av örat och örondroppar med antibiotika och kortison. 

I vissa fall utförs en operation för att stänga hålet i trumhinnan. När trumhinnan blir tät återupprättas funktionen och hörseln kan normaliseras om hörselbenen inte är skadade. Under operationen rengörs örat. Om benkedjan i mellanörat är skadad kan det vara möjligt att reparera den skadan så att hörseln förbättras.

Hos många patienter med kronisk öroninflammation är förändringarna i öronen så stora att normal hörsel inte kan förväntas ens efter operation.

Prognos

Med tidig behandling är prognosen god. Kirurgi har god effekt hos cirka 80 % av alla personer med hål på trumhinnan. 

Ibland leder en kronisk mellanöreinflammation till ett tillstånd som kallas för kolesteatom. Det är en ansamling av hudvävnad i mellanörat. Ansamlingen leder till tryck på övrig vävnad och kan förstöra mellanörat delvis. Det behöver alltid opereras bort eftersom det kan leda till komplikationer som en förlamning av ansiktsnerven. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.