Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kronisk leverinflammation


Uppdaterad den: 2014-11-21

Annons

Vad är kronisk leverinflammation?

Kronisk leverinflammation definieras som en inflammation i levern (hepatit) som varar över sex månader. Denna inflammation leder till en successiv nedbrytning av levern och kan med tiden utvecklas till ett livshotande tillstånd.

Orsakerna till kronisk leverinflammation är många. Nedan finns en lista över de vanligaste:

  • Hepatit B och hepatit C – tidigare infektioner med hepatitvirus.
  • Autoimmunitet – ett tillstånd där kroppens eget immunsystem (försvarssystem) bryter ned levercellerna.
  • Läkemedel kan skada levern.
  • Giftiga ämnen – mycket sällsynt.
  • Inflammatorisk tarmsjukdom – ulcerös kolit och Crohns sjukdom är sällsynta orsaker.
  • Hemokromatos – sjukdom med ansamling av järnöverskott i levern.
  • Wilsons sjukdom – sjukdom med ansamling av koppar i levern.
  • Alfa-antitrypsinbrist – sällsynt medfödd sjukdom.
Annons
Annons

Symtom

Dessa varierar med bakomliggande orsak. Om inflammationen beror på virus har du haft en kortare infektion tidigare i livet. Symtomen kan då variera, men är ofta vaga. Slöhet, dålig aptit och gulsot är de mest typiska symtomen som förknippas med den akuta infektionen.

Om orsaken är autoimmun (se ovan), kan du få ännu vagare symtom. Det kan vara allt från trötthet, viktminskning och gulsot till typiska och uttalade symtom på leverinflammation. Personer med denna form har ofta gått med sjukdomen i flera år utan att ha besökt läkare. Många har redan utvecklat leversvikt när de besöker läkare. I denna grupp finns en stor majoritet av unga kvinnor (80 %).

Diagnos

Diagnosen misstänks utifrån nuvarande symtom och eventuell information om tidigare sjukdomar. Dessutom kommer läkaren att utföra en grundlig klinisk undersökning och ta blodprov för analys. Den slutliga diagnosen görs baserat på ett vävnadsprov, som tas med nål från levern.

 
Annons
Annons

Behandling

Behandlingen inriktas på den bakomliggande orsaken. För autoimmun hepatit innebär detta behandling med kortison och azatioprin. För smittsamma tillstånd är det primära målet att inte smitta andra. Tillståndet kan behandlas med läkemedel: tabletter och vid hepatit B tillsammans med injektioner av interferon. Detta utförs av en specialist på sjukhus.

I vissa fall kan leverskadan vara så betydande att en transplantation måste övervägas. Det finns stränga riktlinjer för detta, som läkaren kan ge dig mer information om.

Prognos

Kronisk leverinflammation är ett allvarligt tillstånd som dessvärre kan vara dödligt i vissa fall. De som utvecklar sjukdomen löper också ökad risk för leversvikt och levercancer. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera patienten efter diagnos.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.