Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Fråga om fotvårtor!

Hur skall en fotvårta behandlas som ser ut att bli inflammerad? Vårtan sitter mitt under trampdynan.

Svar:

Tyvärr saknas uppgifter om din ålder. Under de tidiga uppväxtåren har vi ännu inte varit i kontakt med vårtvirus- humant papilloma virus-förkortas HPV. Med tiden får man kontakt med virus och utvecklar sedan immunitet och därför är det sällan man ser vårtor efter 25 årsåldern. Denna grupp virus ger fr.a. hand- och fotvårtor. Virus från denna grupp orsakar även genitala vårtor-condylom. Fotvårtor smittar vanligen genom att man kommer i kontakt med vårtvirus från golven i badhallar och gymnastikhallar. Det är ett ganska tåligt virus och ligger kvar länge. Inkubationstiden är några månader. Under några år växer vårtan, men med tiden utvecklas ett immunförsvar som stöter bort vårtvirusinfekterade hudceller. Vårtan krymper då sakta för att sedan försvinna. Denna tid varierar betydligt, mellan ett par till inte helt sällan bortåt tio år.

De flesta fotvårtor ger lite obehag utöver att de är lite tråkiga att ha. Ibland blir de inflammerade men det lägger sig igen och kan skynda på immunförsvaret. Behandling är inte nödvändig om man inte har ont av vårtorna. Behandlingen kan bli ett större obehag än att bara vänta på att de försvinner spontant, det får man tänka på när det gäller barn. Barn med några vårtor på fötterna är helt normalt under några år. Ömmar vårtan kan man försöka avlasta men framför allt fila, hyvla eller slipa ned vårtan så den blir tunnare-gärna under vatten-då gör det mindre ont att fila. Olika vårtpreparat kan prövas från apoteket för att skynda på processen till immunitet.

Med vänlig hälsning,

Jan Lapins
Hudspecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Har jag tagit rätt antal doser av TBE, med rätt intervall?

2020-05-8 | 08:59

av Lars Lindquist

Ständigt ont i kroppen - kan det vara borrelia?

2020-05-8 | 08:26

av Lars Lindquist

Funkar vaccinet mot TBE?

2020-05-6 | 20:31

av Lars Lindquist

Ska jag fylla på med TBE-vaccin?

2020-05-8 | 09:36

av Lars Lindquist

TBE till små barn

2020-05-6 | 22:04

av Lars Lindquist

Fästingvaccinering - är det nödvändigt?

2020-05-6 | 23:26

av Lars Lindquist

Har tagit dos ett mot TBE - måste jag börja om när corona-pandemin är över?

2020-05-8 | 08:23

av Lars Lindquist

Hur många doser av TBE-vaccin ger fullgott skydd?

2020-05-8 | 08:46

av Lars Lindquist

Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra?

2020-05-8 | 08:49

av Lars Lindquist

Missade tredje dosen av TBE-vaccinationen - måste vi börja om?

2020-05-8 | 09:48

av Lars Lindquist

Har fått tre doser med TBE-vaccin - hur ska jag gå vidare?

2020-05-8 | 09:04

av Lars Lindquist

Vem ska inte ta TBE-vaccin?

2020-05-8 | 08:58

av Lars Lindquist

Borrelian förvärrades av svininfluensavaccin - oro inför andra vaccinationer

2020-05-8 | 10:22

av Lars Lindquist

Vaccin mot TBE trots ägg-allergi?

2020-05-8 | 10:42

av Lars Lindquist

Långt glapp mellan vaccinationen mot TBE

2020-05-8 | 12:35

av Lars Lindquist


Annons