Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Förkylningssår/munsår


Uppdaterad den: 2017-05-14

Annons

Vad är en herpes simplex-infektion i huden?

En herpes simplex-hudinfektion (HSV) är en virusinfektion i hud och slemhinnor som yttrar sig som små blåsor mot röd bakgrund. Det kan klia eller göra ont, men läker av sig själv. Symtomen kommer dock ofta tillbaka. Det finns två huvudtyper av herpesinfektion: munherpes (förkylningsmunsår) och herpes på könsorganen (genital herpes). Utbrott av herpes simplex kan dock förekomma även på andra ställen av huden. I den här artikeln beskrivs huvudsakligen förkylningsmunsår.

Herpes simplex-virusinfektioner orsakas av två olika virus: HSV-1 och HSV-2. Vid förkylningsmunsår har patienten HSV-1 i 90 % av fallen. Vid herpesvirus på könsorganen har 90 % HSV-2.

I den vuxna befolkningen har 70–90 % antikroppar mot HSV-1, vilket avslöjar att de flesta någon gång har haft en herpesinfektion utan att veta om det.

Annons
Annons

Förkylningsmunsår

Vid munherpes eller förkylningsår uppträder den första infektionen ofta mellan ett och fem års ålder. Tillståndet är symtomfritt hos de allra flesta barn, men kan i vissa fall ge uttalade besvär:

  • Det kan uppstå vätskefyllda blåsor i alla områden av munhålan och svalget. Tandköttet är ofta drabbat. Sår på läpparna kan saknas första gången.
  • På slemhinnan ombildas blåsorna till ömma sår, medan hudblåsor förvandlas till skorpor.
  • Tillståndet åtföljs ofta av feber, svullna lymfkörtlar, lokal smärta, huvudvärk, allmän smärta och sjukdomskänsla.
  • De som blir sjuka under den första herpesinfektionen har ofta stora ätproblem.

Efter den primära munhåleinfektionen förblir HSV i ett vilande tillstånd i nerver i ansiktsområdet (trigeminusganglion). Senare i livet kommer infektionen tillbaka som munherpes som börjar med en kliande, stickande eller svidande känsla och därefter utvecklas små blåsor på läppen, vanligtvis efter ett par timmar, ibland senare.

  • Blåsorna förvandlas efter hand till sår och senare skorpor som stöts bort efter åtta till tio dagar.
  • Virusutsöndringen antas vara över när alla blåsorna är täckta av skorpor.
  • En del personer har lätta nervsmärtor och allmän sjukdomskänsla under utbrotten.
  • Cirka 40 % får återkommande infektioner, i genomsnitt två gånger per år med avtagande frekvens med tiden.

Orsak

Infektioner med herpes simplex-virus i ansiktet/på läpparna orsakas av de två virusen HSV-1 (90 %) och HSV-2, som nämndes ovan. HSV smittar vid kontakt. Efter att man har haft primärinfektionen kan olika belastningar på huden aktivera viruset och utlösa nya utbrott. De vanligaste faktorerna som utlöser utbrott är ultraviolett ljus (sol), värme eller kyla, skador, stress, menstruation eller försvagat immunförsvar, till exempel vid förkylning. I sådana fall transporteras viruset med nervsystemet till huden där det ger upphov till en ny infektion. Eksemhud kan också vara utsatt för återaktivering av herpesutbrott.

Annons
Annons

Diagnos

Förstagångsinfektionen är symtomfri hos 90 % vid HSV-1 och hos 75 % vid HSV-2. Vid symtom på primärinfektion uppträder dessa tre till sju dagar eller mer efter kontakt, och det är framför allt små barn som drabbas.

Vid senare utbrott är sjukdomshistorien och själva hudinfektionen typiska, och det krävs inte några ytterligare undersökningar för att bekräfta diagnosen.

Behandling

Syftet med behandlingen är att förebygga nya utbrott, lindra symtomen och förhindra tilläggsinfektioner. De flesta upplever att tillståndet går tillbaka av sig själv inom sju till tio dagar. Aktiv behandling är bara aktuellt i undantagsfall. Den viktigaste förebyggande åtgärden är att skydda läppar och omgivande hud mot starkt solljus. Om man utsätts för stark sol bör man använda läppcerat med hög solskyddsfaktor för att undvika solbränna på läpparna.

Forskning har inte visat någon imponerande effekt av läkemedel vid munherpes. Det finns dock virushämmande medel för lokal behandling som är receptfria, de innehåller aciklovir och penciklovir. Bäst verkan uppnås om man kan påbörja behandlingen under förvarningsfasen, men preparatet har också viss effekt om behandlingen börjar senare. Studier har visat att sådan behandling kan förkorta läkningstiden med upp till en dag och obehaget minskar lite. Tablettbehandling med aciklovir eller valacyklovir har också blygsam effekt, även om behandlingen påbörjas under förvarningsfasen Sådan behandling begränsas till allvarliga fall, personer med immunbrist och sällsynta fall där gravida har fått en förstagångsinfektion. Munherpes som kommer tillbaka under graviditeten behöver inte behandlas.

Antiseptisk, det vill säga bakteriedödande, salva eller skyddande/täckande salva kan användas för att undvika en tilläggsinfektion. Kaliumpermanganatbad, som verkar bakteriedödande och uttorkande, kan användas vid herpes i eksem. Vid kraftiga utbrott i eksem kan det också vara aktuellt med tablettbehandling.

Förebyggande behandling med antivirala tabletter kan vara till hjälp hos patienter vars besvär återkommer ofta eller som får andra komplikationer

Om ett barn får en herpesinfektion föreligger det vid tidpunkten för diagnos ingen smittrisk för andra barn, och barnet kan fortsätta gå till förskolan om han/hon är feberfri och vid gott allmäntillstånd.

Prognos

Komplikationer i form av infektioner med bakterier som stafylokocker eller streptokocker förekommer. Detta ger svinkoppor – små vätskande bölder som efter hand får en sårskorpa.

Man kan också få så kallat erythema multiforme som är en immunologisk reaktion som kan uppstå cirka 10–14 dagar efter herpesutbrottet. Detta yttrar sig som många mörkröda fläckar mest uttalat på händer, fötter, armar och ben.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.