Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psoriasis

Psoriasis - en snabb beskrivning av hudsjukdomen

Annons

Det finns en ärftlig komponent. Psoriasis smittar inte och beror inte på dåligt leverne. Psoriasis finns inte beskrivet hos djur, vilket försvårar för forskningen kring sjukdomen och utprovningen av nya läkemedel.

Psoriasis bryter ut i tonåren

Det är vanligt att psoriasis debuterar i tonåren efter en halsfluss, men man kan insjukna vid vilken ålder som helst. Det är ovanligt att barn drabbas, men det förekommer. Ju äldre man blir, desto vanligare är det med psoriasis, och man räknar med att 5 % av personer över 65 år i Sverige har psoriasis.

Hudbesvären består vanligen av ett fåtal fläckar på kroppen, där huden är röd, torr, förtjockad och fjällande med en skarp gräns mot omgivande frisk hud. Klåda förekommer. Man räknar med att 70 % av psoriatiker har en lindrig sjukdom. Vanliga ställen på kroppen att drabbas av psoriasis är i hårbotten, på armbågar och på knän.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Behandling av psoriasis

Den vanligaste behandlingen är att använda en medicinsk kräm eller salva lokalt på fläckarna (vanligen stark kortison eller ett D-vitaminpreparat).

Vid mer utbredda besvär kan man komplettera krämen/salvan med ljusbehandling med UVB (ultraviolett ljus typ B, kortvågigt UV-ljus). För svårare sjukdom ges ofta s.k. systembehandling, vilket innebär tablettbehandling mot sjukdomen. Nya läkemedel har registrerats, de som kallas för biologiska läkemedel.

Till sjukdomen kan det förekomma varierande grad av ledbesvär, som oftast är lindriga. Man räknar med att 30-40 % av psoriatikerna har vissa ledbesvär och dessa benämns ofta under samlingsnamnet psoriasisartrit (Pso-A).

Annons
Annons
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro

Annons