Fakta | Hudinfektioner

Lichen sclerosus


Uppdaterad den: 2013-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är lichen sclerosus?

Lichen sclerosus är en relativt ovanlig hudsjukdom i framförallt underlivet hos kvinnor och män. Tillståndet karakteriseras av klåda, smärta och obehag runt könsöppningen. Besvären kan ge problem att genomföra samlag. Man kan se hudförändringar i form av vita, röda, pigmenterade, upphöjda utslag, ibland med små sår. Tillståndet kallas även vitfläckssjukan eller vita pricksjukan.

Den exakta förekomsten är inte känd, men tillståndet är ganska vanligt. De flesta fallen förekommer hos kvinnor efter övergångsåldern, men tillståndet kan ses hos kvinnor och män i alla åldersgrupper. Hos män uppträder tillståndet i form av hudförändringar och eventuellt sårbildning på yttre delar av penis.

Orsak

Orsaken är okänd. Det kan förekomma flera fall i samma familj, hos båda könen. Det finns ingen klar teori om orsaken även om autoimmun sjukdom kan misstänkas hos vissa. Hos 3–5 % av de som har tillståndet kan utslaget med tiden utvecklas till hudcancer (skivepitelkarcinom).

Annons
Annons

Symtom och tecken

Typiska besvär är klåda och smärta. Det kan även förekomma synliga hudförändringar. Vissa patienter upplever smärta vid samlag.

Lichen sclerosus karakteriseras av "cigarettpappershud", det vill säga huden är tunn, vit och skrynklig. Ingången till slidan kan bli trång och "växa igen". Förhuden på män kan bli trång och svår att föra tillbaka. Det finns även en variant (skivepitelshyperplasi) där det uppstår fläckar med förtjockad hud och färgförändringar från vitt till grått.

Diagnos

Diagnosen kan ofta ställas baserat på patientens sjukdomshistoria och de typiska hudförändringarna. I vissa fall kan tillståndet misstolkas som en svampinfektion, men behandlingen för detta ger ingen effekt. Om läkaren är osäker på diagnosen tas ett vävnadsprov (biopsi). Eventuellt får du remiss till en specialist för detta. Efter mikroskopundersökning av vävnadsprovet kan läkaren med stor säkerhet ställa diagnosen.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att bota eller lindra besvären.

Eftersom huden blir tunn, torr och pergamentliknande vid lichen sclerosus bör man ta hänsyn till detta när man sköter sin personliga hygien. Du bör torka huden försiktigt efter tvätt eller bad. Du bör använda fuktkräm eller -lösning varje dag. Undvik irritanter och allergener. Använd underkläder av bomull och undvik åtsittande kläder. Du kan behöva avstå från sex under en period i början av behandlingen, eftersom detta förvärrar klådan och besvären.

Vanligtvis behandlas tillståndet med klobetasol. Krämen eller salvan appliceras två gånger om dagen i upp till åtta till tio veckor. Dosen trappas sedan ned till en gång per dag och senare en gång i veckan. Olika dosscheman finns. Om sjukdomen blossar upp igen kan dosen ökas till en till två gånger dagligen i några veckor. Östrogen- eller testosteronkräm har ingen plats i behandlingen. Alternativa medel kan vara tetinoin takrolimus eller pimekrolimus. I vissa fall är sjukdomen så envis att läkaren väljer lokal kortisonbehandling i sprutform.

Operation reserveras för patienter med påvisade cellförändringar, eventuellt om hudcancer har utvecklats. I fall där slidöppningen har vuxit igen kan det bli aktuellt med operation för att återställa öppningen. Likaså för män med trång förhud.

Prognos

Tillståndet kan endast i mycket sällsynta fall övergå till hudcancer. Denna cancertyp är vanligtvis ofarlig och kan behandlas med gott resultat.

I övrigt är lichen sclerosus en kronisk eller återkommande hudsjukdom. Prognosen är god, men intensiva besvär kan minska den sexuella njutningen. Med rätt behandling förbättras tillståndet vanligtvis på två till fyra veckor. I vissa fall räcker det med en kur, men i andra fall kan sjukdomen komma tillbaka och kräva nya kurer.

Har du haft bältros? Då söker vi dig! Läs mer här!


Annons
Annons
Annons