Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformis är en hudsjukdom med klåda och utslag som är kopplat till glutenintolerans, celiaki. Tillståndet kallas ibland för hudceliaki eller Duhrings sjukdom.


Uppdaterad den: 2024-03-18

Annons

Vad är dermatitis herpetiformis?

Dermatitis herpetiformis är en hudsjukdom med klåda och utslag som är kopplat till glutenintolerans, celiaki. Tillståndet kallas ibland för hudceliaki eller Duhrings sjukdom.

Dermatitis herpetiformis är ovanligt. I Sverige insjuknar knappt en person per 100 000 årligen. Tillståndet kan drabba alla åldrar och genomsnittsåldern för insjuknande är cirka 60 år.

Annons
Annons

Symtom

Dermatitis herpetiformis

De typiska symtomen är kliande små blåsor, främst på armbågar, knän och skinkorna. Blåsbildningen börjar med att små knottror (papler) bildas i huden. Knottrorna övergår snabbt till små vätskefyllda blåsor som ofta rivs sönder. Att klia sig ger dessutom rivmärken som ibland kan leda till eksem.

Ibland finns symtom på glutenintolerans med exempelvis uppsvullen mage och förstoppning, men många har bara hudsymtomen. Även om man inte har symtom från magen finns hos de flesta med dermatitis herpetiformis mikroskopiska förändringar i tarmen som talar för glutenintolerans.

Orsak

Orsaken till dermatitis herpetiformis är intolerans mot gluten. Vissa personer har en nedärvd vävnadstyp (HLA-typ) där glutenintolerans och dermatitis herpetiformis lättare utvecklas. Om man utvecklar dermatitis herpetiformis bildar kroppen antikroppar (IgA) om man intar gluten. Antikropparna fäster sig i huden och startar där en inflammation som leder till utslagen. Det är alltså kroppens eget immunförsvar som angriper huden. Sjukdomen klassas därför som en autoimmun sjukdom.

Om man slutar äta gluten avstannar den inflammatoriska reaktionen och utslagen försvinner så småningom.

Annons
Annons

Diagnos

För att säkert ställa diagnosen behövs ett vävnadsprov (biopsi) från huden vid utslaget. Vid misstänkt dermatitis herpetiformis tar en hudläkare ett sådant vävnadsprov eftersom det behöver skickas på ett särskilt sätt då det ska undersökas med så kallat immunfluorescens.

Ibland tas blodprover, bland annat för att mäta antikroppar (transglutaminasantikroppar) som brukar vara förhöjda vid glutenintolerans, men som också kan vara förhöjda vid dermatitis herpetiformis. 

Behandling av dermatitis herpetiformis

För att bli av med utslaget behöver man äta glutenfri kost. Det kan dock ta flera månader upp till ett par år innan utslagen försvinner med glutenfri kost. Därför ges vanligen också läkemedel i början.

Vid behandling med läkemedel används i huvudsak en medicin som heter Dapson (licenspreparat). Den har god effekt, men kräver noggrann övervakning på grund av risk för biverkningar, bland annat på röda och vita blodkroppar. Dapson kan användas tills man ser effekten av glutenfri kost eller vid perioder då symtomen blossar upp.

Prognos

Dermatitis herpetiformis är nästan alltid ett livslångt tillstånd, men behandlingen, som främst är glutenfri kost, gör att de flesta endast har lite eller inga besvär.

Förloppet kan variera. Vissa har utslag som bara varar några dagar och långa perioder utan symtom. Andra har kontinuerliga symtom som ibland är mer uttalade och ibland mindre uttalade. Ett fåtal blir helt fria från sjukdomen. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.