Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hormonsjukdomar

Hypoparatyreoidism

Hypoparatyreoidism kännetecknas av låg nivå av parathormon (PTH) i blodet. Brist på PTH leder till kalciumbrist i kroppen. Kalciumbristen kan ge symtom men ofta finns inga symtom om kalciumvärdet har sjunkit långsamt.


Uppdaterad den: 2017-03-06

Annons

Vad är hypoparatyreoidism?

Bisköldkörtlarna är fyra små körtlar som sitter invid sköldkörteln på framsidan av halsen. Körtlarna producerar ett hormon som kallas parathormon (PTH). Det här hormonet har till uppgift att reglera kalciumnivån i kroppen. Om det utsöndras PTH frigörs kalcium från vårt skelett och njurarna utsöndrar mindre kalcium.

Hypoparatyreoidism är ett sällsynt tillstånd som kännetecknas av låga kalciumnivåer och en för låg halt av PTH i kroppen.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen vid hypoparatyreoidism beror på låga kalciumvärden i blodet. Om kalciumvärdet har sjunkit långsamt är det ganska vanligt att det inte finns några symtom alls, medan symtomen kan vara uttalade om den låga kalciumhalten har uppstått på kort tid.

Domningar/känselstörningar runt munnen samt händer och fötter förekommer. Ryckningar eller muskelkramper förekommer, liksom trötthet och kraftlöshet. Musklerna kan vara ömma. Psykiska symtom förekommer, såsom depression, psykos eller nedsatt kognitiv förmåga. På längre sikt kan ett lågt kalciumvärde leda till håravfall samt tunna och sköra naglar.

Orsak

Hypoparatyreoidism är vanligt vid borttagning av sköldkörteln – till exempel vid cancer i körteln. Hypoparatyreoidism är då ofta övergående och kännetecknas av låg nivå av PTH i blodet. 

I mycket sällsynta fall uppstår det här tillståndet utan att sköldkörteln har tagits bort. Det kan då bero på en strålbehandling av cancer i halsen eller att körtlarna har brutits ned av kroppens eget immunsystem. Hypoparatyreoidism kan också vara ett ärftligt tillstånd.

Annons
Annons

Diagnos

Vid låga värden av kalcium undersöker man i regel nivåer av vitamin D och PTH i blodet. Om diagnosen ställs remitteras man ofta till specialist i hormonsjukdomar för vidare utredning och behandling.

Behandling av hypoparatyreoidism

Behandlingen riktas in på en normalisering av kalciumnivån i blodet. Detta görs genom att tillföra kalcium, vitamin D samt magnesium vid behov. Vilken produkt som väljs beror på hur akut tillståndet är och vilken mängd som behövs. I vissa fall präglas sjukdomsbilden av allvarliga symtom som till exempel muskelkramper, epileptiska kramper och förändrad personlighet. Då kan det krävas att läkemedel ges direkt i blodet. I de flesta fall är symtomen dock måttliga och behandlingen kan då ges i form av tabletter.

Som andrahandsbehandling vid kronisk hypoparatyreoidism kan läkemedel (daglig injektionsbehandling) med parathormon övervägas.

Prognos

Vid snabb diagnos och behandling är prognosen god. Det är vanligt att göra regelbundna kontrollmätningar, även om patienten är frisk. Detta är för att kunna upptäcka om kalciumnivåerna ligger på rätt nivå. En långvarig behandling med kalcium och vitamin D kan ibland ge komplikationer i form av till exempel njurstenar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons